Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

 


« برای آموزش و آماده کردنِ بیماران »

د . کوریدون هاموند ، Ph . D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

عقاید مهمی که بایستی به بیماران منتقل شوند :

1 ـ اغلب ترس و هراسی در مورد از دست دادنِ کنترل وجود دارد ، به این صورت که اراده ی او از بین برود و تحت تسلط هیپنوتیزور قرار بگیرد . بیمار را مطمئن سازید که هیپنوتیزم ساده لوحی ، استعدادِ گول خوردن و نشانه ی ضعفِ ذهن نیست . در شرایط هیپنوز شما اراده ی خود را از دست

 


« دکتر جان هارتلند »

اولین مؤلف در زمینه ی هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی

بخش اول

اصول کلی که زیربنای القای خلسه هیپنوتیزمی را تشکیل می دهند

برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ، اشتیاق به همکاری از سوی سوژه ، اعتماد او به شخصیت و تسلط هیپنوتیزور بر روی تئوریها و تکنیکهای عملی هیپنوتیزم و توانایی سوژه در قدرت تمرکز ، از پایه های اساسی برای موفقیت به شمار می آیند .

با القای

د . کوریدون هاموند Ph . D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

1 ـ بیمار را برای پذیرش هیپنوتیزم شدن آماده کنید

الف ) به بیمار در ارتباط با افسانه ها و شایعات بی اساس در ارتباط با هیپنوتیزم آموزش دهید . آنان را تشویق کنید که در این راستا بیشتر از قدرت تصور و تجسم خودشان [ نه قدرت اراده ی خودشان ] استفاده کنند .

ب ) در زمان نشستن بر روی صندلی و یا خوابیدن بر روی تخت ، دستها را به صورتی قرار دهند که با یکدیگر تماس نداشته باشند و پاها به صورت متقاطع بر روی یکدیگر قرار نگیرند .

ج ) از بیمارها یا سوژه ها بپرسید که آیا از لنز تماسی در چشمهای خودشان استفاده می کنند یا نه ؟

اگر جواب مثبت است ، برای القای خلسه لنزها را خارج کنند .

د ) زمانی که بیمار دچار سرماخوردگی است ، برای بار اول ، نخستین تشریفات القای خلسه را برای او به کار نبرید .

2 ـ بین خودتان و بیمار ، روحیه ی هماهنگی ، همنوائی یا راپورت را به وجود آورید .

3 ـ در بیمار ، امید و انتظار مثبت برای هیپنوتیزم شدن را به وجود آورید . خودتان در رفتارتان مطمئن و آرام باشید تا در بیماران هم امید و اعتماد را ایجاد کنید .

4 ـ قانونِ اثر معکوس : هر قدر که فردی برای انجام یک عمل کوشش کند ، کمتر امید می رود که آن کار را به خوبی و با موفقیت انجام دهد . این مضمون به خصوص در پیدایش و تغییرات پدیده های فیزیولوژیک در بدن تأثیر دارد . زمانی که تضادی بین قدرت اراده و تصور پدید آید ، آنکه همیشه پیروز می شود ، تصور است . به جای اینکه به تنهائی بر قدرت اراده و یا حتی تلقینات مستقیم تکیه کنید ، خاطرات خودتان را زنده کنید و یا از قدرت تصور و تجسم خودتان استفاده کنید .

5 ـ قانون اثر غالب یا برتر : اگر دو احساس متفاوت با هم در ذهن وجود داشته باشند ، احساس قوی تر تمایل دارد که بر احساس یا فکر ضعیف تر غلبه کند . به جای اینکه در ارائه ی تلقین بر روی قدرت اراده تمرکز نشان دهید ، یک احساس پرقدرتِ عاطفی یا هیجانی را به متن تلقین پیوند بزنید . با این ابتکار ، یک تلقین قدرت خیلی بیشتری پیدا می کند .

6 ـ قانون توجه ی تمرکز پیدا کرده : این قانون، به اصل تأثیرگذاری تکرار در ارائه ی تلقین به صورتها و روشهای متفاوت ومتنوع اشاره دارد . زمانی که توجه ی انسان بر روی عقیده ای تمرکز پیدا کند ، در آن فکر این حالت پدید می آید که انسان آنرا به صورت یک واقعیت تلقی کند . سعی کنید تا تلقینات مهم را لااقل 3 بار تکرار کنید . تکرار می تواند نه به صورت بیان مجدد یک مضمون ، بلکه به بیان آن در متن یک مثال استعاره ای و یا به شکل بذر پاشیدن به صورتها و اشکال متنوع و گوناگون درمیان بیانات شما بوده باشد .

7 ـ اصلِ هویج . به جای اینکه از پشت برای جلو رفتن فشار وارد کنید ، به او برای رفتن به جلو به صورتهای مناسب انگیزه بدهید . هدف و آرزوی بیمار را به صورتهای گوناگون درمتن و در جریان القای خلسه ، تکنیکهای عمیقتر شدن و متن تلقینات بگنجانید . در زمانی که مناسب یا مقدور باشد ، از دلیل ومنطق پردازی ( و یا حتی ارائه ی مطالب و مضمونهای شبه حقیقت ) استفاده کنید ، تا جذب تلقینات توسط بیمار قابل قبول تر باشد و او به پذیرش آنها تشویق شود .

8 ـ اصلِ مثبت بودن متن یا شکل ظاهری تلقین ها . اینکه یک انگیزه ی مثبتی را به وجود بیاوریم ، راحت تر از این است که یک انگیزه یا نظریه ی موجودی را نفی کنیم . تا آنجا که ممکن باشد ، از جملات مثبت به جای جملات منفی استفاده کنید .

9 ـ اصل پیدایش تغییرات و تحولات به صورت تدریجی . هرگز این انتظار را نداشته باشید که بیمار خیلی سریع موفق به ایجاد یا تجربه ی پدیده های هیپنوتیزمی بشود . مانند برخی از بیماران یا افراد جامعه نباشد که انتظارات جادوئی درباره ی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی دارند . هرگز یا معمولاً این امکان وجود ندارد که یک ساختمان بلند در مدت کوتاهی ساخته شود .

10 ـ قانون هاموند به نام صرفه جوئی یا خسیسی . در تمام مواردی که امکانپذیر بوده باشد ، در روشهای درمانی خود به قناعت و سادگی گرایش پیدا کنید ، به جای اینکه پروتوکل یا طرح درمانی خودتان را بیشتر از آنچه که لازم است ، پیچیده و بغرنج کنید . هر زمان که قصد طراحی یک برنامه ی درمانی را دارید ، راحت ترین و ساده ترین روشی را که می تواند شما را به هدف برساند ، انتخاب کنید . کاربرد استعاره های اسرار آمیز و مفاهیم پیچیده ای که به صورت بیانات چند لایه و با تکنیکهای گیج کننده مورد استفاده قرار می گیرند ، به ندرت برای موارد عادی و متداول درمانی لازمند . در برخی از موارد ، کاربرد این روشهای مبهم و پیچیده بیشتر به نیازهای روانی درمانگر ارتباط پیدا می کنند تا احتیاجات حقیقی بیمار !

11 ـ اصل استحکام بخشی مثبت . بیمار را هم در شرایط خلسه و هم در شرایط خارج از آن تقویت کنید . مثلاً به او بگوئید : « تو امروز برخی از کارهای بسیار مهم و عالی را انجام داده ای » هرگز بیمار را به علت نشان دادنِ مقاومت در برابر هیپنوتیزم شدن ملامت نکنید و هیچگاه از او انتقاد نکنید . تلقینات را همینطور می توان با انجام برخی از کارهای مهم جسمی مانند ایجاد سبکی و پرواز در دستها و یا ایجاد انجماد عضلانی در یک دست و یا پدید آوردن بیحسی تقویت کرد .

12 ـ اصول تائید وجود خلسه . برخی از پدیده های هیپنوتیزمی را به وجود بیاورید تا بیمار قانع شود و قـبول کنـد که ضـمیر ناخود آگاه او قدرت و توان بسیار زیادی دارد . در او انتظار مثبتی را به وجود بیاورید ، این انتظار که او قدرت و قابلیت لازم را دارد و به قدرتهای درونی خویش برای تغییر هم اعتقاد دارد . روشهائی که می توانند در بیمار احساس و اطمینان « هیپنوتیزم شدن » را به وجود بیاورند ، زیاد هستند که فقط تعدادی از آنها عبارتند از :

الف . ایجاد بیحسی یا بی دردی دستکشی

ب . اختلال در احساسِ گذر زمان

ج . پرواز دست ، پرواز در دو دست و یا سیگنالهای ایدئوموتور

د . کاتالپسی در یکی از اندامها

هـ . تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

و . به یاد آوردنِ یک خاطره ی فراموش شده

ز . ایجاد فراموشی یا آمنزی

ح . پدیده ی ایدئوسنسوری [ بر اثر تخیل و تصور ، به یک ادراک حسی رسیدن ]

ط . توهم بویائی

13 ـ اصل اریکسون در زمینه ی فردی کردن و بهره گیری . زمانی هیپنوتیزم بیشتر مفید واقع می شود که به صورت فردی و برای شخص بیمار مورد استفاده قرار بگیرد . در این جریان از علایق ، نیازها ، نحوه ی تفکر ، عادتهای سیستم های ارائه دهنده[1] و انگیزه های او بهره گرفته و یا از آنها استفاده کنید . به این ترتیب ، با توجه به اختصاصات و قابلیتهای فرد ، برنامه ی هیپنوتیزمی او را برنامه ریزی و اجرا کنید . درمان در این شرایط نباید براساس متنهای کلیشه ای کتابی ، بلکه بایستی با توجه به اختصاصات وجودی و حقایق زندگی وی صورت بگیرد . زمانی که با بیماری سر و کار دارید که سرکش و مقاوم و یا غیرآشناست ، از تلقینات غیرمستقیم و تشویق آمیز و در خلسه ای سبک استفاده کنید . تلقیناتی که متن مستقیم تری دارند ، در شرایطی شایسته است که مورد استفاده قرار بگیرند ک بین شما و بیمار راپورت برقرار شده و در بیمار انگیزه ی قوی و پرقدرتی پدید آمده و بیمار در خلسه ی عمیقتری قرار گرفته است . این روش در بیمارانی که بیشتر به دیگران متکی بوده و بیشتر حرف شنو و مطیع هستند ، بیشتر مؤثر واقع می شود .

14 ـ اصل مراعات نوبت . در یک جلسه ی درمانی ، تعداد زیادی از تلقینات بعد از هیپنوتیزمی را ارائه ندهید . اگر تلقینات مهمتری وجود دارند ، آنها به قسمت پایانی خلسه محول سازید . لحظاتی از سکوت را به کارببرید تا معانی و مفاهیم بیشتری را به وجود آورد.

( ارتباط چند لایه ای ) . در فواصل بیان مطالب و مفاهیم متفاوت ، لحظاتی از سکوت و مکث را به کار ببرید .1 . REPRESENTATIONAL SYSTEMS مجاری یا کانالهای حسی و درونی متعددی که برای انجام یک کار مورد نیازند [ یک اصطلاح NLP در مقوله ی استراتژیها یا نقشه های عملیاتی ذهنی ] . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، به کتاب ارتباط مؤثر و موفقیت قطعی با NLP تالیف ژوزف اکونور و یان مک در موت ترجمه دکتر رضا جمالیان از انتشارات جیحون تلفن 66404532 مراجعه بفرمائید . « مترجم »


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене