Сайт joomix.org
Pricing Table

 


« دکتر جان هارتلند »

اولین مؤلف در زمینه ی هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی

بخش اول

اصول کلی که زیربنای القای خلسه هیپنوتیزمی را تشکیل می دهند

برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی ، اشتیاق به همکاری از سوی سوژه ، اعتماد او به شخصیت و تسلط هیپنوتیزور بر روی تئوریها و تکنیکهای عملی هیپنوتیزم و توانایی سوژه در قدرت تمرکز ، از پایه های اساسی برای موفقیت به شمار می آیند .

با القای هیپنوتیزمی و تعمق آن ، کم کم میدان آگاهی سوژه محدود می گردد و آن قسمت از ساختار روانی او که « ناخود آگاه 1» نامیده می شود ، بیشتر در دسترس قرار می گیرد . در این حالت ، اگر تلقینات ارائه داده شده در ارتباط با عمق آرامش سوژه یا به طور کلی ، با معتقدات و باورهای باطنی او در تضاد نباشند ، ممکن است « بدون بحث و انتقاد » پذیرفته شوند . از سوی دیگر هر تلقینی که از سوی سوژه پذیرفته می شود ، تلقین پذیری او را تشدید کرده و عمیق تر شدن خلسه هیپنوتیزمی را تسهیل می کند .

بنابراین ، اصولی که برای موفقیت در پیدایش خلسه هیپنوتیزمی به آن نیاز داریم ، عبارتند از :

1 ـ انگیزه مثبتِ سوژه

2 ـ از بین بردن تردیدها و ترسها

3 ـ تمرکز حواس او

4 ـ محدود کردن میدان آگاهی وی

5 ـ ریلاکس شدن و محدود شدن دامنه حرکات ارادی

6 ـ یکنواختی یا انجام کارهای تکراری

7 ـ متوقف کردن تمام افکار سوژه بجز آنهایی که باید توجه بر روی آنها متمرکز شوند

در این قسمت با شرح بیشتری به بیان دو قسمت ( 1 ) و ( 2 ) در بالا می پردازیم ، زیرا تأثیر این دو عامل در موفقیت و ایجاد حالت هیپنوتیزم در سوژه از سایر عوامل ذکر شده بیشتر است .

انگیزه مثبت سوژه یا بیمار

کسی را نمی توان بدون آنکه خودش اشتیاق داشته باشد و برای پیدایش خلسه هیپنوتیزمی همکاری کند ، به حالت هیپنوز درآورد . بنابر این سوژه هم باید نسبت به هیپنوتیزم شدن اشتیاق داشته باشد و هم در جهت پیدایش آن همکاری کند و دراین راستا اصلاً ترس و تردیدی نداشته باشد . بنابر این سوژه باید در پذیرش تلقینات همکاری کرده و با انجام آنها مخالفتی نکند . پس هر قدر که برای آماده کردن سوژه برای هیپنوتیزم شدن وقت بیشتری صرف شود ، پیدایش خلسه راحت تر و عمق آن بیشتر خواهد بود . هر فرد برای هیپنوتیزم شدن انگیزه های خاصی دارد یا اینکه از مسائل خاصی می ترسد ، بنابر این باید در ارتباط با هر فرد به صورت انفرادی این مسائل را مورد توجه و بررسی قرار داد . ریلاکس شدن جسمی و آرامش روانی از نکات اصلی و بنیادی برای هیپنوتیزم شدن هستند . بنابر این برای رسیدن به این حالات ، هر قدر که زمینه سازی لازم است ، باید به کار برده شود . قبل از آنکه بذر تلقین در ذهن سوژه ای جوانه بزند و بارور شود ، باید زمین یا زمینه تلقین که ذهن سوژه است ، برای پذیرش این بذرها آمادگی پیدا کرده باشد . اگر با دقت و مطابق برنامه برای پیدایش این زمینه ها اقدام شود ، نباید پیدایش آنها مشکل یا پیچیده باشد . در شرایطی که ایجاد خلسه ی هیپنوتیزمی برای از بین بردن بیماری سخت یا برطرف کردن حالات پردرد است ، همکاری سوژه و اشتیاق او از ابتدا بسیار زیادتر خواهد بود . اگر قبل از درمان برای سوژه توضیحات کافی درباره طبیعت بیماری و اساس درمان داده شود ، خلسه هیپنوتیزمی بهتر و عمیق تر صورت می گیرد . سوژه هائی که برای هیپنوتیزم درمانی انتخاب می شوند ، برای درمان شدن در حدود صد در صد انتظار موفقیت دارند ، در حالی که بیماری که به تخصص های مختلف پزشکی مراجعه می کند ، اگر پس از چند بار مراجعه هم درمان نشود ، اعتراضی ندارد ، بنابر این باید بیماران با دقت خیلی بیشتری برای هیپنوتیزم درمانی انتخاب شوند . موفقیت یا شکست در درمان یک بیمار با استفاده از هیپنوتیزم درمانی ، اثرات بسیار زیادی در روحیه و زمینه درمانی سایر بیماران برای قبول این روش درمانی خواهد داشت . به طور خلاصه ، اگر بیمار قبلاً به هیپنوتیزم درمانی ایمان نداشته باشد ، نباید این روش درمانی برای او انتخاب شود .

از بین بردن تردید و ترسهای بیمار

برای آنکه پیدایش خلسه هیپنوتیزمی به صورت موفقیت آمیز صورت بگیرد ، هیچگاه نباید این موضوع بسیار مهم نادیده گرفته شود که بسیاری از سوژه ها یا بیماران به درجات متفاوتی محجوب تر ، ترسو ، عصبی یا نگران هستند . تا موقعی که این موانع برطرف نشوند ، آنها نمی توانند در یک خلسه هیپنوتیزمی قرار بگیرند . این ترسها و تردیدها که اکثراً به صورت سدی در مقابل پیدایش خلسه هیپنوتیزمی خودنمایی می کنند ، در دو گروه فرعی به صورت زیر قابل طبقه بندی هستند :

1 ـ ترس از شکست یا اضطراب اغراقی برای کسب موفقیت

هریک از دو قسمت فوق در گذرِ زمان به دیگری تبدیل می شود و هر دو در مجموع ، در بسیاری از موارد علت بروز مشکلات زیادی به حساب می آیند . باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از بیمارانی که برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه می کنند ، قبلاً بسیاری از راههای دیگر درمان را امتحان کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که هیپنوتیزم احتمالاً آخرین شانس آنها برای درمان به حساب می آید . عوامل مذکور در ایجاد حالت خلسه مطلوب نقش تعیین کننده ای دارند . ضمناً از آنجا که کل جریان و نتیجه آن برای بیمار اهمیت زیادی دارد ، در او اضطراب و نگرانی زیادی به وجود می آید که در مجموع به صورت سدی در مقابل هیپنوتیزم شدن جلوه گر می شود . از سوی دیگر اشتیاق فراوان و تمایل شدید بیمار ، خود به نوعی از وجود اضطرابی خبر می دهد که سد راه هیپنوتیزم شدن است . اگر قبلاً از طریق صحبت و دادن اطمینان و آرامش به بیمار ، این موانع برطرف نشوند ، این احتمال وجود دارد که موفقیت به دست نیاید .

پزشکی که به انجام هیپنوتیزم درمانی می پردازد ، باید کارهای خود را با امید و آرامش شروع کند . در این هنگام پزشک باید جوانه های امید و شجاعت را در ذهن بیمار به میوه های شاداب تبدیل کند و بیمار مطمئن شود که ورود و خروج او به خلسه هیپنوتیزمی خطری در پی ندارد .

2 ـ ترس از خود ِ خلسهِ هیپنوتیزمی

این مشکلی است که در بیشتر موارد پزشک با آن مواجه می شود . عده بسیاری از بیماران در ارتباط با دنیای هیپنوتیزم که به صورت جهانی پر از ترس و تردید به آنها معرفی شده ، با یک دنیا ترس و تردید روبرو هستند . یکی از علل این ترسها این است که آنها از اینکه اختیار و کنترل خود را به صورت کامل در اختیارِ فرد دیگری قرار بدهند ، می ترسند . در واقع این ترسها و تردیدها بنیان و پایه ی علمی و واقعی ندارند و اکثراً به علت تفسیرهای غلط یا اطلاعات نادرستی است که از افراد و یا کتابهای غیرعلمی و مبتذل کسب کرده اند . در برخی از موارد ، بیمار ظاهراً برای هیپنوتیزم شدن آماده شده و با پزشک همکاریهای لازم را می کند ، ولی به صورت ناخود آگاه ، انبوه ترسها و تردیدهای نهانی ، از پیدایش خلسه هیپنوتیزمی در او جلوگیری می کند . این مقاومتها صورتهای متفاوتی دارند . گاهی بیمار خود را به کارهای دیگری مشغول می کند یا طوری وانمود می کند که گویی یک برنامه ی تفریحی و سرگرم کننده جریان دارد . در بعضی از موارد ، بی خود می خندد یا از ناراحت بودن صندلی و یا لباسهای خود اظهار شکایت می کند . در واقع این حرکات نمودهای مقاومت ناخود آگاهانه است و این دستاویزها ، بهانه هایی بیش نیستند . در چنین مواردی بهتر است جریان القای هیپنوتیزم را متوقف کرده و با صحبتهای مناسب ترسها و تردیدهای سوژه را برطرف نمود .

گاهی پدیده متضادی به چشم می خورد . در این شرایط با آنکه به صورت آگاهانه درجاتی از مقاومت برای هیپنوتیزم شدن به چشم می خورد ، ولی در ضمیر ناخود آگاه بیمار اشتیاق زیادی برای هیپنوتیزم شدن وجود دارد . در این حالت دقایقی پس از شروع القای هیپنوتیزم و مشاهده نمودهایی از مقاومت در بیمار ، او به سرعت درخواب عمیقی فرو می رود .

برای آنکه بتوانیم در ایجاد خلسه هیپنوتیزمی موفق شویم ، باید قبلاً تمام این نکات مورد توجه و بررسی قرار بگیرند و بعد برای ایجاد خلسه کوشش به عمل آید . آماده کردن قبلی ذهن بیمار برای پذیرش هیپنوتیزم مهمترین کاری است که درجریان هیپنوتیزم باید انجام بگیرد . بسیاری از مواردی که افراد در ایجاد خلسه هیپنوتیزمی با شکست مواجه می شوند ، به این علت است که قبلاً به اندازه کافی سوژه را برای این کار آماده نمی کنند و به اندازه نیاز قبل از شروع ترانس با او صحبت نمی کنند .

این مشکل برای دندانپزشکان بیشتر از پزشکان پیش می آید ، زیرا آنها مایلند در مدت کوتاهتری بیماران را ریلاکس کنند و در هیپنوتیزم نسبتاً عمیق تری فرو برند تا به هنگام کار روی دندان بیمار ، او به هیچ وجه احساس درد نکند . در این شرایط دندانپزشکان کمتر از پزشکان وقت صرف می کنند . به این ترتیب ، دندانپزشکان این شانس را دارند که بیمارانشان ، برای دور ماندن از درد و ناراحتی ، نسبت به بیمارانِ پزشکان ، انگیزه و تمایل بیشتری از خود نشان می دهند . بنابر این ، دندانپزشکان در شرایط مساوی زودتر و بهتر از پزشکان ، بیماران خود را هیپنوتیزم می کنند . اگر چه دندانپزشکان بیشتر از پزشکان از انگیزۀ بیماران برای هیپنوتیزم شدن آنها استفاده می کنند ، اما باید به مشکلات دندانپزشکان درخصوص وجود ترس شدید بیماران آنها از تزریقات اطراف دندانِ دردناک هم توجه داشت . البته حاضر کردن بیماران برای هیپنوتیزم شدن همیشه یک جریان طولانی نیست ، ولی اگر هم اینطور باشد ، وقتی که برای حاضر کردن بیماران صرف می شود ، یک وقتِ تلف شده به حساب نمی آید و نتایج زیادی به بار می آورد . بنابر این باید این موضوع با شرح و تفصیل بیشتری مورد بحث قرار بگیرد .1 . unconscious

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене