Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

 

الکلیسم  = ALCOHOLISM

الکلیسم ، اعتیاد به مصرف اجباری و مستمر نوشابه های الکی است که نرسیدن الکل به این افراد معتاد ، برعکس اعتیادهای دیگر ممکن است حتی منجر به مرگ معتاد بشود . تاکنون روشهای درمانی پراعتباری با دعاوی درمانی بالا برای معالجه ی آن ارائه نشده است . شاید نتایج درمانی محدود هم درمورد افراد معتادی بوده که دریک بیمارستان بستری و یا در درمانگاهی تحت درمان بوده اند . از آمار افراد مبتلی به الکلیسم درهیچ کشوری اطلاعات دقیقی دردسترس نیست . رواندرمانی به ندرت در مواردی مؤثر بوده که این اعتیاد به صورت ثانوی و در دنبال بیماریهای هیستریک یا فوبیائی پدید آمده بودند . تعدیل رفتاری به خصوص با روشهای بیزار کننده درمواردی هم که مؤثر بوده ، این تأثیرات مثبت درمانی کوتاه مدت بوده و برای ارزشیابی آثار طویل المدت آن نیاز به انتظار بیشتری است .

بجورخیم معتقد بود که افراد الکلی بسیار هیپنوتیزم پذیر هستند و برای درمان این بیماران هیپنوتیزم درمانی یک روش بسیار پرقدرت و مؤثری است . او گزارش کرده است که حتی در خلسه های سبک هیپنوتیزمی ، درمان الکلیسم با « نتایج عالی » همراه است . او حتی به این نکته ی جالب اشاره کرده که این نتایج درمانی حتی پس از یک جلسه ی درمان به دست می آید . واضح است که او افرادی را برای درمان انتخاب کرده بود ، که انگیزه ی بالائی برای توقف مصرف الکلی داشته اند . یکی از متن هائی که او برای درمان این بیماران به کار

 

سکسکه   = HICCOUGHS

سکسکه می تواند همراه با عوامل یا علل مکانیکی التهابی ، عروقی ، سرطانی و یا عوامل روانزا پدید آید . زمانیکه با تنفسِ کربن دی اکساید ( CO 2) سکسکه های بیمار متوقف نگردید ، ممکن است بــرخــی از اعمــال تخصصی مــاننــد مسدود کــردنِ شیــمیائـی عــصبِ واگ [ ـ پنوموگاستریک یا عصب ریوی ـ معدی ـ ]  و یا حتی انجام دخالتهای جراحی ضروری شود .

دورکوس و کرکز برای اولین بار گزارش درمان 18 مورد سکسکه را توسط هیپنوتراپی منتشر کردند . جریان درمان توسط آنها بر روی دو نکته تکیه داشت : ( 1 ) ریلاکس شدنِ کامل و ( 2 ) تسکین اضطرابهای بیمار درارتباط با علائم بیماری اصلی . براساس این گزارش از 18 بیمار فوق ، 14 نفر به صورت کامل و دائم با هیپنوتیزم درمانی سکسکه آنان معالجه شدند .

درسالهای اخیر هم درمانگران متعددی نتایج درمانی درخشانی را در زمینه ی درمان سکسکه با هیپنوتیزم درمانی منتشر کرده اند که یکی از آنها سکسکه وخیم در بیماری بود که به سرطان [ آدنوکارسینوم در عضله ی رکتو سیگموئید ]  دچار بود . درشرایط عادی روزی یکی دو بارسکسکه دراین فرد پدید می آمد که با تلقین لفظی درشرایط عادی خاتمه پیدا می کرد . بعد از شروع هیپنوتیزم درمانی ، پس از اولین جلسه ی درمان ، سکسکه برای مدت 6 روز ناپدید گردید و در نوبتهای بعدی هم در زمان پیدایش سکسکه در این

 

لکنت زبان = STUTTERING = STAMMERING

لکنت زبان یک اختلال دهانی ـ حرکتی است که برای توجیه چگونگی پیدایش آن نظریاتِ محتملِ متعددی مطرح شده است . برای درمان این بیماری یا مشکل هم روشهای کلام درمانی یا گفتار درمانی متعددی پیشنهاد شده که هیپنوتیزم درمانی یکی از آنهاست که در برخی از موارد با موفقیت همراه بوده است . می رز گزارش کرده که بیشترین میزان موفقیت در روشهای مختلف گفتار درمانی زمانی مشاهده شده که اختلال در صحبت با عصبانیت خودش را نشان می دهد . او برای درمان لکنت زبان ، یک تکنیک ریلاکس شدن را به اینصورت به کار می برد :

« خودت را کاملاً رها کن . بگذار تا تمام قسمتهای بدن تو درشرایط آرامش کامل و گسترده ای قــرار بگیرند . تـمام عـضلات و عصب های بدن تو درشرایط رهائی ، آرامی و استراحت قرار دارند . لغات به راحتی و آرامی از دهان تو خارج می شوند . آرام ـ راحت با اعتماد به نفس کامل . »

چیک و لکرون موفق به درمان مواردی از لکنت زبان شدند . برای انجام این کار آنها درشرایط سیر قهقرائی در زمان ، بیماران مبتلی به لکنت زبان را به سالهای گذشته از زندگی و به زمانی بردند که در آن یک حادثه مهم و وحشتناک روی داده بود و پس از آن به صورت واضح لکنت زبان شروع شده بود . درمان این ناراحتی از طریق تخلیه هیجانی ادامه پیدا می کرد .


این موضوع مکرراً نشان داده شده که حتی در اولین جلسه ی هیپنوتیزم درمانی ، پس از رسیدن بیمار به شرایط آرامش ، دراین وضعیت به خوبی شروع به صحبت کردن می کند ، ولی پس از اینکه خلسه ی هیپنوتیزمی خاتمه داده می شود ، دوباره لکنت زبان بیمار عود می کند . کروجر بر این باور بود که علائم لکنت زبان میزان زیادی از احساسهای سرکوب شده و خصمانه ی بیمار را می پوشاند . او در زمان خلسه ی هیپنوتیزمی بیمار که او در این شرایط می تواند به خوبی


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене