Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

انتـقاد حق مـردم و  مـوجبات

اصلاح نهادها را فراهم می سازد

 

 

حرکت سریع انجمن هیپنوتیزم ، در راستای خلافکاری و سقوط

آیا انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی لایق این نام هست ؟

شاید بهترین و مناسب ترین نام برای این نهاد این بوده باشد :

محفل خودی ها با ماهیت غیر علمی ، غیر بالینی ، شدیداً انتفاعی که در هر زمینۀ پول سازی با ولع زیاد بهر صورت فعالیت می کند و با توجه به اعضای هیأت مدیره کنونی در مقایسه با هیأت مدیره قبلی از لحاظ علمی بسیار نازل و از لحاظ مراعات اساسنامه شدیداً خلافکار است .

 

 

 

محفل خودی ها

اعضای کنونی انجمن در حدود 10 سال سابقۀ کار دارند و براساس قوانین تشکل های علمی ، اعضای هیأت مدیره پس از یک یا حداکثر دو دوره بایستی از کار کناره گیری کرده و زمام امور را به کسانی که در این مدت طولانی آنها را تربیت کرده اند ، بدهند . یکی از آرزوهای آقای دکتر منافی با توجه به اینکه اکثریت شرکت کنندگان در کلاسها خانم هستند ، این بودکه چند نفر از اعضای هیأت مدیره هم از خانمهایی باشند که با انگیزه و علاقه بیشتری در دوره هایی که از لحاظ آموزش و محتوی آموزشی بسیار نازل و گاه غیرقانونی و غیر سنتی هستند شرکت کرده و با خوش باوری مبالغ زیادی برای دوره هایی که  اکثراً غیر مفید و غیر لازم هستند ، می پردازند.

دراین محفل خودی ، نه کسی حق انتقاد دارد و نه به کسانیکه عقایدشان با این اساتید فعال متفاوت باشد حق صحبت کردن می دهند .

 

نکاتی از اساسنامۀ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

در ماده 2 و 3 از اساسنامه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران که به  تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده ، عیناً چنین آمده  است :

ماده 2 ـ انجمن صرفاً در زمینه های علمی ، تحقیقاتی و فنی مربوطه [ یعنی پزشکان ] فعالیت می نماید ...

ماده 3 ـ انجمن غیرانتفاعی بوده و ...

در اهداف آموزشی و پژوهشی اساسنامۀ انجمن مطالب زیر بچشم می خورند :

انجمن نهادی است علمی ، تخصصی ، پژوهشی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که عمده ترین اهداف آن عبارتند از :

1 ـ کاربرد علمی و تخصصی هیپنوتیزم در گروههای پزشکی ، دندانپزشکی ، روان پزشکی ، روان شناسی و ...

با توجه به مطالب بالا کاملاً مشخص می شود که :

1 ـ انـجمن فقط موظف به کـاربـرد هیپنوتیزم در گـروههای پـزشکی ، دنـدانپزشکی ، [ و صاحبان درجه ph.D. ] در   روان شناسی است .

2 ـ در پروانۀ فعالیت انجمن ، به کار درحدود اساسنامه تأکید شده و در ضمن تمام اعضای هیأت مدیره در پروانه فعالیت انجمن در رشته خود متخصص و حداقل استادیار در یک دانشگاه معتبر می باشند .

در مقام مقایسه ، با یک سقوط کامل علمی و آکادمیک ، دو نفر از هیأت مدیره کنونی پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی و رئیس هیأت مدیره ــ آقای دکتر علی شریفی ــ هم فاقد بورد تخصصی و هم فاقد مقام دانشگاهی است .

چه کسانی مجاز به انجام هر نوع اقدام درمانی از جمله هیپنوتیزم درمانی هستند ؟

 

در آگهی های تشکیل دوره های آموزشی خارج از گروههای پزشک ، دندانپزشک و سطوح عالی روان شناسی ، بصورتی غیرقانونی از گروههایی برای شرکت در دوره های آموزش هیپنوتیزم درمانی دعوت می شود که براساس قانون ــ انجام اقدام به هیپنوتیزم درمانی یا هر درمان دیگر برای آنها با اتهام دخالت در امور پزشکی و برای آنها امکان جلب به دادگاه و محکومیت به زندان را می تواند به همراه داشته باشد . در این آگهی که از یک کتاب کوچک که بیشتر به بروشورهای تبلیغاتی شباهت دارد ، برای اهداف انتفاعی از طیف گسترده ای از کسانیکه براساس قانون مجاز به هیپنوتیزم درمانی نیستند ، بصورتی غیرقانونی و یاغی منشانه دعوت شده است :

به این ترتیب ، مشخص می شود که در فضاهای درمانی ، فقط باغبانها و رانندگان آمبولانسها از حق هیپنوتیزم درمانی محرومند !!

در کشورهای دیگر ــ از جمله آمریکا ــ اجازه هیپنوتیزم درمانی فقط به پزشکان ، دندانپزشکان و ph.D. های روان شناسی بالینی ــ آنهم پس از سالها کار آموزی بالینی کنترل شده ــ داده می شود ، در این آگهی فردی که با مدرک پزشکی عمومی در رشته های مختلف ، یعنی آقای دکتر عنایت اله شهیدی ــ خود را خزانه دار و مسئول روابط بین المللی انجمن ! و یا رئیس کمیته آموزش انجمن جهانی هیپنوتیزم ! و یا خلاصه تر مسئول آموزش انجمن ! معرفی می کند ، و معلوم نیست این مقامات را چه کسی و چه موقع و براساس چه موازینی به او داده ، چنین مشخصات یک هیپنوتیزم درمانگر را برای دختران و پسرانی حداکثر در سطوح لیسانس یا فوق لیسانس و آرزوی زیاد برای دکتر شدن و هیپنوتیزم درمانگر شدن چنین تعیین یا ترسیم می کند :

عده ای از این دروغهای گمراه کننده عبارتند از :

1 ـ انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران به هیچ وجه مرجع قانونی برای صدور اجازۀ ارائه دوره های آموزشی و اعطای مدرک معتبر هیپنوتیزم بالینی ... نیست .

2 ـ انجمن هیپنوتیزم هرگز نمی تواند مدرک معتبری را برای شرکت کنندگان در هر دوره و کلاسی که به افرادی خارج از پزشکان ، دندانپزشکان و سطوح عالی روان شناسی هستند اجازۀ انجام هیپنوتیزم درمانی را می دهد ، مدرک معتبر و یا غیر معتبر بدهد .

بـا کمال اطمـینان اظهار می دارم ، کسانیکه در ایـن دوره ها خارج از پزشکان ، دندانپزشکان و صاحبان درجۀ ph.D. شرکت می کنند ، مثل بسیاری از دوره های دیگر نه فقط پول خود را به دور می ریزند ، بلکه اگر به استناد یک کاغذ خوش آب و رنگ که به عنوان مدرک معتبر به آنها ارائه شده به هیپنوتیزم درمانی بپردازند ، به عنوان خلافکار و دخالت غیرقانونی در امور پزشکی ممکن است به دادگاه جلب و به چند ماه زندان هم محکوم شوند .

از سوی دیگر ، هزاران فردی که دراین سالیان دراز در تهران و شهرستانها خارج از پزشک و دندانپزشک با خرج میلیاردها تومانی زیر نظر اساتیدی ! که رنج سفر را تحمل کرده اند هیپنوتیزم درمانی را بصورت نظری و عملی آموخته و گواهی معتبر دریافت کرده ، حتی یک نفر ــ حتی یک نفر را نشان دهید که مطب یا دکه هیپنوتیزم درمانی تأسیس کرده باشد ؟؟

نمی دانم دست اندرکاران این برنامه ها ، این کارها را چه چیزی می نامند و از لحاظ اخلاقی و وجدانی این [ سرِکاری ]  را چگونه تفسیر می کنند ؟

حتی با چند سال فعالیت ، انجمن تاکنون نتوانسته اجازۀ برپائی یک درمانگاه هیپنوتیزم درمانی را درکنار ساختمان کنونی خود از وزارت بهداشت و درمان و یا سازمان نظام پزشکی بگیرد .

 

یک آگهی و انبوهی دروغ

این آگهی یک صفحه ای که با دو تخلف (1) بدون مجوز مجمع عمومی انجمن (2) در یک مجلۀ غیر پزشکی به چاپ رسیده و تنها دو ثلث فوقانی آن به نظر گرامی شما می رسد و میلیونها ریال خرج چاپ آن شده ، پر از غلط و دروغ پردازی است . از جمله :

1 ـ این نهاد ، نمی تواند یک انجمن علمی تلقی شود زیرا مدرسانی با حداقل تحصیلات و براساس نقدهایی که اینجانب بر نوشته های آنها نوشته ام و در سایت HYPNOS IRAN . COM موجودند ، هم در سواد فارسی ، هم در سواد انگلیسی و هم در معلومات مرتبط با هیپنوتیزم با توجه به اشتباهات یا غلط های آنها در همین نوشته هایشان ، فاقد اعتبار و یا ارزش علمی هستند .

2 ـ این نهاد ، نمی تواند یک مؤسسه بالینی بوده باشد ، زیرا آموزشهای بالینی همانگونه که در دوره های پزشکی و دندانپزشکی معمول است ، بایستی درکنار بالین بیمار یا یونیت دندانپزشکی صورت بگیرد ، نه آنچه که توسط مدرسانی با حداقل دانش که در هیچ یک از انجمن های دیگر پزشکی بجز کارهای اداری و خدماتی ــ هیچگونه مسئولیت آموزشی به آنها داده نمی شود ، ادعای آموزش مطابق انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ASCH را می کنند ، درحالیکه براساس آنچه که در صفحات مقدماتی 3 کتاب آموزشی مرجع این انجمن نوشته شده ، آن انجمنها اصلاً آموزش کلاسی ندارند وکتابهای سه گانۀ خود را به داوطلبان می فروشند . و آنها در خانه و محل کار خود مطالب مندرج در کتابها را بصورت خود آموز یاد می گیرند که خیلی از مزاحمت طولانی برای حضور در کلاسهایی بی بند و بار با ساعات پراکنده 70 ، 100 ، 120 و 150 بهتر و مؤثرتر است .

هر فردی می داند که برای رده پزشکان ، دندانپزشکان و سطوح بالای روان شناسی بالینی ، خواندن کتابها برای آموزش خیلی مفیدتر و مؤثرتر از حضور طولانی در کلاسهایی خسته کننده در آخر هفته و درمورد پزشکان شهرستانی ، با مدتها رها کردن مطب ، بیمارستان ، خانواده و گذر از جاده های پرخطر برای شرکت در کلاسهایی که واقعاً مدرسانی با توشه علمی ناچیز و بدون داشتن کتاب یا پلی کپی بقول خودشان هیپنوتیزم درمانی تدریس می کنند ، بلکه مسلماً براساس استانداردهای مورد قبول ، هیچکدام خودشان واجد شرایط یک هیپنوتیزم درمانگر نیستند . دراین آگهی در برابر عدد 4 از 80 ساعت آموزش نظری و عملی صحبت شده که معنی انجام آموزش عملی بدون دسترسی به بیمار و فضاهای درمانگاهی و بیمارستانی یک دروغ و یاوه بزرگ است .

ـ5 ـ به قبول شدگان در آزمون پایانی دوره ، گواهی هیپنوتراپی اعطا می شود ، یک دروغ بسیار بزرگ که یکی از علل آن عدم درک مدرسان کم مایه از نحوه گرفتن گواهی نامه هیپنوتراپی درکشورهای دیگر است که چندین ماه و گاه بیشتر از یکسال ــ آنهم پس از اخذ تخصص ــ  طول کشیده و مدتی طولانی از آن ، انجام هیپنوتیزم درمانی سرپرستی شده زیر نظر چند استاد کاردان و معتبر است .

کارگاه روانکاوی یونگی

آقای دکتر عبدالله زاده که در دوره رزیدنتی آقای دکتر علی شریفی یکی از استادان او در بیمارستان امام حسین بوده ، در مورد آموزش روانکاوی ــ  البته فرویدی ــ مطالبی فرمودند که تا آنجا که به یاد دارم ، اینگونه بوده است :

به نقل از آقای دکتر عبدالله زاده که خودش هم چند ماهی در یکی از همین دوره ها شرکت کرده بودند ، این دوره ها بسیار طولانی و بسیار مشکل و خسته کننده هستند که در آمریکا فقط برای رزیدنتهای روانپزشکی ــ درصورت تمایل آنها ــ برگزار می شود و هر رزیدنت روان پزشکی برای طی این دوره ها به چند سرپرست یا مشاور هم نیاز دارد که آنها از بزرگترین اساتید روانپزشکی با گرایش روانکاوی در آمریکا هستند و این دوره ها آنـقدر مشکل و طولانی هستند ، که بـسیاری از شرکت کنندگان در ایـن دوره ها ، آنـرا در نیـمۀ دوره رها می کنند .

دراین دوره آموزشی 40 ساعته که به 4 ترم 10 ساعته هم تقسیم شده است ، مدرس محترم قول انجام آموزش نظری و عملی روانکاوی را هم به شیوه یونگ داده است . به این ترتیب عده ای از دانشجویان دوره های مامایی ، پرستاری ، مددکاری اجتماعی و فیزیوتراپی هم آموزش نظری و عملی روانکاوی را می گذرانند ! آیا مدرس محترم این دوره ، خود دورۀ نظری و عملی روانکاوی را دیده است ؟

آنگونه که در کلاسها یا دوره های آموزش انجمن انتظار می رود ، شاید بیشتر از 80% از شرکت کنندگان در این دوره ها جوانان دانشجوی رشته های روان شناسی ، پرستاری ، مامایی ، فیزیوتراپی هستند . آیا مدرس محترم تصور می فرمایند این دوره را دارند در دانشگاه استانفورد و برای استادان آن برگزار می کند ؟

مدرس این دوره های روانکاوی یونگی پزشکی بسیار پر انرژی است که دوره تحصیل پزشکی خود را در یکی از محروم ترین و ضعیف ترین دانشکده های پزشکی ایران در یک منطقه مرزی عقب مانده شده با کلی نارسایی و محرومیت طی کرده که ایشان دراین مدت با استعداد در فلسفه و ادبیات وقت گذرانیده و دراین قسمتها مطالعات با ارزشی کرده است .

برای تخصص روانپزشکی که در ایران بندرت بخش قابل قبولی مانند بیمارستان روزبه وجود دارد ، او در یکی از دانشکده های پزشکی درجه 3 ــ اگر دانشکده هایی مانند تهران و شیراز را درجه 1 تلقی کنیم ــ گذرانده که مسلماً نمی توانسته برای این جوان روشنفکر قابل قبول و اقناع کننده باشد . او با احساس این عقب مانده گی هایش ، با برگزاری دوره هایی مانند آنچه که در انجمن معلوم الحال با رئیس و کادری آن چنانی در برابرش می گذرد ، به فکر فضاهای آموزشی آن طرف دریاها هست ؟

پس از فارغ التحصیلی هم از آنجا که برای افتتاح یک مطب روانپزشکی معتبر ــ که بسیار پول ساز است ــ برای ایشان قابل انجام نبوده ، بصورت استاد یا مدرس پروازی در تهران و برخی از شهرهای دیگر ، به تدریس دوره هایی مانند :


کارگاه روانکاوی یونگی

دورۀ آزمون کلید واژه

دوره سوپرویژن تربیت رواندرمانگر

می پردازند .  برای انجمن  هیپنوتیزم غیرعلمی ، غیر بالینی و شدیداً انتفاعی هیپنوتیزم ایران امید می رود برای تربیت رواندرمانگران خود از این تخصص ناب استفاده کنند تا احیاناً انبوهی از رواندرمانگران بی تربیت ، محیط معصومانۀ خدمات هیپنوتیزمی ایران را آلوده نکنند . باری ، در شرایط سخت اقتصادی ــ به ویژه برای نو پزشکان ، بایستی به بسیاری از این فعالیتهای علمی گفت : منظور توئی ، کعبه و بتخانه بهانه . و از آن مهمتر باید گفت : روی روزگار سیاه که چه استعدادهایی را به چه کجراهه هایی می کشاند .

از آقای دکتر امیر هوشنگ باقری عزیز که به قول و فرمایش خودش 2 بار در کلاسهای کابوک و 2 بار در کلاسهای الماسیان شرکت کرده می پرسم :

با آن صداقتی که در وجودت هست ، دراین کلاسها بیشتر اخلاق و شرافت انسانی مراعات می شود یا در آنها ؟

شرایط عضویت در انجمن بین المللی ( جهانی ) هیپنوتیزم ISH [ ذبل بازی جدید ]

درحالیکه هنوز یک مجمع عمومی تکلیف نحوۀ عضویت اعضاء را در انجمن هیپنوتیزم بالینی ، غیرعلمی و به شدت انتفاعی را مشخص نکرده ، انجمن برای جذب پولهای زیاد 000/800/3  ریال و 000/800/4 ریالی از افراد زود باور در یک انجمن بین المللی فراخوان صادر فرموده و اعلان شده که با توجه به عین متن ــ گویا شرایط عضویت در این انجمن جهانی ! فقط با [ پرداخت حق حساب عضویت سالیانه گزاف مقدور است ! ] چه برای عضویت [ نیاز به ارزیابی مدارک تحصیلی ]  هم وجود ندارند ، به این ترتیب می توانید ارزش علمی این انجمن علمی برای انجمن ما و برای داوطلبان پس از پرداخت 000/800/4 ریال حق و حساب عضویت انجمن ــ که نمی دانم چه موقعی ، چطور و توسط چه کسانی محقق شده  است ، حدس بزنید . شرافت انسانی و اخلاق پزشکی کجاست ؟

برای اینکه شما یکدفعه به این خیال نیفتید که خودتان مسیر عضویت انفرادی را طی کنید تا خدای نکرده ــ البته این اصلاً در اخلاق و رفتار انجمن نیست ــ خیال نکنید حضرات چیزی برای خودشان بر می دارند ، بلکه بخاطر عشق به علم و هیپنوتیزم این زحمات را متقبل می شوند ، به این صورت است :

* باید مدرک دانشگاهی روانشناسی یا پزشکی و مدرک دال بر گذراندن دوره هیپنوتراپی در انجمن ملی خود [ لابد از دوره هیپنوتراپی درانجمن ملی کشورمان ، همیـن دوره 70 ساعته است ] پس از ترجمه رسمی و تائید توسط وزارت امـور خـارجه تازه برای اعلام نظر به آی اس اچ بفرستید ...

این هفت خان رستم را که ماهها طول می کشد و معلوم نیست به نتیجه هم برسد ، اگر از طریق پرداخت 000/800/4 ریال نقد به انجمن هیپنوتیزم ایران واریز نمائید . [ امکان ثبت نام بدون نیاز به ارزیابی مدارک تحصیلی ] امکانپذیر است . باید براین ذبل بازی ها برای راضی کردن افراد ساده لوح آفرین گفت .

البته پس از پرداخت عضویت از طرف آی اس اچ ــ اگر راست باشد ــ یک گواهی رسمی عضویت در قطع A4 برای قاب کردن و به دیوار نصب کردن هم دریافت می کنید .

* ضمناً از شما برای شرکت در کنگرۀ 3 روزه 23 تا 25 اگوست ( اول تا سوم شهریور ماه ) در مونترال کانادا دعوت بعمل می آید که در صورت اخذ ویزای کانادا که مشابه ویزای آمریکا بسیار مشکل است و خرج بلیط هواپیما و خرج هتل ــ می توانید یک سفر 3 روز به مونترال داشته باشید ! خرج حداقل 100 یا 000/000/150 ریال وجه رایج را هم که لابد دارید برای اینکه اطمینان پیدا کنید که یک آدم غیرموجه ، تقلب کار و خلافکار مسئول این برنامه نیست امضای [ دکتر عنایت اله شهیدی خزانه دار و مسئول کمیته روابط بین المللی انجمن ! ] زیر آن است راستی اداره ای که بر روی انجمن های پزشکی نظارت می کند ، به این خلافکاریها ، خرج تراشی ها و دادن وعده سرخرمن ها که به عده ای نوجوان جویای نام داده می شود ، کسی نیست که به این کارها رسیدگی کند . مخصوصاً در شرایطی که سوابق روشنی درسایت اینجانب نسبت به خلافکاریهای ایشان وجود دارد .

هرچند با دقت در نوشته های همکاران گرامی ، اعضای هیئت مدیرۀ انجمن که هرکدام در عالم خیال و توهم یا در جهت جبران عقب ماندگی هایی که روزگار به آنها تحمیل کرده ، هنوز تیمسار یا سردار نشده به خودشان مقام پرزیدنتی را اهدا کرده و یا به کشف نظریه ی انفکاک جدیدی دست یافته که مکانیسم اثر بخشی سبکهای مختلف درمانی را تبیین و چراغی نو برای روانپزشکان جهان روشن کرده و یا پس از آموزش روانکاوی یونگی به دانشجوی مامایی ، این امید را به وجود آورده که حتی به نوزادان از بدو تولد این کمالات آموزش داده شود و یا دوست دانشمندی که به مقام والای دانشیاری یک دانشکده پزشکی راضی نبوده و در جهت تعالی به مقام استاد بین المللی هیپنوتیزم مفتخر شده مرا به یاد آن همشهری خودم در پگاه در حمام می اندازد که بهر فردی در کنار خود نگاه می کرد ، می دید سم داشت !

یک پرده دیگر از شیرین کاریها  یا سیاهکاریهای انجمن

کارگاه هیپنوتیزم درمانی 13 مهر 1396

جهت عضو شدن در انجمن

برگزاری  این کارگاه براساس یک دروغ بزرگ و برخلاف اساسنامه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است .

1 ـ عضویت رسمی یا عضویت پیوسته فقط شامل حال هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی است که حداقل دارای درجه دکترا در یکی از رشته های پزشکی و دندانپزشکی با حداقل درجۀ کارشناسی در روان شناسی بالینی است . برای کسب این عضویت هیچ نیازی به گذراندن دوره آموزشی خاصی نیست .

2 ـ عضویت وابسته ــ کلیه کسانیکه در یکی از رشته های گروه پزشکی یا روانشناسی دارای درجه کارشناسی باشند ، طبق ضوابط ــ با پرداخت حق عضویت سالیانه ــ می توانند به عضویت وابسته انجمن دلخوش باشند . این افراد نه حق شرکت در مجمع عمومی و نه حق شرکت در انتخابات هیأت مدیره را دارند .

*                      *                      *

اساتیـد فعال  انجمن در شرایطی که وضعیت را قاراشمیش تشخیص داده انـد ، با عجله کوشش می کنند در آخرین لحظه ، دوره های پر پولی را و پرپول تری را ترتیب دهند . همانگونه که شاعر گفته :

ایکه دستت می رسد کاری بکن --------- پیش از آن کز تو نیاد هیچ کار !


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене