Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نگارش : دکتر رضا جمالیان

MD , MPH , DTM & H

خلسه های مستمر یا هیپنوتیزمهای طولانی

خلسه های هیپنوتیزمی که در برنامه های عادی القای خلسه از جمله درجلسات هیپنوتیزم درمانی مورد استفاده قرار می گیرند ، معمولاً کمتر از نیم ساعت بطول می کشند و در آنها هر چند چشمان سوژه بسته است ، ولی مانند مـوارد خوابـگردی یـا سومنـامبولیسم سوژه می تواند راه برود ، با چشمان بسته از مسیرهای خطرناکی بگذرد و یا احیاناً غذایی را بخورد و یا نوشابه ای را بنوشد . در بعضی از خلسه ها که در مراسم آئینی شکل می گیرند و یا دراین مناسک مورد استفاده قرار می گیرند ، سوژه هایی که ظاهراً با چشمان بـسته خواب بنظر می آیند ، ممکن است ساعتها و یا حتی چندین شبانه روز در شکل خاصی از خلسه باقی بمانند و دراین مدت حتی می توانند با اطرافیان درگیر صحبت در شرح گزارشهای آئینی خاص بشوند ، که او نقش شاهد یا ناظر را در آنها بازی می کند . مثالی این موضوع را بیشتر روشن می سازد :

یکی از کتابهایی که در دورۀ ساسانیان و در بستر اعتقاد به آئین زرتشتی نگاشته شده و هنوز در دست است ، ارداویرافنامه است که در آن فردی بسیار صادق و مومن بنام ارداویراف را بزرگان آئین زرتشت در دورانی که پس از ورود اسکندر گجسته یا ملعون که به ایران لشکرکشی می کند و پایه های ایمان مردم سست می شود ، برای آزمونی آئینی در شرایط خلسۀ طولانی قرار می دهند . اسکندر متن اصلی اوستا را که بر پوست یا چرم صدها گاو نوشته شده بود ، از بین می برد و بـزرگان دیـن از جمله انبـوهی از مؤبـدان و هیـربدان را می کشد ، در نتیجه کشور دچار بحران عقیدتی و مردم نسبت به آئین خود مشکوک یا بی اعتقاد شده بودند . 

دراین شرایط سخت و وانفسا عده ای از بزرگان آئین زرتشتی ، اینگونه صلاح می بینند که فردی صدیق و راستگو را به دنیای دیگر بفرستند و از دنیای دیگر ــ از جمله عاقبت و سرنوشت انسانهای نیکوکار و گناهکار در سرای دیگر اخباری را برای زندگان مشکوک و سست اعتقاد بیاورد .

برای رسیدن به این هدف ، پس از اینکه ارداویراف با نوشیدن 3 جام از نوشابه ای آئینی با نام مبهم منگ گرشاسبی به حالت خلسه ای طولانی فرو می رود و دراین شرایط در حالیکه مطابق آموزه های دین زرتشت از سرای دیگر از جمله شرایط اقامتی با شکوه افراد مومن و سرنوشت وحشتناک و پر درد و رنج گناهکاران گزارش می دهد . چند خواهر ، چند موبد و چند انسان فرزانه دیگر که حضور داشته اند ، این سخنان او را بخاطر می سپارند یا ثبت می کنند که بسیار جالب است و این اثر تاریخی و ادبی ، تاکنون توسط چند دانشمند به زبان فارسی متداول ــ بصورت نثر و یا حتی شعر ــ در آمده است .

زندگی درخلسه های طولانی آئینی

برای چند موبد دیگر هم چنین تجربیات شگفت انگیزی روی داده و در تاریخ جهانی هم این موارد و دربین طرفداران ادیان دیگر چنین گزارشهای شگفت انگیزی روی داده که مواردی از آن در ترجمه کتاب روحهای تسخیر شده ــ تألیف گرانقدر ویلیام سارجنت وجود دارند .

در شوروی سابق ، از خلسه های طولانی برای اهداف درمانی و سیاسی استفاده می شد . یکی از نوابغ هیپنوتیزم درمانی در شوروی سابق که از خلسه های طولانی بدون تلقین و یا خلسه های طولانی با یا بدون ارائه تلقینات استفاده می نمود ، پروفسور پلاتونوف بود که او معتقد بود اگر پس از خلسه های طولانی با تلقین ، یک خلسه مجدد برای بیمار انجام شود ، نه تنها به آرامش بیشتری می رسد ، بلکه در این مرحله تلقینات ارائه شدۀ قبلی بهتر در ذهن سوژه یا بیمار قرار می گیرد . این خلسه های طولانی که با تکنیکهای خاص و متون تلقینی ویژه صورت می گیرد ، بر روی سوژه هایی که در اتاق تنها و شرایط بسیار آرام قرار دارند ، انجام می شود .

برخی از روان پزشکان انگلیسی مانند ویلیام سارجنت معتقدند که با این خوابهای طولانی بسیاری از ناراحتیهای روانی از بدن انسان خارج می شوند .

شمن ها یا جادوگران باستانی هم از خوابهای طولانی برای تقویت ایمان طرفداران خود استفاده می کردند آنها در این شرایط خلسه با توهم پرواز به آسمانها و سفر به اعماق زمین در طرفداران خود باور و اعتقاد قوی تری را به وجود می آورند در نوعی مراقبه یا مدی تیشن که هنوز در شرق آسیا ــ ژاپن ، کره و چین ــ با قدرت استمرار دارد ، پس از اینکه نوآموز چهار زانو بر روی نشیمن نرمی قرار گرفت ، او را هدایت یا راهنمایی می کنند که ارتباطهای حسی خود را با محیط اطراف قطع کند ، به این معنی که نه با بستن چشمان چیزی را ببیند ، نه صدایی را بشنود ، نه بوئی را استشمام کند و با استقرار در یک وضعیت راحت ، نه هیچ حسی را در ارتباط با کالبد خود حس کند . یعنی در جواب نوآموز که از استاد خود می پرسد ، حالا من چکار کنم ، استاد به او می گوید فقط بنشین ؟ نشستن و هیچ کاری نکردن . این قطع ارتباط حواس پنجگانه با محیط که فضا نوردان در شرایط بی وزنی وقتی چراغهای سفینه خاموش باشد ، حالتی را به وجود می آورد که به آن شرایط گانزفیلد گفته می شود و ایجاد آن در زمین مثل آنچه که در فضا ایجاد می شود ، بسیار مشکل است .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене