Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

رفتارهای حرکتی

همانطور که می دانیم ، یکی از اختصاصات شرایط خلسه ی  هیپنوتیزمی فقدان قدرت انتقاد است. به این معنی که اگر هیپنوتیزوری به فرد هیپنوتیزم شده بگوید که : « تو روی کف اتاق می نشینی و پاهایت را در وضعیت ضربدر یا متقاطع قرار می دهی» ، سوژه این کار را انجام می دهد،  همانطور که اگر تحت اجبار بود به این عمل  اقدام می کرد. این جریان به این صورت است که این فرد دیگر در وضعیتی قرار ندارد که برای انجام کاری به بحث و «انتقاد» بپردازد و یا این قدرت را ندارد که در برابر فرمان ، برای انجام چنین دستور عجیبی مقاومت نشان دهد، همانگونه که اگر در شرایط عادی و خارج از خلسه هیپنوتیزمی بود، به احتمال زیاد به آن صورت عمل نمی کرد. تقریباً هر رفتار حرکتی که برای انجام آن تلقینی صورت بگیرد، اگر انجام و اجرای آن در محدوده ی  قدرت و توان سوژه باشد، او آنرا احتمالاً انجام خواهد داد، درست به صورتی که یک ربات یا آدم آهنی مطیع و فرمانبردار آنرا انجام می دهد. در برخی از موارد حتی سوژه کارهائی را انجام می دهد که در شرایط عادی قدرت و توان انجام آنها را ندارد.

واتکینس و شووالتر[1] گزارش داده اند که در شرایط خلسۀ عمیق هیپنوتیزمی به یک دختر خانم 19 ساله تلقین کردند که او یک نابغه ی  29 ساله است و جدیداً درجه ی دکترای  خود را از یک دانشگاه معتبر دریافت کرده است. در این شرایط این دختر خانم با سرعت و دقت حیرت انگیزی متنی را که در اختیار او گذاشته شده بود، قرائت کرد. (در خلسه عمیق هیپنوتیزمی این امکان وجود دارد که سوژه چشمانش را باز کند و همچنان هم در شرایط خلسه ی  هینوتیزمی باقی بماند.)

در این شرایط سرعت خواندن یک متن برای او 63 درصد افزایش یافته بود و هیچ کلمه ای را نیز در جریان خواندن جا نیانداخته بود
(در کتاب هیپنوتیزم لکرون که در سال 1968 منتشر شده ، در صفحه 159 آن با شرح و بسط بیشتری به این موضوع اشاره شده است[2]) این افزایش خارق العاده ی  قابلیت ، فقط مدت کوتاهی دوام پیدا کرد.

اگر به فرد هیپنوتیزم شده ای تلقین شود که کار خاصی را انجام دهد،  مثلاً در طول اتاق قدم بزند و یا کتاب خاصی را برای مطالعه از روی میز بردارد، او به صورتی این کار را به شکلی عادی انجام می دهد که گوئی انتخاب یا امکان دیگری برای او وجود ندارد. او حتی ممکن است پس از خاتمه جلسه هیپنوز اصلاً به یاد نداشته باشد که چنین عملی را انجام داده است.

عوارض و عواقب انجام نشدنِ تلقینات بعد از هیپنوتیزمی

در برخی از موارد ، مثلاً در شرایطی که خلسه ی  هیپنوتیزمی سوژه خیلی سبک است و یا به علت برخی از دینامیسم های درونی سوژه که بـرای هــیپنوتـیزور روشـن نیـستند، ســوژه مـمکن است مـات و بی حرکت باقی بماند. و از انجام حرکت خودداری کند. اگر سوژه به تلقینی که به او شده جواب نداد - در حالی که او واقعاً در آن لحظات در خلسه ی  هیپنوتیزمی بوده است ، براساس شواهد و قرائن این طور به نظر می آید که مضمون تلقین  در ذهن سوژه ثبت و در مراحل مقدماتی اجرا و انجام هم قرار گرفته بوده ، ولی به عللی متوقف شده است .

شرایط خلسه هیپنوتیزمی به سوژه گفته می شود که دست راست او به حرکت به طرف بالا و پایین ادامه خواهد داد و اینکه او پس از اینکه از حالت خلسه هم خارج شود ، او نمی تواند این حرکت را متوقف کند، مگر این که این دست توسط هیپنوتیزم کننده لمس شود. این تلقین توسط هیپنوتیزور تقویت می شود زمانی که او این حـرکات را با تــکان دادن دست ســوژه به بالا و پایین تقویت می کند.


سـوژه از حالت هیپنوتیزم خارج می شود و از این موضوع به شدت شگفت زده می شود که می بیند دست او به صورت خودکار به حرکت خود ادامه می دهد.


سوژه کاملاً شگفت زده شده و عکس العمل خود را به شکل خنده ی همراه با حیرت نشان می دهد ، زیرا بدون اینکه قادر به تفسیر  پدیده هائی که در مقابلش اتفاق می افتند بوده  باشد ، با خنده و شگفتی به آنها نگاه می کند.

در این حالت هم مهار عمل تلقین شده محتمل است که به بهای پیدایش اضطراب و تضاد درونی و ذهنی بیانجامد. به این علت است که هیپنوتیزورهای ماهر و محتاط زمانی که یک یا چند تلقین هیپنوتیزمی آنان در شرایط خلسه اجراء نشده باقی می مانند ، یا آنها را با تلقینات بعدی از بین می برند و یا پس از پایان جلسه هیپنوتیزم و در شرایط بیداری عادی به سوژه توصیه می کنند تا آنها را حتی در شرایط بیداری انجام دهد.[3]

یک تلقین انجام نشده ممکن است فرد را با انبوهی از اضطراب و آشوب درونی باقی بگذارد. برای مثال در یک جلسۀآموزش هیپنوتیزم   سوژه این تلقین را انجام نداد که فنجانی را که روی نعلبکی به صورت عادی قرار داشت بلند کند و این فنجان را به صورت معکوس بر روی نعلبکی آن قراردهد.

در آن جلسه سوژه از این اطلاع رسانی یا دلیل پردازی هیپنوتیزم کننده خیلی هم خوشحال شد ، زمانی که به او گفته شد که وی به صورت موفقیت آمیزی در برابر تلقینات انجام شده مقاومت کرده  است. جلسه به سادگی تمام شد ، ولی فردای آن روز سوژه به هیپنوتیزور خبر داد که شب قبل اصلاً نتوانسته بود که بخوابد.

دلیل پردازی برای تلقینات انجام نشده

همین طور ، شکست در به انجام نرسیدن تلقین ممکن است به این صورت تفسیر و تعبیر شود که خلسه به اندازه نیاز عمیق نبوده تا بتواند منطق انتقادگوئی بیمار را حتی در شرایطی هم که تقلیل پیدا کرده است ، مهار کند و یا در این شرایط برخی از نیازهای باطنی مایل به مقاومت در وجود سوژه فعال شده است و یا خیلی ساده سوژه به خوبی حرفهای هیپنوتیزور را نشنیده و یا در ذهن او به خوبی ثبت نشده است ... زمانی که در این شرایط شک آلود قرار گرفتید ، تمام تلقینات انجام نشده را از بین ببرید. این کار هر چند که به ظاهر خیلی ساده و خیلی بدیهی به نظر می آید، همیشه توسط هیپنوتیزورهای صحنه های نمایش و هیپنوتیزورهایی که به خوبی آموزش ندیده اند. مراعات نمی شوند و در مقابل سوژه هایی که بازار آنها را داغ
می کنند و به خاطر آنان به روی صحنه ی نمایش می آیند، به اندازه کافی احساس مسئولیت نمی کنند. این افراد که در گذشته با توجه به اطلاعات کم و نادرست عامه ی مردم درباره هیپنوتیزم و پدیده های هیپنوتیزمی هر چند روز یک شهر و یک ناحیه را با نمایشهای بسیار حیرت انگیز خود که تنها برخی از آنها در این نوشته ذکر شده پشت سر می گذاشتند ، هرگز به داوطلبان شرکت کننده در برنامه های نمایشی خـود که با انـبوهـی از اضطرابها و عـقده های نـاگشـوده خود آنان را به حال خویش گذاشته بودند ، فکر نمی کردند و اصلاً اگر هم می خواستند بضاعت اندیشیدن در این مقولات پیچیده را هم نداشتند.[1] - Showalter

[2] - Le cron, L.m , Experimental Hypnosis, New York, citadel Press.

1- این کار در یک مقایسه طنز آلود، شبیه به زمانی است که فردی پس از صدور یک چک
بی محل ، سابقه بدی در بانک ایجاد و در سوابق او باقی می ماند. مگر اینکه فردی که چک
بی محل کشیده ، بعد پول کافی در حساب جاری خود بریزد و چک برگشته شده را مانند روند عادی و قانونی در بانک وصول کند. « مترجم »

 

 

 

 

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене