Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نگارش : دکتر رضا جمالیان

تأملی بر روی واژه های تلقین و تلقین پذیری

واژۀ تلقین در فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی و زمینه های وابسته تألیف استاد روانپزشکی ـ دکتر نصرت الله پورافکاری به این صورت تعریف شده است :

فرآیندِ وادار ساختنِ [ خود یا ]  کسی دیگر برای رفتار کردن به گونه ای خاص و پذیرفتن عقیده یا باور کردن چیزی معین به      طریق غیرمستقیم . این اصطلاح زمانی بکار می رود که برای ایجاد تغییر مطلوب از زور و ارعاب و مشاجره و دستور استفاده نشود .

در لغت نـامـۀ دهخدا ، تلقین پذیری یـا حرف شنـویی عـادت یا رفتـار کسانی دانـسته شده که بـه سادگی تـحت تـأثیر سخن دیگران قرار می گیرند = دهن بین در بزرگسالان این صفت مذموم است و درکودکان [ این ] صفتِ مدح است = بچه حرف شنو و سر به راه  همینطور در لغت نامۀ دهخدا ، تلقین به معانی فهمانیدن و تفهیم کردن ، فهمانیدن و سخن فراز زبان کسی قرار دادن ، تعلیم و تربیت و آموختن و گرفتن سخن از کسی هم آمده است .

همینطور تلقین به نفس : اصطلاحی است در معرفته النفس و آن چنانست که بکمک اراده بر صفتی روانی یا تردید باطنی غلبه کنند و آن ضعف و تردید را بر اثر تعلیم و پند دادن بخود و تکرار در آن زایل سازند و بالعکس ، تعلیم دادن ، تفهیم کردن . 

تلقین کردن : تعلیم کردن و پند دادن ، چیزی را در ذهن و فکر کسی حقیقت جلوه دادن ، کسی را به چیزی معتقد کردن .

[ پایانِ برداشت ها از لغت نامۀ دهخدا ]

با وجود آنکه خانمها برای دریافت خدمات درمانی و مشاوره ای بیشتر از آقایان به پزشک ، دندانپزشک و روانشناس مراجعه می کنند ، ولی تفاوتی در میزان تلقین پذیری آنان در مقایسه با آقایان به اثبات نرسیده است .

تلقین پذیری بصورت استعدادِ ژنتیک یا زمینه در تمام انسانها با مقادیر متفاوت وجود دارد . اگر مضمونی یا موضوعی به مدت طولانی و مکرر وارد فکر و ذهن فردی شود ـ در صورتیکه با وجدانیات و اعتقادات پایه ای او تضادی نداشته باشد ، کم کم به شکل یک عقیده ، باور یا ایمانِ تردید ناپذیر در ذهن او باقی می ماند و دیگر مطالب متضاد با آنرا باور نمی کند ، بلکه در جهت اجرای آن هم کوشش می کند . تلقینات منفی شدیدتر به ذهن و فکر ضربه می زنند و بیشتر شنوندگان آنها را به خود مشغول می سازد .


برای تأثیر گذاری بیشتر تلقینات

* متن تلقین را بصورت جمله ای زیبا و امید بخش در آورید .

* متن تلقین لازم است که بصورت مکرر ، تکرار شود .

* اگر متن تلقین برای فرد قابل قبول و امکان پذیر بنظر بیاید ، تأثیر پذیر تر است .

* از جملات مثبت برای بیان تلقین استفاده کنید .

* اگر به تلقین بار عاطفی یا آئینی داده شود ، خیلی تأثیر پذیرتر خواهد بود .

* با هیپنوتیزم می توان در ذهن و فکر کسی خاطرۀ غیرواقعی و مصنوعی ایجاد کرد .

* درکشور آمریکا اگر معلوم شود فردی در شش ماه گذشته به هر علتی هیپنوتیزم شده ، دیگر شهادت دادن او اعتباری نخواهد داشت .

* یک نکتۀ بسیار مهم و مصیبت بار این است که می توان به فرد هیپنوتیزم شده ، دراین مورد که او اصلاً هیپنوتیزم یا مورد تلقین قرار گرفته است ،  فراموشی یا آمنزی داد .

اندازه گیری استعداد یا زمینۀ تلقین پذیری

 

اندازه گیری استعداد یا خصلت حرف شنویی ، هیپنوتیزم پذیری و یا تلقین پذیری افراد با روشهای کم و بیش پیچیده ای مقدور است . در دانشگاههای بسیار معتبر آمریکا برای انجام تحقیقات در زمینه های مختلف دراین حوزه از روشهای متعدد و مختلفی استفاده می شود که یکی از آنها معیار هیپنوتیزم پذیری بالینی دانشگاه استانفورد است که شامل قسمتهایی مانند حرکت دستها ، القای حالت رویا و سیر قهقرائی در زمان است .

دستور انجام این تست تلقین پذیری یا هیپنوتیزم پذیری در یک دفترچه چند صفحه ای بیان شده که استفاده از آن شامل پرداخت حق کپی رایت برای هر فرد 2 دلار است . ولی درکتاب هیپنوتیزم در تسکین درد که توسط دو نفر از اساتید روان شناسی دانشگاه استانفورد که خود در طراحی و آزمایشات گسترده بالینی آن شرکت داشته اند ، متن و دستور عمل این آزمایشها چاپ شده است . هر چند این کتاب توسط این حقیرترجمه و با تیراژ چاپ اول 5000 نسخه و فروش سریع تمام نسخه ها در مدت کوتاه صورت گرفته ، بعلت عدم تجدید چاپ دسترسی به آن با اشکال امکانپذیر است .

منافع و زیانهای تلقین پذیری زیاد

با وجود تعداد زیادی از افراد که دارای سطوح متفاوتی از تلقین پذیری ، حرف شنویی و یا هیپنوتیزم پذیری هستند ، انتخاب افراد دارای استعداد یا قابلیت تلقین پذیری برای رشته های نظامی و امنیتی بسیار مناسب و آنان با سهولت و رضایت خاطر بیشتری دستورات را بدون پرسشهای اضافی قبول و اجرا می کنند و در نتیجه به خوبی خدمت و ترقی می کنند .

افراد دارای زمینه یا خصلت تلقین پذیری بسیار زیاد که تعداد آنها در هر جامعه و اجتماعی زیاد است ، می توانند برای خودشان و جامعه اطرافشان بسیار خطر آفرین باشند . این افراد بشدت تلقین پذیر کسانی هستند که اگر با توجه به اصول روان شناسی ابتدا کمی همگامی با آنها نشان داده شود ، پس از مدت کوتاهی می توان آنها را به هر راهی که خواسته می شود ، هدایت کرد .

با این روش با عنوان PACING    AND    LEADING می توان گروه قابل توجهی از افراد جامعه را بهر مسیری که بـه آنها نشان داده می شود هدایت کرد . این مسیر می تواند حتی تشویق به خرید سهام یک شرکت یا یک ساختمان ، ازدواج ، عضویت در هر گروهی حتی برای شرکت در دوره های تروریستی یا مجرمانه بوده باشد . مطالبی که آنها در شرایط عادی هرگز آنها را قبول نمی کنند .

اگر افرادی به شدت حرف شنو و نازنین را می شناسید که مانند پرنده ای زیبا به سرعت از این شاخه به شاخه دیگر می پرند و در باورها و اعتقادات به سرعت به هر گروه ، حزب ، فرقه یا دوره ای جذب می شوند ، شایسته است از لحاظ تلقین پذیری تحت بررسی قرار بگیرند . این افراد می توانند به سرعت با روش شرطی شدن هیپنوتیزم شوند و حتی بدون آنکه بدانند تحت تلقین قرار گرفته اند ، حتی روزها و هفته ها بعد با تکنیک تلقینات بعد از هیپنوتیزمی POST  HYPNOTIC   SUGGES TIONS دقیقاً و با نوعی اجبار روانی برای انجام آن تلقینات بدون اینکه بدانند چه کاری و بدستور چه کسی عملی را انجام می دهند ، آن کارها را انجام دهند .

کسانیکه در مذاکره یا مشاوره به انبوهی دوره های مختلف اشاره می کنند که جدیداً گذرانده اند ، ممکن است در جریان شرکت در دوره هایی که نتیجه شرکت در آنها نمی داند ، به جاهایی هدایت شوند ، که هرگز فکر آنرا نکرده بودند .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене