Сайт joomix.org
هیپنوتیزم درمانی

 

هیپنودونتیک یا کاربردهای هیپنوتیزم در دندانپزشکی

پروفسور دیوید واکسمن L.R.C.P.   , M.R.C.P

« کتاب آموزشی انجمن هیپنوتیزم پزشکی آمریکا »

کاربردهای هیپنوتیزم در بیماریهای دهان و دندان

موارد محدودی از درمانهای دندانپزشکی می توانند بدون درد بوده باشند ، در حالی که با کاربرد هیپنوتیزم ، بسیاری از درمانهای دندانپزشکی می توانند بدون درد صورت بگیرند  . روشها و تکنیکهایی که در گذشته برای هیپنوتیزم کردن بیماران به کار می رفتند ، بسیار وقتگیر و پر زحمت بودند و برای دندانپزشکانی که در مطب کار می کردند ، قابل استفاده نبودند ، در عصر حاضر با پیشرفتهایی که در زمینه هیپنوتیزم به عمل آمده است ، با استفاده از روشهای سریعتر و مؤثرتر و در زمانی بسیار کوتاه می توان بیماران را در خلسه های هیپنوتیزمی سبک ، متوسط یا عمیق قرار داد . به این ترتیب با کاربرد هیپنوتیزم ، دامنه و امکان درمانهای دندانپزشکی بسیار وسیعتر می شوند .

از آنجا که بیمارانی

که به بیمارستان مراجعه می کنند وضعیت سخت تر و پیچیده تری دارند و در درمان آنها مانند شرایط مطب محدودیت زمانی متصور نیست ، هیپنوتیزم کاربرد وسیعتری خواهد داشت .

 

خلسه های سبک هیپنوتیزمی

با کمی صرف وقت ، اکثریت عظیمی از بیماران می توانند در خلسه های سبک یا متوسط هیپنوتیزمی وارد شوند . حتی امکانات حمایتی هیپنوتیزمی باعث می شوند تا با سهولت و رضایت بیشتری ، بسیاری از کارهای دندانپزشکی صورت بگیرند . ما بیماران زیادی را می شناسیم که باید خیلی سعی و کوشش کنند تا بتوانند بر ترسها و تردیدهای خود غالب شوند و بالاخره پای در مطب دندانپزشک بگذارند . هر دندانپزشکی می داند که برخی از مراجعانش ، با چه ترس و اضطرابی به مطب او مراجعه کرده اند . از سوی دیگر گروهی از بیماران دندانپزشکی هم هستند که هر چند می دانند و احساس می کنند که قبل از شروع اقدامات درمانی در بیدردی و بیحسی کامل قرار می گیرند ، با این وجود در تمام مدتی که تحت عملیات دندانپزشکی هستند ، در وحشت و هراس بسیار شدید قرار دارند . اگر این نوع بیماران در شرایط مناسب تحت هیپنوتیزم قرار بگیرند ، تمام وحشت و اضطراب آنان از بین می رود و می توانند با آرامش و آسایش کامل درمانهای دندانپزشکی را پشت سر بگذارند .

در حال هیپنوتیزم ، دندانپزشک می تواند به بیمارش تلقین کند که نگران نباشد و خیلی آرام و ریلاکس باشد ، در این صورت او ترس و اضطرابی نخواهد داشت و می تواند با دندانپزشک در انجام هر چه بهتر درمانش همکاری داشته باشد . حتی در خلسه های بسیار سبک انجام این تلقین ها بخوبی کارساز هستند . این شـرایط کمکهای ارزنده ای در پیشبرد و روند درمانهای دندانپزشکی فراهم می آورد .

خلسه های متوسط هیپنوتیزمی

واضح است که اگر بیماران در کوششهای اولیه یا ثانویه بتوانند در خلسه های عمیق هیپنوتیزمی قرار بگیرند ، انجام تمام کارهای دندانپزشکی روی آنها بدون کوچکترین اشکالی امکان پذیر است . اعمال دندانپزشکی بر روی اکثریت عظیمی از این افراد بدون کمترین درد و ناراحتی در آرامش کامل صورت می گیرد و به علت وجود خاصیت فراموشی بعد از خارج شدن از خلسه های هیپنوتیزمی ، پس از بیدار شدن کوچکترین خاطره ای از اعمال جراحی انجام شده نخواهند داشت . بـرای آن گـروه از بیـماران کـه می توانند در خلسه های عمیق قرار بگیرند ، هیچ روش بیحسی یا بیهوشی ، سریعتر ، کاملتر ، بی خطر تر و کم عارضه تر از هیپنوتیزم وجود نخواهد داشت . در این شرایط این امکان وجود دارد که پس از نشستن بیمار بر روی صندلی دندانپزشکی ، با توجه به شرطی شدن او در طی دوره کوتاه مدت آموزش قبلی ، پس از مدت حدود 10 ثانیه به یک خلسه عمیق فرو برود . ممکن است 10 ثانیه ای هم طول بکشد که دندانپزشک در مورد ایجاد بیحسی در منطقه مورد نظر به بیمار تلقین کند . به هر حال کمتر از نیم دقیقه پس از آنکه بیمار به اتاق دندانپزشک مراجعه کرد ، امکان شروع کارهای دندانپزشکی فراهم می شود ، باید توجه داشت که گروهی از بیماران نمی توانند به این مرحله برسند . بنابر این کاربرد هیپنوتیزم برای آنها تا دسترسی به شرایط خاص غیرمقدور خواهد بود .

از هم اکنون به دانشجویان دندانپزشکی اکیداً اخطار می شود که از کاربرد غیرلازم و نمایشی هیپنوتیزم در زمانی که درمانهای دندانپزشکی نیازمند به آن نیست ، شدیداً پرهیز کنند . دانشجویان و دندانپزشکانی که به روش هیپنوتیزم کردن کاملاً مسلط شده اند، نباید هیچگاه در اقدامات روان درمانی و یا از بین بردن عادات و رفتارهای غیر طبیعی ( هر قدر هم که ساده باشند ) ، خارج از محدوده دندانپزشکی دخالت کنند . آنها باید همیشه در این زمینه ها در مقابل درخواست و اصرار بیماران و یا نزدیکان خود در به نمایش گذاشتن تسلط خود بر هیپنوتیزم مقاومت کنند .

برخی از پزشکان عمومی و دندانپزشکانی که با کمال مهارت و کارایی در زمینه شغلی خویش ، از هیپنوتیزم استفاده کرده و هیچگاه هم با خطر و عارضه ای مواجه نشده اند ، ممکن است دچار این وسوسه بشوند که شاید هنـرنـمایی آنــان در زمــینه های روان درمانی هم به این صورت موفقیت آمیز و بی خطر بوده باشد . تجربیات شغلی ما را مـجبور به تــأکید و اصرار بر روی این نکته می سازد که همکاران دندانپزشک در هیچ شرایط ـ حتی به قیمت ناراحت شدن و دلخور شدن نزدیکان و بیماران ـ نباید از هیپنوتیزم در خارج از محدوده شغلی خود استفاده کنند . برای مثال در موقع ارایه توصیه های بهداشتی توسط دندانپزشکانی که مسلط به هیپنوتیزم هستند ، از جمله ترک سیگار به بیماران ، ممکن است از آنها درخواست شود که برای ترک سیگار به بیماران خویش کمک کنند . هر چند آنها می توانند به خوبی این کار را انجام بدهند ، ولی در برخی از موارد این امکان وجود دارد که بیمار اعتیاد خویش را به نیکوتین به اعتیاد یا اقدام بسیار خطرناکتری تبدیل کند . هر چند از لحاظ تکنیکی و عاطفی دندانپزشک این کار خود را بخوبی انجام داده ، ولی بعدها از لحاظ قانونی و وجدانی ممکن است ناراحتیهای زیادی برای او به وجود بیاید .


زمینه های اصلی استفاده از هیپنوتیزم در دندانپزشکی

1 ـ ایجاد آرامش و ریلاکس شدن در بیماران .

2 ـ اطمینان از همکاری بیمارانی که در شرایط عادی برقراری این همکاری با آنان امکان پذیر نیست .

3 ـ کاهش نگرانی و ترس در بیماران .

4 ـ آماده کردن بیماران برای انجام بیحسی های وسیع و یا بیهوشی عمومی .

5 ـ ایجاد بی دردی .

6 ـ ایجاد فراموشی برای باقی نماندن خاطره بد از اعمال دندانپزشکی .

7 ـ پیشگیری از غش و سنکوپ در بیماران .

8 ـ کنترل خونریزی .

9 ـ کنترل ترشح بزاق .

10 ـ ایجاد انجماد عضلانی در کوتاه یا بلند مدت در فک و گردن .

11 ـ طولانی کردن دوره بیحسی ایجاد شده قبلی .

12 ـ انجام راحت قالب گیری از دهان ، هنگامی که بیمار معمولاً در این شرایط حالت تهوع یا استفراغ پیدا می کند .

13 ـ کمک به پذیرش بیمار در نگهداری و حفظ پروتزهای دندانی و یا دستگاههای ارتودونسی در دهان .

در فهرست فوق برخی از مهمترین موارد کاربردهای هیپنوتیزم در دندانپزشکی آورده شده است که در سطور بعد به طور خلاصه به شرح و تفسیر آنها می پردازیم :

1 ـ ایجاد آرامش در بیماران . این مسأله ای بدیهی است که ترس به شدت آستانه درد را پایین آورده و حتی معاینات ساده دندانپزشکی را دردناک جلوه گر می کند . اگر با داروهای آرامش بخش و یا هیپنوتیزم ترس بیماران را کم بکنیم ، آستانه درد بالا خواهد رفت و کارهای دندانپزشک با سهولت بیشتری صورت می گیرند .

2 ـ اطمینان از همکاری بیمار . حتی بدون آنکه هیپنوتیزم صورت بگیرد ، اگر با بیماران به اندازه کافی صحبت شود و همکاری آنها جلب گردد ، در این صورت آنها بهتر درمانهای دندانپزشکی را تحمل می کنند . در خلسه های سبک و متوسط با هیپنوتیزم ، این پدیده به صورت شگرفی جلوه گر می شود .

3 ـ کاهش نگرانی و ترس بیماران . بسیاری از مراجعین معمولی به مطب دندانپزشکی درجات متفاوتی از ترس و وحشت را دارند . برخی از بیمارانی که بارها به مطب مراجعه کرده اند ، ممکن است آرامش و اطمینان کافی را داشته باشند ، ولی اکثریت بیماران که یا برای اولین بار به دندانپزشک مراجعه می کنند و یا در اعمال دندانپزشکی قبلی درد زیادی تحمل کرده اند ، و نیز تقریباً تمام کودکان و نوجوانان ، با وحشت و اضطراب زیاد به مطب مراجعه می کنند . اگر بتوان به صورتی این ترس و وحشت را از وجود بیماران پاک کرد ، اقدامات درمانی در شرایط قابل قبولتری صورت می گیرند و آستانه احساس درد هم در این افراد افزایش پیدا می کند . اگر وقت دندانپزشک اجازه بدهد و بیان مؤثری داشته باشد ، حتی در بیداری و حالت عادی هم می تواند در بیمار احساس آرامش و اعتماد به پزشک را به وجود بیاورد ، و اگر بیمار در شرایط هیپنوتیزمی قرار بگیرد ، می توان به صورت مستقیم تلقیناتی به او ارایه داد و در این شرایط دیگر ترسی از وقت گرفتن زیاد هیپنوتیزم برای کارهای دندانپزشکی نخواهد داشت . او به خوبی کارهای دندانپزشکی را تحمل خواهد کرد و در تمام مدت حضور در مطب بر روی صندلی دنـدانپزشکی وحشت و اضـطرابی نـخواهد داشت . از سـوی دیگر می توان به بیمار تلقین کرد و به او اطمینان داد که برای عمل خاصی که در پیش دارد ، ترس و دردی نخواهد داشت . خوشبختانه این تلقین ها حتی در خلسه های بسیار سبک با هیپنوتیزم هم بسیار مؤثر واقع می شوند . بسیاری از بیمارانی که به مطبهای دندانپزشکی مراجعه می کنند ، می توانند به راحتی در این سطح از خلسه از طریق هیپنوتیزم قرار بگیرند .


به طور خلاصه اگر هدف از بین بردن اضطراب و ترس بیماران و برقراری حالت ریلاکس شدن بوده باشد ، دستیابی به این امر با کاربرد هیپنوتیزم به راحتی در 90 درصد مراجعین به مطبهای دندانپزشکی امکان پذیر خواهد بود .

4 ـ آماده کردن بیماران برای انجام بیحسی های موضعی و یا بیهوشی عمومی . در جراحیها ، بسیاری از متخصصین بیهوشی عمومی استفاده از داروهای ضد درد و آرامش بخش را قبل از ورود بیمار به اتاق عمل تجویز می کنند تا بیهوشی در شرایط بسیار آرام و راحتی انجام پذیرد . در جراحیهای دندانپزشکی هم قبل از کاربرد گاز ازت و اکسیژن و یا تزریق داروهای بیهوشی تزریقی، از این روش استفاده می شود . هنگامی که در اتاق عمل و یا قبل از آن متخصص بیهوشی با صدایی آرام به بیمار آرامش می دهد ، رفتار او در این شرایط به یک هیپنوتیزور شباهت پیدا می کند . در برخی از موارد حتی قبل از آنکه داروهای شیمیایی بیمار را آرام کند ، خلسه هیپنوتیزمی کاملاً آرامش او را تأمین می کند .

در برخی از موارد برای آنکه کارهای دندانپزشکی به بهترین صورت ممکن انجام بگیرند ، لازم می شود که قبلاً بیمار حتی در خلسه سبک هیپنوتیزمی قرار بگیرد و در این حالت به او داروی بیحسی موضعی تزریق شود . در این وضعیت بیمار به مقادیر کمتری از داروی بیحسی نیاز پیدا می کند .

5 ـ ایجاد حالتی که درد احساس نمی شود . بدون آموزشهای قبلی در 10 درصد موارد و با آموزشهای قبلی در 30 درصد موارد می توان جراحیهای بزرگ دندانپزشکی را با هیپنوتیزم انجام داد . بنابر این هیچگاه نباید این توهم پیدا شود که با کمک هیپنوتیزم به تنهایی می توان تمام یا اکثر کارهای جراحی دهان و دندان را انجام داد . تنها می توان این امید را داشت که بیدردی و فراموشی هیپنوتیزمی در 30 درصد بیماران دندانپزشکی قابل استفاده بوده باشد .

6 ـ ایجاد فراموشی . بیمارانی که بتوانند در جریان خلسه هیپنوتیزمی به حالت سومنامبولیسم برسند ، علاوه بر اینکه در حین درمان دردی را احساس نمی کنند ، پس از بیدار شدن هم خاطره ای از درمان انجام شده را نخواهند داشت . برای برخی از بیماران که اعمال جراحی بسیار طولانی و یا ناراحت کننده ای را گذرانده اند ، ایجاد پدیده ی فراموشی با هیپنوتیزم بسیار مفید خواهد بود . برای رسیدن به این هدف می توان پس از هیپنوتیزم به بیمار تلقین کرد که کل روند درمان را بکلی فراموش کند . مثلاً می توانیم به او بگوییم که پس از پایان درمان ، کلیه خاطرات مرتبط با این عمل از صفحه خاطره و لوح ضمیر او پاک خواهد شد .

7 ـ جلوگیری از غش و سنکوپ در بیماران . این پدیده بسیار ناراحت کننده را به سادگی می توان با هیپنوتیزم کنترل کرد . بسیاری از ما بیمارانی را مشاهده کرده ایم که پس از یک تزریق ، بلافاصله در حالت بیهوشی و بیحالی فرو می روند و در حالی که پوست آنها سفید یا کبود شده ، قطرات ریز عرق تمام بدن آنها را می پوشاند . ( اگر در لحظات شروع این حالت با اعتماد به نفس و با آهنگ آمرانه ای به سوژه فرمان داده شود که سرش را بین زانوهایش قرار داده و به شکمش فشار وارد آورد ، به سرعت تمام آثار و علایم بیماری از بین خواهند رفت . ) یکی از روشهای پیشگیری از بروز این حالت این است که به بیمار هیپنوتیزم شده تلقین شود که دیگر این پدیده در او پیدا نخواهد شد . این تلقین مؤثر واقع می شود ، بخصوص اگر به بیمار گفته شود که غش بر اثـر تــرس پیدا می شود و از آنجا که او دیگر نمی ترسد ، بنابر این دچار غش هم نخواهد شد .

8 ـ کنترل خونریزی . اگر بعد از کشیدن دندان خونریزیهایی پیدا شود که به سادگی مهار آن مقدور نباشد ، قرار دادن بیمار در شرایط هیپنوتیزمی و تلقین کردن در این زمینه که پس از مدت کوتاهی جریان خون در منطقه مورد نظر کم می شود و خونریزی موجود متوقف می شود ، این تلقین ها مؤثر واقع می شوند . اگر در بیمارانی که زمینه خونریزی دارند ، قبل از کشیدن دندان در زمینه ی فقدان خونریزی تحت تلقین قرار بگیرند ، پس از کشیدن دندان چند قطره ای بیشتر خونریزی نخواهند داشت .

9 ـ کنترل ترشح بزاق . اگر در شرایط هیپنوتیزم به بیمار مستقیماً تلقین کنیم که برای مدت مشخصی ترشحات بزاقی او متوقف می شوند ، این تلقین کارساز خواهد بود . این اقدام در مورد بیمارانی که ترشح بزاقی آنان غلیظ یا فراوان است ، به ویژه اگر ترمیم در دندانهای فک پایین مورد نظر باشد ، مفیدتر و مؤثرتر خواهد بود .

10 ـ ایجاد انجماد عضلانی در فک و گردن . این حالت در شرایط هیپنوتیزمی از طریق بیان تلقین مستقیم به سهولت بسیار زیاد حاصل می شود . مثلاً اگر به بیمار گفته شود که پس از شمردن اعداد از یک تا پنج ، عضلات فک وگردنش درحالی که دهان او کاملاً باز است تا پایان عمل به همین وضعیت باقی خواهند ماند ، حالت مناسب و مورد نظر پدیدار می شود . واضح است که پس از پایان عمل می باید با تلقین متضاد دوباره وضع طبیعی و عادی را به بیمار بر گرداند . ( انجماد فک و گردن مثلاً برای انجام برخی جراحیها که لازم است دهان بیمار برای مدتی طولانی کاملاً باز و گردنش مثلاً کج باشد ، مفید است . )

11 ـ طولانیتر کردن زمان بیحسی ایجاد شده قبلی . پس از انجام برخی از اعمال جراحی ، انتظار می رود که در ساعات اولیه پس از پایان عمل ، بیمار با درد و ناراحتیهای شدید مواجه باشد . در این شرایط این امکان وجود دارد که در حالت هیپنوتیزم به بیمار تلقین کنیم که مثلاً 12 یا 24 ساعت اولیه پس از انجام عمل را بدون درد و ناراحتی طی خواهد کرد . این یک امکان عالی و ناب است که به کمک داروهای بیحس کننده تأمین آن بخوبی و برای مدتی چنین طولانی مقدور نیست . خیلی مــهم است که زمــان ایــن بی دردی پس از عمل خیلی طولانی نباشد ، به خصوص در مواردی که علت دردهای شدید بعد از جراحی وجود عفونت باشد . در این موارد دردهای حاصله نوعی علامت اخطار کننده به حساب می آیند ، در این صورت معاینه مجدد و بررسیهای بیشتر توسط دندانپزشک ضرورت دارد .

12 ـ انجام راحت قالب گیری از دهان هنگامی که بیمار حالت تهوع یا استفراغ پیدا می کند . برای پیشگیری احتمالی از تهوع و استفراغ که بر اثر قالب گیری پیش می آیند ، تلقین با هیپنوتیزم بسیار مؤثر و مفید خواهد بود . به بیمار باید تلقین شود که سقف دهان و گلو کاملاً بیحس شده اند و عاملی که سبب استفراغ او شود ، وجود ندارد . برای بیمارانی که در شرایط عادی بر اثر تهوع و استفراغ نمی توانند قالب دندانپزشکی را برای مدت لازم در دهان نگاه دارند ، این روش بسیار مؤثر و مفید خواهد بود .

13 ـ کمک به پذیرش بیمار در نگهداری پروتزهای دندانی یا دستگاههای ارتودونسی در دهان . هنگامی که بیمار در حالت خلسه هیپنوتیزمی است ، با تلقین می توان به بیمار دستور داد که بهتر دندانهای مصنوعی را در دهان خود تحمل کند . چنین پدیده ای به ویژه در کودکان و نوجوانانی که مجبورند برای مدتی دستگاههای ارتودونسی را در دهان خود نگهدارند ، بسیار مؤثر خواهد بود . درکلیه این موارد باید دلایل این کار برای بیمار شرح داده شود و فوایدی که از این طریق به بیمار می رسد مورد توجه و تأکید قرار بگیرد . چون برخی از عادتها مانند مکیدن انگشت و یا قرار دادن زبان بین دندانهای قدامی هنگام بلع که موجب پیدایش ناهنجاریهایی در دندانها یا فک می شوند ، می توان با کمک هیپنوتیزم به بیمار تلقین کرد که از انجام این عمل زیانبخش خودداری کند .


در گام نخست می توان به بیمار تلقین کرد که اگر تمایلی به مکیدن انگشتان خود پیدا کرد ، به جای شست از یکی از انگشتان کوچک خود استفاده کند ، زیرا در این شرایط حجم کوچکتری مکیده می شود . در گام بعدی می توان به او تلقین کرد که اگر هر قسمتی از دستش را به دهانش بگذارد ، طعم بسیار نامطبوعی را احساس خواهد کرد ، به طوری که مجبور می شود که فوراً آن را از دهانش خارج کند . این اقدام درمانی ممکن است که حتی پس از یک جلسه درمان هم مؤثر واقع شود .

یادگیری سریع و انفرادی هیپنودونتیک

اگر برای شما امکان شرکت درکلاسهای آموزشی هیپنوتیزم به صورت گروهی مقدورنیست ، ما به شما به صورت انفرادی مطابق استانداردهای انجمن هیپنوتیزم پزشکی آمریکا درکوتاه مدت هیپنودونتیک را آموزش می دهیم .

لطفاً با تلفن 77561318 تماس بگیرید .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене