Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

اگرفردی حداقل یک بار پیش از این توسط هیپنوتیزوری درشرایط خلسه ی هیپنوتیزمی قرار گرفته و نشان داده باشد که قابلیت وارد شدن به یک خلسه ی هیپنوتیزمی را دارد ، برای دفعات بعدی برای قراردادن او در خلسه ی هیپنوتیزمی ممکن است به تشریفات و وقت زیادی نیاز وجود نداشته باشد . این موضوع همینطور درشرایطی بیشتر صادق است که فردی را به تازگی بیدار یا از شرایط خلسه خارج کرده باشیم ، و صحبت با او وکسب اطلاعــات و آگـاهی از وی بــرای ادامه ی درمــان 5 دقیقه یا کــمتر به طول کشیده شده بــاشد . براساس آنچه که درصــفحات 140 و 141 از کتاب تکنیکهای هیپنوتیزم درمانی آمده ، این دوباره هیپنوتیزم کردن سریع به این صورت می تواند صورت بگیرد :

« یکی از دستهایت را به طرف جلوو بالا دراز کن . درشرایطی که من مچ دست ترا می گیرم یا گرفته ام ، با چشمانت بر روی این دست تمرکز داشته باش . من می خواهم دست ترا به طرف پائین بیاورم . درشرایطی که من به انجام این کار اقدام می کنم ، تو دوباره وارد خلسه ی عمیقی می شوی که مشابه با درجه ای از عمق خلسه است که تو قبلاً آنرا تجربه کرده بودی . » و یا به روایت تصویر و به صورتی که دکتر جان واتکینس انجام می دهد ، به این صورت است :

هیپنوتیست مچ دست سوژه را مطابق شکل روبرو می گیرد و به اواطلاع می دهد که می خــواهد بـا پــائیـن آوردن دست او ، وی را دریک خلسه ی عمیق قراردهد .

درشرایطی که هیپنوتیست به آرامی دست سوژه را به پائین و پائین ترمی آورد ، در مورد رسیدن اوبه خلسه ی عمیق وعمیقتر هم به وی تلقین می کند .

به همین سادگی و با این روش فردی که قبلاً یک خلسه هیپنوتیزمی را تجربه کرده ، بــــه حالت هیپنوتیزمی عمیقی وارد می شود .

فردی که قبلاً هیپنوتیزم شده و یا به تازگی از خلسه ی هیپنوتیزمی خارج شده ، به نظر می آید که هنوز آثار و بقایائی ازخلسه ی قبلی دراو وجود داشته باشد و مدتی طول می کشد تا کاملاً ازآن حال وهوا خارج شود . بنابراین ، برای قرار گرفتن مجدد در شرایط هیپنوتیزم ، به زمان و تشریفات کمتری نیاز دارد .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене