Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نگارش : دکتررضا جمالیان

تلفن : 77561318

انواع دوره های آموزشی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

1 . دورۀ آموزش هیپنوتیزم علمی یا بالینی

برای اینکه فردی درسطح عالی و کاربردی با هیپنوتیزم و نحوۀ استفاده از آن آشنا شود ، به این دو قسمت نیاز دارد :

a  . اطلاعات نظری یا تئوری . کتابی با بیشتر از 120 صفحه ـ تایپ شده و چاپ یا منتشر نشده ـ که توسط اینجانب از معتبرترین کتابهای آموزش هیپنوتیزم ترجمه شده و با متن ساده و دقیقی که تنظیم شده است ، در اختیار دانشجو گذاشته می شود .

b . چند تکنیک القای خلسه یا هیپنوتیزم کردن که به قول چند استاد بزرگ بهترین روشهای ایجاد خلسه است ، به صورت عملی و با تکرار در اختیار دانشجویان گذاشته می شود که همراه با آنها ، تعداد زیادی تکنیکهای عمیقتر کردن خلسه هم وجود دارند .

اینجانب معتقد و مطمئن هستم که این مجموعه یکی از علمی ترین ، راحت ترین و ارزان ترین روشهای آشنایی عملی با هیپنوتیزم علمی و کاربردی است . دراین دوره ها ، ما بجای سخنرانی کردن فقط تکنیک آموزش می دهیم .

 

2 . دورۀ آموزش خود هیپنوتیزم با 10 روایت !

برای آشنایی کاربردی با خود هیپنوتیزم ، اینجانب انواع روشهای یادگیری خود هیپنوتیزم براساس آثار اریکسون ، هاموند ، هیلگارد ، اشپیگل ، واتکینس ها و ... را دریک پـیش نویس کتـاب چـاپ نشده در 117 صفحه بـا عنـوان دایره المعارف خود هیپنوتیزم ، آموزش خود هیپنوتیزم به 10 روایت تهیه و تنظیم کرده ام . برای کسب اطلاع و آگاهی کامل از تئوریهای مرتبط با خود هیپنوتیزم که به 10 روایت ممکن است یاد گرفت ، این مجموعه تهیه وتنظیم شده است . و در جلسات تمرین ، چند روش متفاوت برای رسیدن به خود هیپنوتیزم را به دانشجویان آموزش می دهم .

تمام این دوره های آموزشی را می توانیم در مؤسسات آموزشی روان شناسی و علوم انسانی برای دانشجویان و یا حتی اختصاصی برای اعضای محترم هیأتهای علمی برگزار کنیم .

زایمان بی درد با هیپنوتیزم

در یک پیش نویس کتاب در 110 صفحه ، تمام مطالبی که در کتابهای واتکینس ها ، هیلگاردها ، ویلیام کروجر و ... درباره زایمان بی درد با هیپنوتیزم وجود داشته ، ترجمه و با عکس های بسیار زیاد در اختیار کسانی قرار می گیرد که مایلند زایمان بی درد را تجربه و از نحوۀ انجام آن آگاهی داشته باشند . طی یک دورۀ بسیار کوتاه مدت ، می توان این مهارت جالب را آموزش داد یا یاد گرفت . دانشجویان رشته مامایی و پرستاری می توانند در گروههای کوچک ، این مهارت را یاد بگیرند .

انجام جراحی و بیهوشی با هیپنوتیزم

در پیش نویس کتابی نزدیک به 100 صفحه ، تمام مطالبی که درکتاب هیپنوتیزم در تسکین درد تألیف ارنست هیلگارد و ژوزفین هیلگارد اساتید دانشگاه استانفورد و کتاب کاربرد هیپنوتیزم در جراحی ، بیهوشی و مهار درد تألیف واتکینس ها ، همینطور کتابهای معتبر دیگر ترجمه شده و مطالعه آن برای کادرهای پزشکی بخصوص جراحی بسیار جالب است و یادگیری تکنیکهای ایجاد بی دردی و انجام آنها که در حدود 10 نمونه است ، برای افراد آشنا به هیپنوتیزم بسیار راحت و آسان است .

اصول نظری و کاربردی هیپنوتیزم برای دندانپزشکان و کادرهای دندانپزشکی

درکتاب مفصلی به حجم 190 صفحه ، تمام مطالبی که در زمینۀ کاربرد هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در دنـدانپزشکی وجـود داشته جمع آوری شده و در روی جلد برای معرفی این مجموعه ، این عبارت نوشته شده است :

جامع ترین وکامل ترین مجموعه هیپنودونتیک

با توجه به کتابهای جدیدی که توسط ما ترجمه شده اند و هنوز چاپ نشده اند ، برای پزشکان و روان شناسی بالینی مجموعه هایی از مباحث هیپنوتیزم درمانی با انتخاب آنها تدریس می شود .

آشنایی جامع وکامل با عناوین پاراسکولوژیک ( فرا روان شناسی )

مقدمه

مباحث فرا روان شناسی فوق العاده مورد علاقه وتوجه همگان است . دراین دوره ها که هریک درحدود 4 ساعت ( یک نیمـه روز ) طول می کشند ، سعی می کنیم که دربارۀ 3 عنوان بحث جامعی انجام دهیم و ضمناً به پرسشهای شرکت کنندگان در دوره جواب بگوئیم .

برنامۀ دورۀ شماره یک

1 . احساس خروج روح از بدن : برای عده ای در شرایط بیداری عادی ، به ندرت ممکن است این احساس دست بدهد که گویی روح آنها از تن آنها خارج شده و از بالا به کالبد نیمه خفته او می نگرند و یا برای کسب خبر به مکانهای دور یا نزدیک می رود . در اینترنت با عنوان O.O.B یا OUT  OF  BODY   EXPERIENCE بیشتر از چند میلیون خاطره ، گزارش ، مقاله ، کتاب یا ... دراین زمینه وجود دارند .

2 . ادراکات لحظات نزدیک به مرگ = NEAR  DEATH   EXPERIENCE


عده ای از افرادی که مدتی به قضاوت اطرافیان با توقف تنفس و ضربانات قلب مرده تصور می شدند و بعد با اقدامات پزشکی از جمله شوک الکتریکی یا خود به خود دوباره به زندگی برگشته اند ، از ادراکاتی مانند احساس خروج روح از بدن ، گذر از یک تونلی به سمت آسمان ، مشاهده ارواح برخی از بستگان درکنار مسیر ، گذر از یک دروازۀ سیار پرنور ، ورود به یک باغ آسمانی ، مشاهدۀ یک سیمای روحانی که می گوید : کارهای دیگری هست که باید انجام دهی ... و بالاخره او چشمانش را باز می کند و به زندگی بر می گردد .

3 . رویت همزاد AUTOSCOPY

به ندرت عده کمی از افراد در شرایط بیداری و در وضعیت رخوت در برابر خود فردی را مشاهده می کنند که کاملاً شبیه به خود اوست و حتی همان لباسها را پوشیده است . عده ای از بزرگان یا مشاهیر مانند پروفسور زیگموند فروید هم یکبار این حالت را مشاهده کرده و مانی نقاش عهد ساسانی 2 بار به رویت همزاد رسیده است .

اینجانب موفق شده ام که با 3 نفر که مکرر یا فقط یکبار همزاد یا کپی خودشان را دیده اند آشنا شوم و شرح یا گزارش آنرا در معتبرترین مجله علمی سازمان نظام پزشکی ایران ، چاپ شده است .

درکتاب روان پر رمز و راز در فصل 14 از صفحات 283 تا 311 بصورت مشروح و علمی درباره این پدیده جالب مطالب معتبری نوشته شده است ، از جمله تمام مقاله فوق هم وجود دارد .

برنامۀ شمارۀ (2) آشنایی با مضامین فرا روان شناسی یا پاراسایکولژیک

1 . تسخیر روح توسط موجودات شرور MIND   POSSETION

از گذشته های دور عده ای از اقوام بر این باور بوده اند که گاهی ارواح شرور ، بدخواه و بیماریزا می توانند وارد بدن فردی بشوند و موجبات بیمار شدن او را فراهم سازند مجنون فردی است که با ورود جن به بدنش بیمار شده و دیوانه با ورود دیو به بدنش حرکات دیو مانندی را انجام می دهد . حدس زده می شود که از 8 میلیارد جمعیت جهان ، درحدود 6 میلیارد کم و بیش این عقیده را دارند که در جنوب ایران این باور با نام اعتقاد به زار و زار درمانی در شهرهای کنار خلیج فارس و جزایز آن وجود دارند .

2 . افراد چند شخصیتی MULTI   PERSONALITY  DISORDER

چند شخصیتی وضعیت افرادی است که طی آن یک فرد در موقعیتهای مختلف به ارائه شخصیت ها و هویتهای مختلف می پردازند . این موضوع با انتشارکتاب سیبل و چند فیلم سینمائی که براساس این مضمون تهیه شده ، شهرت جهانی پیدا کرده است .

3 . معمای افراد مبتلی به بیماری اسکیزفرنی

نزدیک به 1% تا 7% از افراد جامعه در تمام کشورها و درتمام نژادها در شرایطی که در متن اجتماع زندگی عادی دارند ، گاهی از صداهایی صحبت می کنند که آنها می شنوند و از افرادی سخن می گوینـد که آنها را می بینند که دیـگران از جمله اطرافیـان نـه  ایـن صداها را می شنوند و نه کسی را می بینند . این افراد ممکن است از این شکایت کنند که « تحت نظر » بوده و افرادی از دور آنها را « کنترل » کرده و یا پیامها و دستوراتی را برای آنها می فرستند .

مـا حاضریم که تمام این دوره ها یا برخی از آنها را در هر مؤسسه آمـوزشی روان شناسی و یا با کمک هر انجمن اسلامی دانشکده های روان شناسی و یا رشته های مشابه اجراء کنیم .

برنامۀ شمارۀ (3)

( 1 ) بحث دربارۀ مقولۀ تله پاتی

تله پاتی به قدرت یا توانایی انتقال مستقیم محتویات ذهنی ـ چه عبارات و چه تصاویر ـ اطلاق می شود . گاهی به اندیشه خوانی یا اطلاع از افکار و نیات دیگران از راه دور هم اطلاق می گردد علاوه بر کتابهای فرا روان شناسی ، متون عارفانه و صوفیانه در اشاره به کرامات و خرق عادات مشایخ صوفیه از این استعداد یا قابلیت آنها هم اشاره می شود ...

(2) احساس دیدن قبلی یک فرد یا یک مکان

برای عده ای از افراد عادی و سالم جامعه پس از دیدار از مکانی که هرگز قبلاً به آنجا نرفته اند و یا آشنایی با فردی که قبلاً هرگز او را ندیده اند ، این احساس یا اعتقاد به وجود می آید که قبلاً به این مکان آمده اند و یا پیش از این ، با این فرد ملاقات و آشنایی پیدا کرده اند . دراین زمینه مشاهدات و نظریات متعدد و متفاوتی وجود دارند که به شرح آن پرداخته می شود . 

(3) معمای چاکراهای داخل بدن


در فرهنگ غنی هندوستان و در متن فلسفۀ یوگا از 7 مرکز یا چرخۀ انرژی صحبت شده که در نقاط خاصی از بدن وجود دارند . در کالبد گشایی بدن و یا حتی در بافت شناسی آن با میکروسکوپ معمولی یا الکترونی چنین ساختارهایی دیده نمی شود ، ولی درست در مکان این چاکراها ، 7 غده داخلی یا درون ریز وجود دارند که واقعاً چرخه های تولید انرژی بدن هستند . دراین زمینه نیاز به بحثی طولانی است که در دوره های فوق به آن پرداخته می شود .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене