Сайт joomix.org
هیپنوتیزم درمانی

 

برای تقویت عزتِ نفس و تسکین درد


افرادی که معتقدند که قدرت شفا بخشی دارند و برخی از مراجعه کنندگان که دیدگاه و گرایش آئینی دارند ، ممکن است که بخواهند از باورهای آئینی آنها و انرژیهای اعتقادی آنان در جوار تصویر سازیهای ذهنی برای تقویت و استمرار تندرستی استفاده شود . این موضوع می تواند درهیپنوتیزم درمانی مورد بهره برداری و کاربرد قرار بگیرد . در این موارد ، معمولاً این درمانگران از چنین مطالبی استفاده می کنند :

در اعماق کائنات و در وجود ما انرژی کیهانی و آثاری از روح شفا بخشی وجود دارد که با توسل و تــوجه به آن ، می تــوان برای شفا بخشی در بیماریها و تسکین دردها و ناراحتیها از آن استفاده کرد ... تو باید به خودت این امکان را بدهی که به جوهر یا مفهوم اساسی و بنیادی آن انرژی کیهانی نزدیک شوی ... بخشش و عشق قسمتهائی از این روح شفا بخش کیهانی می باشند ... با این کارها ، تو می توانی فشارهای درونی خودت را تخلیه کنی ... ترتیبی بدهی که تمام توجه و تمرکز تو ، کالبد و روح تو از درد تهی و خالی شود.

بگذارید افکار شما بر روی مضامین بخشش و عشق متمرکز بوده باشند ... خودتان را ببخشید ... بقیه افراد را هم ببخشید ... استرس و تنش را از درون وجود خودتان خارج کنید و به دور بریزید ... استمرار بقای استرس و اضطراب در بدنتان به پیدایش تنش ، عصبانیت ، تنفر و رنجیدگی می انجامد ... از زمانی که روح یا روحیۀ بخشش و بخشندگی در وجودت شروع به رشد بکند ... تــنشها آزاد و رهـا می شوند ... دروازۀ وجودت را برای پذیرش نیروهای شفا بخش در زندگی باز نگهدار ... اجازه بده که روح تو به روح دیگران متصل شود و عشق تو به عشق دیگر انسانها و با جوهر وجود آنان ارتباط پیدا کند ... بگذار که وجودت به عشق خدا و عشق خدائی و الهی نزدیک شود ... زمانی که تو دروازه های وجودی خودت را به روی عشقِ شفابخش باز می کنی ... آگــاهی و اطلاع از وجــود درد و نــاراحتی از

بدنت فاصله می گیرد و دورتر می شود ... اهمیت و ابهت درد و ناراحتی برای تو کم می شود ... همۀ اینها در شرایطی است که عشقِ شفابخش در درون کالبدت به جریان بپردازد ...

 

افرادی که خود را به مذهب خاصی وابسته می دانند ، ممکن به تصویر پردازیهای خاصی و یا مراسم ویژه ای اشاره داشته باشند که به اعتقادات مذهبی عمیق و پرشور آنان مربوط می شوند . از فرد مراجعه کننده خواسته می شود که قویترین و پراحساس ترین هیجانات آئینی را در خویش برانگیزانند تا به نشئه ، شور و یا خلسه ایمانی برسند .

این شرایط به زودی درد و ناراحتی را از وجود آنان دور می سازد . علاوه بر از بین رفتن یا تقلیل قابل ملاحظه ی آن ، آنها در این شرایط به آرامش و خلسۀ روحــانی عمیـقی هم وارد می شوند .

Source : Wright , M . Erik . ( 1987 ) . Clinical Practice of

Hypnotherapy . New York : Guilford Press , PP . 167 – 168 .

Reprinted With Permission of Publisher .

* در استفاده از این نوع از تصویر سازی ، ممکن است در مراحلی هم از سیگنالهای ایدئوموتوری استفاده شود ، مثلاً برای اینکه مشخص شود که آیا آنان می توانند خودشان را ببخشند یا نه ؟ درمانگر با توجه به صحبتهائی که با مراجعین داشته است ، می تواند مشخص کند که چه کسانی به بخشیدن خودشان نیاز دارند . در این شرایط ممکن است به صورت درونی برای کمک به آنها برای بخشیدن خودشان کمک کرد . در مرحله ای از درمان ممکن است به عنوان سمبل یا انگاره ای از نفرت ، رنجیدگی و عداوت نسبت به فردی ، آسمان یا فضائی را مجسم کند که از تاریکی پر شده و سپس انوار و تصاویر شادی بخشِ رحمت ، بخشش ، محبت و عشق فضا را پر می کند و امواج پرقدرت انرژی های مثبت تمام رنجیدگیها ، آزردگیها ، گناهان و نفرتها را که درون فـرد جایگزین شده ، جارو می کند و به خارج می ریزد و در این شرایط فرد برای شفابخشی آمادگی پیدا می کند .


 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене