Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

ترجمۀ : دکتر رضا جمالیان

WWW. HYPNOSIRAN . COM

دیدنِ چیزهائی که وجود ندارند

و ندیدن اشیائی که در برابر ما وجود دارند

مقدمه : برای عده ای از افراد جامعه درشرایط خاصی این امکان وجود دارد و یا ممکن است شرایطی را برای آنان فراهم آورد که درحالت بیداری عادی و با چشمان باز و نورکافی محیطی ، اشیاء یا افرادی را مشاهده کنند که واقعاً دربرابر آنها نیستند و یا اشیاء یا افرادی را که واقعاً درشرایط بیداری و نور کافی در نزدیکی او هستند ، با چشمان بازمشاهده نکنند ، درحالیکه افراد دیگری که به عنوان شاهد درمحیط هستند ، آنها را مشاهده می کنند .

این موضوعات که با عناوین توهم و انواع توهم مثبت و توهم منفی نامیده می شوند ، در روانشناسی و روانپزشکی مضامینی شناخته شده هستند . درفرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمــینه های وابــسته که تــوسط آقای دکتر پــــورافــکــاری استـــاد روانــپــزشکی دردو جلــد و در 814 صــفحه تنــظیم شده ، تــوهم مــثبت به ایــن صــورتــها [ با مختصرساده نویسی ] معرفی شده است :

* به بیان دانشمندی به نام بلوئر :

هدیه نوروزی

مقدمه

هر چند صحبت از اهمیت عزت نفس از جمله در انتخاب و انجام کار ، انتخاب همسر و مــوفقیت زیــاد زده می شود ، ولی به جز یکی دو مقاله یا مطلب مهم ، در بقیۀ موارد مقداری کلی گوئی ، شعارگوئی و مطالب غیرمستند ارائه می شوند .

در سطح جهانی ، بیشترین تعداد افرادی که برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه می کنند ، برای افزایش اعتماد به نفس یا عزت نفس است . از آن گذشته یا در جوار آن هر فردی که برای هر موضوعی از جمله : افزایش قابلیتهای تحصیلی ، لاغرتر و موزون تر شدن و ... به هیپنوتیزم درمانگر مراجعه می کنند ، به صورت مقدماتی و تلفیقی در زمینه تقویت عزت نفس یا اعتماد به نفس هم مطالب زیادی به او ارائه می شود .

با توجه به اهمیت هیپنوتیزم درمانی برای تقویت اعتماد به نفس و آموزش آن در شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی که مستقیماً مفاهیم آن به ضمیر ناخود آگاه منتقل می شوند ، و با توجه به نقش آن در افزایش سطح سلامتی و موفقیت ، با توجه به زمینه ی ذهنی مراجعین ، به صورت انفرادی و در 7 تا 10 جلسۀ یک ساعته پس از یک مصاحبه حدود نیم ساعتی روشهای تقویت اعتماد به نفس تدریس و تعلیم داده می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77561318 تماس بگیرید .


معمای اعتماد به نفس و نقش آن در رسیدن به موفقیت

در تحقیقات آماری که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته ، مشخص شده که بزرگترین آرزوی انسانها کسب موفقیت و احساس خوشبختی است .

کسب موفقیت معمولاً معادل با

هدیه نوروزی

معمای آموزش خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم به این صورت است که فردی بتواند برای مقابله با استرس یا برای اهداف درمانی در مدت بسیار کوتاهی خود را در شرایط خلسه هیپنوتیزمی عمیقی قرار دهد که معمولاً پس ار مرور ذهنی یک عبارت یا انجام یک حرکتِ خاص صورت می گیرد یا حاصل می شود .

در این عبارتِ درست ـ ولی نه چندان جامع ـ به برخی از نکات بسیار مهم اشاره نشده و در نتیجه بعضی از افراد ممکن است تصور کنند که تنها با در اختیار گرفتن آن عبارت و یا فراگیری نحوۀ انجام یک حرکت خاص ، بایستی خود هیپنوتیزم را به سرعت و در چند دقیقه یاد بگیرند .

در اطراف این مقاله ، تصویر رویِ جلد چند کتاب قرار گرفته که تمام حجم کتاب و یا قسمتی از فصول آنها تنها به


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене