Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

هدیه نوروزی

مقدمه

هر چند صحبت از اهمیت عزت نفس از جمله در انتخاب و انجام کار ، انتخاب همسر و مــوفقیت زیــاد زده می شود ، ولی به جز یکی دو مقاله یا مطلب مهم ، در بقیۀ موارد مقداری کلی گوئی ، شعارگوئی و مطالب غیرمستند ارائه می شوند .

در سطح جهانی ، بیشترین تعداد افرادی که برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه می کنند ، برای افزایش اعتماد به نفس یا عزت نفس است . از آن گذشته یا در جوار آن هر فردی که برای هر موضوعی از جمله : افزایش قابلیتهای تحصیلی ، لاغرتر و موزون تر شدن و ... به هیپنوتیزم درمانگر مراجعه می کنند ، به صورت مقدماتی و تلفیقی در زمینه تقویت عزت نفس یا اعتماد به نفس هم مطالب زیادی به او ارائه می شود .

با توجه به اهمیت هیپنوتیزم درمانی برای تقویت اعتماد به نفس و آموزش آن در شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی که مستقیماً مفاهیم آن به ضمیر ناخود آگاه منتقل می شوند ، و با توجه به نقش آن در افزایش سطح سلامتی و موفقیت ، با توجه به زمینه ی ذهنی مراجعین ، به صورت انفرادی و در 7 تا 10 جلسۀ یک ساعته پس از یک مصاحبه حدود نیم ساعتی روشهای تقویت اعتماد به نفس تدریس و تعلیم داده می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77561318 تماس بگیرید .


معمای اعتماد به نفس و نقش آن در رسیدن به موفقیت

در تحقیقات آماری که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته ، مشخص شده که بزرگترین آرزوی انسانها کسب موفقیت و احساس خوشبختی است .

کسب موفقیت معمولاً معادل با

رسیدن انسان به اهداف و آرزوهای از پیش تعیین شده است که متأسفانه کسب موفقیت ـ حتی در سطوح عالی ـ مانند کسب مدارج تحصیلی ، رسیدن به مقامات اداری ، ثروت و موقعیت اجتماعی همیشه به احساس رضایت از زندگی به عنوان نشانه ای از خوشبختی نمی انجامد ...

 

اعتماد به نفس به این معنی است که فردی بتواند به خوبی و با مهارت کار خاصی را انجام دهد ، در حالیکه عزت نفس به این معنی است که فرد خود را مهم و محترم بداند و خود را دوست داشته باشد .

برای اولین بار دکتر جان هارتلند که یکی از بزرگترین و از پیشگامان هیپنوتیزم درمانی است ، متوجۀ اهمیت احساس عزت نفس یا با ادبیات فرویدی تقویت ایگو شد . برای اولین بار درکتاب هیپنوتیزم هارتلند که در سال 1371 ترجمه فارسی آن در ایران منتشر شد ، در صفحات 166 تا 188 هارتلند این موضوع را متذکر گردید که تنها درمان بیماری و ناتوانی موجبات برقراری سلامتی را فراهم نمی سازد ، زیرا در جوار بیماریها انواع اختلالات عصبی ، کاهش زیاد در اعتماد به نفس و خود باروی ، متکی شدن به اطرافیان ، عدم قدرت تطابق با دیگران و ... هم وجود دارند که در بسیاری از موارد اهمیت آنها از بیماری اصلی کمتر نیست و شایسته است درجوار بیماری و همراه با درمان بیماری آنها هم درمان شوند . به باور دکتر جان هارتلند تقویت اعتماد به نفس و درمان بسیاری از علائم و عوارض بیماریها مانند انواع ترسها ، سردردهای عصبی و میگرن ، انواعی از آسم و تنگی نفس و بسیاری از بیماریهای روانی ـ جسمی حتی در خلسه های سبک هیپنوتیزمی می توانند به خوبی درمان شوند .

ترجمه ی کتابهای دکتر جان هارتلند به زبان فارسی عبارتند از :

1 ـ هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی تألیف دکترجان هارتلند

2 ـ هیپنوتیزم هارتلند تألیف دکتر جان هارتلند


کتابهای فوق که برای اولین بار به صورت جدّی به بحث درباره نحوۀ افزایش عزت نفس پرداخته اند از چنان اعتباری برخوردارند که بزرگانی مانند اعجوبه ها و اسطوره های هیپنوتیزم درمانی : دکتر میلتون اریکسون و دکتر ارنست هیلگارد بر آن مقدمه نوشته اند .

غیر از مقالۀ هارتلند ، تا سالهای اخیر مطالب و مقاله های مستند و معتبری برای تقویت و ارتقای عزت نفس در دست نبود ، تا درست سال گذشته پس از کوششهای فراوان یــک نسخه از یک کتاب 400 صفحه ای که هر صفحه ی آن 50 سطر است به دست اینجانب رسید و با کوشش فراوان ترجمه ی آن که بیشتر از 1000 صفحه است آماده و تایپ شد .

در یک فصل مجزا 7 مقاله مستند و مفصل در این کتاب در ارتباط با تقویت عزت نفس وجود دارد که عیناً متن اصلی و ترجمۀ فارسی آن به نظر شما گرامی ها می رسد :

روشهائی برای تقویت ایگو

گام اول : تلقینات هارتلند برای تقویت عزت نفس

گام دوم : تلقینات یا نگرش تی . ایکس . باربر برای تعالی و ترقی عزت نفس

گام سوم : تقویت عزت نفس : روش مجموعۀ « بلی » توسط بارنت

گام چهارم : تجسم و تصور سرزمینِ سرشار از آرامش

گام پنجم : تکنیکِ مشتِ گره کرده ی اشتاین

گام ششم : تصویر پردازی مذهبی و طلب یاری از نیروی شفابخش کیهانی یا آسمانی برای افزایش عزت نفس و تسکین درد

گام هفتم : مثالهائی از تلقینات برای تقویتِ عزت نفس ، تأکید در حق طلبی و تعالیمی که برای فراگیری مهارتهای اجتماعی لازم هستند

درجوار هفت گام فوق ، برای افزایش اعتماد به نفس و خود باوری در همین کتابِ آموزش هیپنوتیزم بالینی تکنیکهای ویژه ای وجود دارند که می توانند به دوستداران تعالی و موفقیت کمک کند . از جمله :

1 ـ سپــردفــاعی که از کتاب : کاربردهای تصویر پردازیهای ذهنــی درعلـوم تــندرستی تــألیف دکتر ارول . ر. کورن اقتباس شده است .

2 ـ هالۀ شفابخش سفید : نقل از کتاب فوق الذکر.

3 ـ ترکیب تکنیکهای خارق العاده : نقل از کتاب : تروما ، ترانس و تحول تألیف ادلشتاین .

توصیف مختصری از بدنه ی هفت گام تا اوج موفقیت

گام اول : دکترجان هارتلند از اولین بنیانگزاران هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی ومؤلف کتاب هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی است . برای اولین بار مضمون عزت نفس در صفحات 169 تا 187 ترجمه فارسی از کتاب فوق به صورت مقدماتی مطرح گردید ، ولی متن حاضر که از مجلۀ هیپنوتیزم پزشکی آمریکا با شرح و تفسیر خیلی بیشتر ارائه شده است ، خیلی با آنچه که با نام هارتلند درترقی و تعالی عزت نفس موجود است ، متفاوت است .

گام دوم : منبع اصلی این مقاله ، کتاب : هیپنوتیزم ، ریلاکس شدن عمیق و ریلاکس شدنِ فعال است که توسط تی . ایکس . باربر همراه با 2 متخصص علوم رفتاری دیگر : ر . ل . وول فولک و پ . م . لهرر نگاشته شده است و مورد تحسین و اقبال جهانی قرار گرفته است .

گام سوم : این مقاله از کتاب هیپنوتیزم درمانی تحلیلی و براساس احترام نهادنِ فراوان بر روی ارزشهای انسانی به صورت مفصل و در چهار قسمت تهیه و تدوین شده است ...

گام چهارم : تجسم و تصور سرزمینی سرشار از آرامش : مطالب این قسمت از مقاله ای با حق کپی رایت از کوریدون هاموند پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم بالینی است که با روشی تشویق کننده و به صورت غیرمستقیم روش جدید و بدیعی برای تقویت اعتماد به نفس تدوین شده که امکان مقاومت در آن ـ حتی برای بیماران عصبی ، خود رای روشنفکر و اهل مطالعه ـ بسیار کم است .

هاموند توصیه می کند که اگر متن این مقاله در نوار یا CD صوتی هم ضبط و در شرایط خود هیپنوتیزم پخش شود ، بسیار مفید است .

گام پنجم : تکنیک مشت گره کرده ی اشتاین : این تکنیک که برای اولین بار توسط کالورت اشتاین درمجلۀ آمریکائی هیپنوتیزم بالینی چاپ شده ، پس از تغییرات و تعدیلاتی توسط کوریدون هاموند برای شرطی کردن افراد برای تطابق با شرایط ویژه بازسازی شده و برای تقویت منابع ناخود آگاه برای احساس اعتماد به نفس ، شاد بودن ، آرام بودن ، احساس لذت یا بازسازی خاطرات خوب و ... بسیار مؤثر است . در این روش شگفت انگیز با استفاده از تکنیکی ویژه از شرطی شدن ، لحظات با شکوه و بسیار مهم در زندگی هراندازه که لازم باشد ، به سرعت بازسازی یا دوباره زنده می شود .

گام ششم : تصویر سازی مذهبی برای استفاده ازانرژی کیهانی و آسمانی و تسکین درد .

با گرایش مذهبی و آئینی ، از گذشته های دورتا عصر حاضر عده ای از افراد در پرتو ایمان و اعتقاد با برانگیزش و هدایت انرژی های شفابخش ، فرد را به تعالی و ترقی می رسانند . مثلاً در این رابطه می خوانیم :

« انرژی شفا بخشی پرقدرت و بسیار عمیقی درتمام کائنات گسترده است که آفریدگار هستی بخش برای تعالی و ترقی روانی و روحی در اختیار بندگان گذشته شده است ... »

گام هفتم : مثالهائی از تلقینات برای تقویتِ عزت نفس با تاکید برحق طلبی و کسب تعالیمی برای فراگیری مهارتهای اجتماعی لازم .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене