Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

 


د . کوریدون هاموند ، P.h. D .

دانشگاه یوتا ، دانشکده ی پزشکی

1 ـ کاتالپسی : یک تونیسیته یا انقباض غیرارادی عضلات ، طوریکه اندامها در همان موقعیت و وضعیتی که قرار داده شده اند ، باقی می مانند و حتی خاصیت یا حالت خستگی آنها هم مهار می شود . از این خاصیت در موارد زیر استفاده می شود :

* برای بررسی زمینه یا استعداد هیپنوتیزم پذیری

* برای تائید و تصدیق برقراری یا استقرار در خلسه

* برای القای خلسه یا عمیقتر کردنِ خلسه

* برای تسهیل پیدایش آنستزی یا هوشبری

2 ـ فراموشی یا آمنزی : مهار و یا اختلال درخاطره که هم ممکن است خود به خود و هم می تواند بر اثر تلقین به وجود بیاید . اگر فراموشی خود به خود پدید آید ، نشانه ی این است که سوژه یا بیمار به یک حالتِ خلسه ی هیپنوتیزمی بسیار عمیقی رسیده است . زمان باقی ماندنِ حالت فراموشی غیرقابل پیش بینی است . آمنزی کمک می کند که تلقینات پس از هیپنوتیزمی خیلی بهتر صورت بگیرد ، زیرا از قدرت نظارۀ ضمیر آگاه می کاهد .

3 ـ گسستگی ذهنی : یک حالت و وضعیت جدائی از محیط اطراف ، شبیه زمانی که شما مشغول دیدن رؤیا هستید و در این شرایط خودتان را نیز در شرایط انجام کاری خارج از بدن خودتان مشاهده می کنید . از ایـن پدیده [ احساس خروج روح از بدن ] برای عمیقتر کردنِ خلسه و تسکین درد استفاده می شود . همینطور از این حالت می توان برای یک پدیده ی بسیار جذاب هیپنوتیزمی با نام « دستنویسی خود به خود » برای کند وکاو ناخود آگاهانه ذهن استفاده کرد .

4 ـ بیحسی و بیهوشی : بیحسی هیپنوتیزمی مانند این است که شما با کلیدی نور چراغی را کم کنید . بکمک هیپنوتیزم شدتِ احساس درد کاهش پیدا می کند و دیگر بیمار به علتِ احساس درد از جای نمی پرد . حدس زده می شود که در حدود 90 ـ 70 درصد از افراد جامعه می توانند به درجاتِ متفاوتی از بی دردی برسند ، ولی در حدود 20 % از افراد جامعه ممکن است به بیحسی کامل برسند . از این پدیده به عنوان وسیله ای برای اثبات وجود خلسه استفاده می شود . در کنترل درد و کاهش التهابات و کمک به تسریع در التیام زخمها ، هیپنوتیزم بسیار موثر است .

5 ـ هیپراستزی : افزایش حساسیت در لمس است .

6 ـ فعالیتهای ایدئوسنسوری : این پدیده اشاره به ظرفیت مغز است که طی آن بدن می تواند به ادراک انواع حسهای بینائی ، شنوائی ، بویائی ، چشائی و کی نس تتیک بدون وجود محرک واقعی و خارجی برسد .

7 ـ سومنامبولیسم یا خوابگردی : این حالت یکی از عمیقترین مراحل خلسه ی هیپنوتیزمی است و در آن با وجود حضور خلسه ، سوژه می تواند چشمانش را باز کند و در این شرایط روبروی خودش را نه به صورت واقعی و حقیقی ، بلکه به شکلی که هیپنوتیزور تلقین می کند ، مشاهده کند .

8 ـ توهم : یک توهم منفی اشاره به شرایطی است که فردی چیزی را نبیند که در مقابل او وجود دارد و یا حسهای بویائی ، چشائی ، پساوائی و ... را در غیاب محرک واقعی حس کند . توهم منفی درمورد عدم حس یک بوی تند و زننده ـ مانند محلول آمونیاک ـ در 25 تا 35 % سوژه های هیپنوتیزمی قابل انجام است . توهم مثبت احساس چیزی است که واقعاً وجود ندارد . در تمام انواع حسهای پنجگانه امکان پیدایش توهم وجود دارد . چشائی و بویائی به راحتی می توانند دچار توهم شوند ، در حالیکه پیدایش توهم بینائی بسیار مشکل است . [ در نمونه آماری هیلگارد فقط 3 % از سوژه ها قادر به ادراک این نوع از توهم شدند ) . دومین حسی که به سختی می تواند توهم پیدا کند ، حس شنوائی است .

9 ـ هیپرمنزیا : به افزایش ظرفیت حافظه اشاره دارد .

10 ـ سیر قهقرائی در زمان : الف : دوباره زنده شدن ، به سیر قهقرائی کامل با زنده شدنِ حوادث گذشته ، در برابر ادراکات انسان اشاره دارد . در این شرایط حتی صدا و نحوه ی نگارش سوژه کودکانه و مطابق سنی می شود که او به آن زمان برگشته است .

ب : سیر قهقرائی نسبی : در این شرایط ضمن پیدایش سیر قهقرائی در زمان ، سوژه تا حدودی نسبت به حضور هیپنوتراپیست و هویتتس در شرایط کنونی آگاهی دارد . بنابر این ، یک ظرفیت و منش بزرگانه را در شرح وقایعی که در زمان کودکی اتفاق افتاده بودند، دخالت می دهد .

11 ـ فعالیتِ ایدئوموتور و کند و کاو ایدئوموتوری : این اصطلاحات به ظرفیت غیرارادی عضلات در جوابگوئی فوری به افکار ، احساسها و عقاید دارد . برای مثال ، بیمار به این احساس می رسد که گوئی انگشت و یا دست او دارد در هوا پرواز می کند و در همین حال انگشت یا دست خود به خود به حرکت یا پرواز در می آید . کند وکاو ایدئوموتوری به یک شکل سریع از بررسی ناخود آگاه اشاره دارد که در طی آن از حرکات غیرارادی انگشتان سوژه استفاده می شود . از این علائم ایـدئـوموتور هـمینطور در شرایـطی استـفاده می شود که سوژه بخواهد از کامل شدن و شکل گرفتن یک پدیدۀ درونی خبر بدهد .

12 ـ سیر پیشرونده در زمان : این وضعیت به حالتی اطلاق می شود که بصورت کاذب ، ذهن به صورتی توجیه شده که گوئی به زمانهای آینده رفته و در حقیقت یک تصویر سازی و خیالبافی است که در سوژه های خوبِ هیپنوتیزمی کاملاً واقعی و حقیقی احساس می شود . از این پدیده استفاده های زیادی می شود ، از جمله اینکه تا حدودی مشخص می شود که بیمار نسبت به یک وضعیتی که در آینده اتفاق می افتد [ مانند یک عمل جراحی زیبائی ] چه عکس العملی خواهد داشت ؟ و یا در شرایطی که بیماری با وضعیت درمانی مبهم به آینده و بهبودی کامل برده می شود ، در این شرایط ممکن است از او پرسیده شود : « چه درمانی موجبات بهبودی ترا فراهم آورد ؟ »

13 ـ ایجاد اختلال در ادراک زمان : الف : بسطِ زمان : دو دقیقه در این شرایط مانند بیست دقیقه به نظر خواهد آمد و دراین وضع ، سوژه احساس می کند که زمان خیلی به آهستگی گذر می کند . در مثالهای مربوط به زندگی عادی و روزانه : در زمانی که در روزی سرد و برفی در یک ایستگاه اتوبوس منتظر آمدن اتوبوس هستید و یا درصفی طولانی که خیلی آهسته حرکت می کند ، منتظر نوبت هستید ، حس می کنید که زمان به کندی می گذرد .

ب : منقبض شدن یا قبضِ زمان . در زمانی که در یک فعالیت لذت بخش مشغول هستید ، ده دقیقه ممکن است مانند یک دقیقه به نظر بیاید و یا در ورزش و یا در شرایطِ درد میگرنی ، با تلقین زمان کوتاهتر احساس می شود . احساس اغتشاش دردرک زمان یکی از راههای اثباتِ حضور افراد در شرایط خلسه است ، تا بیماران به این احساس برسند که در شرایط دیگری از آگاهی قرار داشته اند .

14 ـ شخصیت زدائی : از طریق تلقین ، یک فرد ممکن است برای مدتی کوتاه فراموش کند که چه هویتی دارد و در مشاهده یا احساس وقایعی که در گذشته برای او اتفاق افتاده اند ، خود را مانند یک فرد ناظر احساس کند . و یا فردی ممکن است هویت یک فرد زنده یا مرده را قبول و احساس کند [ وضعیت جلسات به اصطلاح روحی ؟ ! ] و طوری رفتار کند و یا سخن بگوید که گوئی او یک فرد زنده یا فوت شده است ...

15 ـ القای رؤیا : هیپنوتیزم می تواند در محتویات رؤیاهای شبانه تاثیر بگذارد و یا در شرایط خلسه ، رویائی را هم ایجاد کرد . از این پدیده در موارد زیر می توان استفاده کرد :

* کند و کاو روانی و کشفِ علت برخی از مشکلات بیمار

* برای به یاد آوردنِ رویاهای شبانه

* کشف علت بی خوابی و درمان آن

* درمان برخی از اختلالات فیزیولوژیک از جمله در زخمهای پپتیک و یا زایمانِ زودرس


 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене