Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

 


« برای آموزش و آماده کردنِ بیماران »

د . کوریدون هاموند ، Ph . D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

عقاید مهمی که بایستی به بیماران منتقل شوند :

1 ـ اغلب ترس و هراسی در مورد از دست دادنِ کنترل وجود دارد ، به این صورت که اراده ی او از بین برود و تحت تسلط هیپنوتیزور قرار بگیرد . بیمار را مطمئن سازید که هیپنوتیزم ساده لوحی ، استعدادِ گول خوردن و نشانه ی ضعفِ ذهن نیست . در شرایط هیپنوز شما اراده ی خود را از دست نمی دهید و در شرایط و در وضعیتی قرار نمی گیرید که بتوان به ارزشها و معیارهای اخلاقی شما تجاوز کرد . به صورت مشابه ، شما در حالتی قرار نمی گیرید که بر خلاف تمایل و اراده ی خودتان اسراری را فاش کنید . علت و دلیل این حالت این است که در اصل تمام هیپنوتیزمها خود ـ هیپنوتیزم هستند . هیپنوز چیزی نیست که بر روی وجود شما اضافه یا نصب شده باشد ، بلکه این وضعی است که شما ، خود ِ شما آنرا به وجود آورده اید . افراد دیگری به عنوان هیپنوتیزور تنها نقش هدایت کننده و راحت کننده را بازی می کنند . بنابر این در جریان هیپنوز شدن ، یک کار گروهی صورت می گیرد و قدرت روانی و یا نبرد ذهنها در کار نیست .

2 ـ یک افسانه دیگر که درباره هیپنوز گفته می شود این است که فرد در شرایط خلسه آگاهی خود را از دست می دهد و یا دچار فراموشی می شود . تنها تعداد اندکی از افراد در این وضعیتِ کلیشه ای قرار می گیرند ، زیرا به صورت ارثی این قابلیت و زمینه را دارند که به خلسه های بسیار عمیق فرو می روند .

اکثریت عظیمی از کسانی که به خلسه ی هیپنوتیزمی وارد می شوند ، پس از خارج شدن از خلسه تمام وقایعی را که اتفاق افتاده اند ، به یاد خواهند داشت . این مطلب قابل پذیرش است ، زیرا در شرایط خلسه ما می توانیم بسیاری از کارهائی را که می خواهیم ، در سطوح خلسه ی میانی انجام دهیم ، این در شرایطی است که شما آنها را پس از پایان جلسه هم به یاد خواهید داشت .

3 ـ شرح و تبیین هیپنوتیزم

A ) یک حالت مجذوبیت درونی همراه با تمرکز و جمع شدنِ توجه . در اینجا ممکن است به عنوان استعاره از طرز عمل ذره بین استفاده کرد . زمانی که ذره بین شعاعهای نورانی را جمع و متمرکز می کند ، قدرت بسیار زیادی را به وجود می آورد . زمانی هم که ذهن ما بیشتر تمرکز پیدا کند و به اصطلاح نیروهای ذهنی و فکری بر روی نقطه یا سطح بسیار کوچکی جمع شوند ، قدرت و توان خیلی بیشتری به وجود می آید که می توان از آن استفاده کرد .

B ) هیپنوتیزم یک حالت تمرکز است که در آن ما بهتر و بیشتر از قدرت تصویر پردازی و تصـتویر سازی ذهنی خــودمان استـفاده می کنیم . مثالهای زیادی در زمینه ی قدرت تصور وجود دارند :

C ) تصورِ خلسه ی روزانه . بر این موضوع تکیه کنید که هر فردی هر روز ممکن است چند بار درشرایط خلسه قرار بگیرد ، ولی ما معمولاً برای اشاره به این حالات از لغت هیپنوتیزم استفاده نمی کنیم . برای مثال :

1 ـ گاهی در شرایط رانندگی به سوی یک هدف و مکان ، بدون آگاهی و توجه به اطراف رانندگی می کنیم و حتی ممکن است از کنار آن مکان عبور کنیم ، بدون اینکه به آن توجهی داشته باشیم . در این زمانها ما در شرایــط دیگری از آگاهی هستیم و ضمیر ناخود آگاه ما به جای ضمیر آگاه ، هدایت ما را به عهده گرفته است .

2 ـ مجذوب شدن توسط فیلمهای سینمائی یا تلویزیونی .

3 ـ در زمان مطالعه ی یک کتابِ مجذوب کننده .

D ) برای بیمار ، تفاوت بین ضمیر آگاه و ضمیر ناخود آگاه را بیان کنید .

4 ـ بیمار را تشویق کنید و به او بگوئید « از قدرت تجسم و تصور خودت استفاده کن و خیلی ساده خیال کن که آنچه را که هیپنوتیزم درمانگر به تو می گوید ، برای تو اتفاق می افتد . زیاد کوشش نکن که به سختی این مضمونِ تجسم و تصور را انجام دهی و زیاد هم زور نزن که از پیدایش کاری جلوگیری کنی . اجازه بده که کارها به صورتی که خیال می کنی می خواهند به آن صورت اتفاق بیفتند ، صورت بگیرند .

5 ـ مضمونِ استعداد یا قابلیت افراد در زمینه ی هیپنوتیزم . تجربه و احساس خلسه فوق العاده جنبۀ فردی و شخصی دارد . عده بسیار معدودی از انسانها می توانند تمام پدیده های هیپنوتیزمی را تجربه کنند ، ولی بسیاری از افراد جامعه عده زیادی از آنها را به خوبی و عده ای را به صورت متوسط تجربه کرده و احتمال دارد که اصلاً نتوانند به درک یکی دو تای از آنها برسند . این موضوع باعث می شود برخی از افراد که به تجربه و احساس بعضی از پدیده های هیپنوتیزمی نمی رسند ، دچار اضطراب و نگرانی شوند .

از سوژه ها یا بیماران بخواهید که با شما در زمینه ی احساس یا عدم احساس پدیده های هیپنوتیزمی خیلی با صداقت رفتار کنند . به آنان بگوئید که هر چند شما نمی توانید لزوماً آنها را قادر به ادراک تمام پدیده های هیپنوتیزمی بکنید ، ولی اگر آنها با شما خیلی صادق باشند ، احتمال دارد که شما بتوانید آنها را در تجربه ی پدیده های بیشتری هدایت و یا به آنان کمک کنید .

6 ـ موضوع هیپنوتیزم شدن دراولین جلسه را از مضمون درمانِ بیماری کنونی او از یکدیگر جدا کنید . به جز موارد معدودی که نیاز به انجام سریع یک اقدام است ، به او بگوئید : « امروز ، ما توجه و تمرکزی بر روی مضمون بیماری تو نداریم . خیلی ساده ما در این جلسه می خواهیم که تو پدیده ی هیپنوتیزمی را تجربه کنی . تا تو هم خودت بتوانی به خوبی این تجربه ی دلنشین را تجربه کنی و هم من بتوانم با توجه به سطح هیپنوتیزم پذیری تو ، برنامه ی درمانی ترا طراحی و اجرا کنم . »

در این شرایط ، اگر امکانات و یا زمینه هائی وجود داشته باشند که بیمار بخواهد در مقابل درمان مقاومت نشان بدهد ، لااقل در جلسه ی مقدماتی و برای وارد شدن به خلسه مقاومتی نشان نخواهد داد .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене