Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

برای اولین بار

آموزش و فراگیری روشهای هیپنوتیزم درمانی در ایران

نه تنها تاکنون کتاب یا حتی مقاله ای در زمینه معرفی و راهنمایی روشهای تدریس هیپنوتیزم درمانی در ایران منتشر نشده ، بلکه به عقیدۀ جان واتکینس ph.D. در سطح جهانی هم کتابهایی برای راهنمایی استادان یا مربیانی که قصد آموزش هیپنوتیزم را به دیگران دارند ، بسیار محدود و معدود است .

جان واتکینس شجاعانه برای اولین بار دست به تألیف کتابی با عنوان روشهای هیپنوتیزم درمانی زده که نیمۀ نظری یا تئوری آن در 320 صفحه توسط انتشارات اطلاعات با تکنولژیهای فاخر در ویرایش ، حروف چینی ، صفحه بندی و تصحیح مطالب به زیور چاپ رسیده و از جمله در 25 عنوان ، به این پرسش که جوابهای آن در هیچ کتاب دیگری نیست : ــ نظریه های توجیه کنندۀ ماهیت هیپنوتیزم - در فصلی مبسوط و مشروح جواب داده است .   

در فصولی از این کتاب ، مضامینی مانند : آموزش هیپنوتیزم کاربردی ، حساسیت به هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم پذیری ، تکنیکهای مقدماتی در القای خلسه ، تکنیکهای پیشرفته در القای خلسۀ هیپنوتیزمی و تکنیکهای عمیقتر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی بصورت گسترده مورد بحث و آموزش قرار گرفته است . 

پروفسور جان واتکینس ـ دانش آموختۀ دانشگاه معتبر کلمبیا ـ زمانی که در آمریکا ضرورت تأسیس انجمن هیپنوتیزم بالینی و آزمایشگاهی احساس شده بود ، هیأت مؤسس در جستجوی برجسته ترین فرد برای ادارۀ این انجمن ، پروفسور جان واتکینس را انتخاب کردند ...

همسر دانشمند واتکینس که او نیز روان شناس برجسته ای است ، خانم هلن واتکینس است که در کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی که مصور است ، در بیشتر تصاویر، خانم هلن واتکینس در حال اجرا یا هدایت تکنیکها نشان داده شده است . این کتاب را می توانید از طریق تلفن 29993242 انتشارات اطلاعات به قیمت پانزده هزار تومان خریداری کنید .

اولین کتاب آموزش سیستماتیک هیپنوتیزم بالینی

کتاب منتشر شدۀ روشهای هیپنوتیزم درمانی نیمۀ نخست کتابی است که در نیمۀ دوم آن ــ بقیۀ کتاب ــ با این محتویات ــ توسط اینجانب ترجمه ، تنظیم و تایپ شده و پیش از چاپ آماده برای ارائه و تدریس به کسانی است که مایل به یادگیری یک دورۀ جامع و اصیل در زمینه هیپنوتیزم درمانی هستند .

در جلد اول 7 بخش ترجمه شده و در جلد دوم ، مطالب زیر در ادامۀ آن 7 بخش وجود دارند :

* فصل 8 ـ هیپنوتیزم درمانگر و درمانهای تلقینی

ـ چه زمانی هیپنوتیزم درمانی تلقینی مناسب است ؟

ـ انتقاداتی بر هیپنوتیزم درمانی تلقینی .

ـ شخصیت هیپنوتیزم درمانگر .

ـ اهداف روانکاوانه در هیپنوتیزم تلقینی .

ـ دلایل پسیکو دینامیک برای اینکه چرا درمانهای تلقینی در نهایت می توانند مفید و موثر باشند .

ـ سطوح تلقینات هیپنوتیزمی .

* حملۀ مستقیم بر روی علائم بیماری .

* تأثیرات غیرمستقیم از طریق تلقینات غیراختصاصی .

ـ تقویت عزت نفس [ EGO --  STRENGTHENING ]

ـ آثار تجمعی تلقینات

ـ پیوند دادن تلقینات با یکدیگر

ـ پیوند زدن تلقینات با انگیزه های بیماران

ـ تلقینات به کار رفته در زمان هیپنوتیزم و تلقیناتِ بعد از هیپنوتیزمی

ـ جا به جائی علائم و جایگزینی آنها

ـ تلقینات هیپنوتیزمی به عنوان تاکتیکی در درمان بینش یا نگرش

* فصل 9 ـ کاربرد هیپنوتیزم در جراحی ، بیهوشی و کنترل درد

ـ تجربۀ درد

ـ تفاوت احساسی درد با رنج و تعب

ـ تئوری درد « کنترلِ دروازه »

ـ دردِ پوشیده و ناظر ناپیدا

ـ تکنیکهای هیپنوتیزمی برای کنترل درد

* تلقین مستقیم

* آموزش خود هیپنوتیزم

* تغییردادنِ معنای درد برای بیمار

* تکنیکهای گسیختگی

* افزایش اعتماد به نفس برای مقابله با درد

* هیپنوتیزم در ایجاد بیهوشی

* هیپنوتیزم درجراحی

* فصل 10 ـ کاربرد هیپنوتیزم  در بیماریهای زنان و مامائی

ـ تکنیکهای لاماز و گرانت لی دیک رید در ایجاد زایمان بی درد یا کم درد

ـ ملاحظات نظری در توجیه کاهش دردِ زایمان با هیپنوتیزم

ـ 14 امتیازِ کاربردِ هیپنوتیزم در زنان و مامائی

ـ کاربرد هیپنوتیزم در مراحل زایمان

ـ آموزش زنان باردار در دوران بارداری

ـ نقش هیپنوتیزم در لحظات زایمان

ـ تعدیل نگرش زنان باردار درمورد بارداری و زایمان

ـ آمادگی برای زایمان

ـ مدیریت دورۀ زایمان

هیپنوتیزم در دوران پس از زایمان

ـ هیپنوتیزم در مشکلات و دردهای پریودها

ـ درمانِ سرد مزاجی جنسی

ـ درمان موارد از نازائی

کتاب خلسه و درمان تألیف پروفسور هربرت اشپیگل و دیوید اشپیگل نوعی جدید و متفاوت با هیپنوتیزم اریکسونی را معرفی می کند. این کتاب در حدود یک سال پیش توسط اینجانب و با همکاری آقای محمد کاظم طباطبائی ترجمه و برای چاپ به انجمن هیپنوتیزم بالینی واگذار شده که به نظر می آید چاپ آن این روزها به پایان رسیده باشد، به این ترتیب یک روش القای خلسه، خود هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی و ... کاملا متفاوت به جامعه پزشکی ایران معرفی می شود.

اهمیت متون آموزشی معتبر

در دوران طولانی آموزشی و پزشکی، همیشه به ما یادآوری می شده است که آنچه در کتاب های درسی معتبر نشوته، حجت کامل است و هرگز عقیده یا باور یک استاد اگر با TEXT BOOK متفاوت باشد، نمی تواند و نباید مورد استفاده قرار بگیرد و حتی مقالات نوشته شده در مجلات معتبر پزشکی، از آنجا که در چاپ مقالات هزاران اما و اگر وجود دارد، نمی تواند جانشین کتاب های درسی بشوند.

بنابراین، زمانی که ما میخواهیم مطلب مهمی را اظهار کرده و یا بنویسیم، باید دقت کنیم که همسو با نوشته های موجود در کتاب های درسی معتبر بوده باشند اگر فردی مدعی کشف جدیدی بود، باید ابتدا به صورت مقاله ای آن را در مجلات تخصصی منعکس کند و پس از رسیدگی به آن اگر وارد کتب درسی شد، اعتبار علمی پیدا می کند.

فصل 11 کاربرد هیپنوتیزم در بیماریهای داخلی و کارهای روزمره

ـ تأثیر متقابل ذهن و جسم ( روان و کالبد ) بر یکدیگر

ـ آثار عوامل روانزا بر روی بیماریهای جسمی

ـ احتیاط هایی در کاربرد تکنیکهای تلقینی

ـ هیپنوتیزم به عنوان اقدامات کمکی در تشخیص بیماریها

ـ کاربرد هیپنوتیزم در بیماریهای قلبی و عروقی

ـ کاربرد هیپنوتیزم در اختلالات دستگاه تنفسی

ـ کاربرد هیپنوتیزم در درمانِ اختلالات پوستی

ـ کاربرد هیپنوتیزم در اختلالات دستگاه گوارش

ـ کاربرد هیپنوتیزم در اختلالات نورولژیک

ـ کاربرد هیپنوتیزم در درمانهای سرطانها ( انکولژی )

واضح است که تمام این عناوین و عناوین دیگری که مرتبط با کتاب خلسه و درمان تألیفِ گرانقدرِ اشپیگل ها که توسط اینجانب ترجمه و تایپ شده اند ، بعلت حجم بسیار زیاد نمی تواند مورد نیاز تمام افرادی بوده باشد که مایل به یادگیری هیپنوتیزم درمانی با توجه به وظایف شغلی آینده آنهاست . در جلسۀ اول ـ  از این فهرست ها که در سایت www.hypnosiran.com وجود دارند ، مواردی دلخواه ـ هر قدر زیاد هم که بوده باشند ـ توسط فرد داوطلب یادگیری هیپنوتیزم درمانی انتخاب می شود ، دراین شرایط اینجانب از تمام آنها فتوکپی انجام داده و در صورت نیاز ، تکنیکهای مورد نیاز و استفادۀ فرد داوطلب هم در برنامه آموزشی او قرار می گیرد .

مطالب هر عنوان، ممکن است از یک صفحه تا 20 صفحه حجم داشته باشند .

بخش 12 ـ کاربرد هیپنوتیزم در درمان بیماریها یا مشکلاتی خاص

ـ کاربرد هیپنوتیزم درترک سیگار ( دخانیات )

ـ کاربرد هیپنوتیزم در درمان اعتیاد به جویدن ناخن

ـ درمان لکنتِ زبان

ـ درمان سکسکه

ـ درمان اعتیاد به الکل

ـ اعتیاد به مصرف مواد مخدره

ـ کاهش وزن یا لاغر و متناسب شدن به کمک هیپنوتیزم

ـ کاربرد هیپنوتیزم در درمان اختلال درخواب [ بی خوابی ]

ـ کاربرد هیپنوتیزم در افزایش قابلیتهای تحصیلی

ـ کاربرد هیپنوتیزم در افزایش قابلیتهای ورزشی قهرمانی

بخش 13 ـ کاربرد هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در ارتباط با کودکان

ـ عکس العمل و جوابهای کودکان به هیپنوتیزم

ـ مباحثِ بینِ کودکان و والدین

ـ مباحث و مشکلاتی در دوران کودکی که با هیپنوتیزم درمان شده اند .

ـ معیارهای سنجش هیپنوتیزم پذیری درکودکان

ـ روشهای القای خلسه در کودکان

ـ تکنیکهای هیپنوتیزم درمانی برای مسائل خاصی در کودکان

ـ کاربرد هیپنوتیزم در کودکانِ در آستانۀ فوت

ـ کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی کودکان

بخش 14 ـ هیپنودونتیک ـ کاربرد هیپنوتیزم در مشکلات دهان و دندان

ـ تاریخچه ای از کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی

ـ اهمیت روان پزشکانۀ حفرۀ دهان

ـ مشکلات یا مباحث دندانپزشکی که با هیپنوتیزم قابل درمان هستند

[ فهرست 14 مورد از کاربردهای هیپنوتیزم در دندانپزشکی ]

ـ احتیاطها و عدم موارد کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی

ـ تکنیکهای القای خلسه و عمیقتر کردن خلسه در مطب دندانپزشکی

ـ کاربرد هیپنوتیزم توسط دستیار دندانپزشکی

ـ آرامش دادن به بیمار و کاهش ترس و وحشت وی

ـ موارد ترکیب هیپنوتیزم با مواد هوشبر شیمیایی

ـ چگونگی برخورد با موارد مقاومت در بیماران

ـ مواردِ خاص در دندانپزشکی و تکنیکهای لازم برای درمان آنها

ـ ریلاکس کردن بیماران

ـ اضطراب فراوان و ترسِ مرضی ( فوبیاها ) در کارهای دندانپزشکی

ـ ایجاد آرامش در بیمار

ـ موارد استفاده از بی دردی یا ایجاد بیهوشی

ـ مراقبتهای بعد از اعمال جراحی

ـ درمان موارد پیدایش تهوع و استفراغ در مطب دندانپزشکی

ـ عادت دادن بیماران با دندانهای مصنوعی جدید

ـ کاهش یا قطع جریان بسیار زیاد بزاق

ـ تصحیح عادات غلطِ مرتبط با دهان

ـ درمان موارد دندان قروچه

 

بخش 15 ـ احتیاطها ، خطرات و مواردمنع کاربرد هیپنوتیزم

ـ خطرات و یا عوارض احتمالی از کاربرد هیپنوتیزم

ـ معیارهایی برای صاحب صلاحیت بودنِ هیپنوتیزم درمانگر

ـ قدرت و قابلیت هیپنوتیزم در سرکوب کردن یا فعال کردنِ نشانه های سرکوب شده

ـ احتمال پیدایش جنون با هیپنوتیزم شدن

ـ خطرات مرتبط با شرکت در هیپنوتیزم صحنه

ـ احتمال کاربرد هیپنوتیزم برای اهداف ضد اجتماعی و ضد اخلاقی

 

ـ مطمئن کردن بیماران که از این ترس دارند که در شرایط خلسه کارهای ضد اخلاقی انجام دهند


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене