Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

تسخیر روحی

تسخیر روحی نوعی از باورهای بسیار قدیمی و وابسته به فرهنگ است که به احتمال زیاد از 8 میلیارد جمعیت کنونی جهان با توجه به تنوع فرهنگها و آئینها در حدود 6 میلیارد نفر از ساکنان این کره خاکی به انواع یا اقسامی از آن باور یا اعتقاد دارند .


اساس این باور بر این فرض متکی است که در فضا و هوای اطراف ما موجوداتی زندگی می کنند که فاقد کالبد مادی هستند و بشکل روحی سرگردان مانند پرندگان در هوا پرواز می کنند و اشتیاق زیادی دارند که وارد بدن یکی از انسانهای معمولی بشوند و اختیار حرکات و گفتارهای او را در اختیار بگیرند . به این ترتیب یکی از این موجودات که از خانواده یا مشابهان اجنه یا پریان هستند ، پس از ورود بر وجود انسان غلبه پیدا کرده ، صفات و رفتارهای آدمی یا انسانی از آن فرد سلب گشته و در این شرایط هر حرفی بزند یا هر حرکتی بکند ، به حساب او نباید گذاشته شود ، بلکه مربوط به سخنان و باورهای آن پری یا روح مهاجم است . اساس مطالب فوق در دفتر چهارم از مثنوی مولوی به این صورت بیان شده است .

 احساس خروج [ روح ] از بدن

در بعضی از موارد در شرایط بیداری و یا لحظات نزدیک به خواب یا بیدار شدن برای فرد این احساس پیدا می شود که گوئی روح او از تنش خـارج شده و از فضای بـالای مکانی که کالبـد بی حرکت او قـرار گرفته ، به  او می نگرد و یا ایـن روح یا آگاهی گسسته از بدن می تواند به مکانهای دور و نزدیک برود و مشاهدات خود را از مکانهائی که بقول او روح او به آنجاها رفته ، مشاهدات و اطلاعاتی ارائه دهد.

این پدیده علاوه بر اینکه در موارد زیادی خود به خود پیدا می شود ، در شرایط دیگری هم ممکن است شکل بگیرد ، مثلاً :

* مصرف برخی از داروهای شیمیائی یا گیاهی توهم برانگیز.

* درشرایط مدی تیشن های طولانی و عمیق صوفیانه.

یک نگرش علمی و ملی به

پدیده های فرا روان شناسی

 

مقـالـۀ شمـارۀ اول از یـک سلسله مطالب
تـحقیقی کـه پـس از رسیـدن بـه سلامتی
آنها را تقدیم مراجعه کنندگان به این سایت می کنم

 


رؤیت همزاد یا اتوسکپی

رؤیت همزاد به حالت یا شرایطی گفته می شود که در آن در شرایط بیداری و درجریان زندگی عادی انسان در برابر خود فردی را ملاقات یا مشاهده می کند که کاملاً مانند تصویر او در آینه شبیه به وی بوده باشد . این پدیده همیشه به دیدنِ تنها ختم نمی شود ، بلکه گاه و در مواردی ممکن است جریان به مذاکره ، راهنمایی و احیاناً مشاجره کشانده شود .

 

موارد برجسته ای از رویت همزاد

در کتاب ایران در دوران ساسانیان تألیف نیکلسون در شرح زندگی مانی نقاش و متفکر بزرگ ایران در دوران ساسانیان آمده است که او دوبار با همزاد آسمانی خود ــ در دورانهای کودکی و جوانی ملاقات داشته و در طی این دو دیدار مانی نصایح و راهنمائی هایی از او دریافت کرده بود در شرح حال پروفسور زیگموند فروید ، او یکبار در جریان زندگی روزمره و عادی چیزی شبیه به همزاد خود را مشاهده کرده و فروید بدون شرح و تفسیری از این جریان ، تنها با  عنوان یک پدیدۀ  عجیب از آن یاد کرده است .

در انبـوهی از بیماریهای روانی ــ از جمله اپیلپسی ــ احتـمال پیدایش ایـن حالت وجود دارد و در آثار بعضی از نویسندگان ــ مانند گوته ــ به پدیدۀ اتوسکپی یا رویت همزاد اشاره شده است .

 

مشاهدات شخصی اینجانب از رؤیت همزاد

در مجله علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ــ دورۀ شانزدهم 4 (1377) مقاله مفصل و مستندی به قلم آقای دکتر هادی منافی  دکتر شکرالله عبدالله زاده و اینجانب دکتر رضا جمالیان موجود است که اگر دسترسی به آن برای شما راحت نباشد ، در سایت اینجانب

WWW.HYPNOSIRAN.COM  این مطالب وجود دارند. بصورت خیلی خلاصه :

* درسال 1340 در زمانی که دانشجوی دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران بودم در زمان آمدن به منزل یک جمع بسیار شاد وخندان از خانمهای خانواده را دیدم که یکی از آنها یک خاطرۀ بسیار عجیب را که آنروز شاهد آن بوده ، به این ترتیب برای دیگران تعریف می کرد:

 امروز که برای زیارت به شاه عبدالعظیم رفته بودم ، در شرایطی که منتظر تاکسی برای رسیدن به خانه بودم ، در روبروی خودم خانمی را در مقابل خود دیدم که کاملاً قیافه و لباسهای او مانند من بود! زمانیکه برای کنجکاوی حرکاتی به اندامهای خودم دادم ، عین همان حرکات را هم در آن خانم مشاهده کردم ! دراین شرایط که با این ترس و وحشت شروع شده بود با بوق یک تاکسی خاتمه یافت .

* خانم الف . 27 ساله دارای درجه لیسانسی در روان شناسی و


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене