Сайт joomix.org
مقالات
images/corona_consult.png

نگارش : دکتررضا جمالیان

تلفن مطب : 77561318

آموزش هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم و مدی تیشن

تحقیقات 30 ساله پروفسور بنسن استاد دانشگاه هاروارد نشان داد که :

* در شرایط کنونی واقعاً یک همه گیری یا اپیدمی مرگبار و علیل کنندۀ استرس مانند بیماریهای قلبی ــ عروقی ، سکته های قلبی و مغزی و فشارخون بالا در جوامع بشری با اندکی اختلاف درشدت و زمان پیدایش آنها در گروههای سنی و شغلی مختلف درجهان پیدا شده است .

* شواهد موجود و بررسیهای صورت گرفته نشان می دهند که علت اصلی این بیماریها و ناتوانیها ، پیدایش بیشتر استرس است .

* استرس ها و عوامل استرس زا به شرایط و عواملی گفته می شود که انسانها را مجبور می کنند یا باعث می شوند که نظم و ترتیب موجود در زندگی یا روش زندگی قبلی آنان تغییر پیدا کنند و یا انسانها به انجام یا اجرای چنین تغییری تشویق یا وادار شوند . تمام عوامل و شرایط موجود در زندگی روزمرۀ انسانها ، می توانند با تفاوتهایی در اکثریت عظیمی از انسانها استرس و استرس زا بوده باشند .

* اولین و مهمترین تغییری که استرس بر روی بدن انسان ایجاد می کند ، در لحظات اولیه با اسپاسم یا انـقباض عضلات ارادی در بدن پیدا می شود که شواهد و علایم آن بصورت چین خوردن پیشانی و فضای بین دو ابرو است که موجبات پیدایش اخم کردن را فراهم می آورد .

* به این ترتیب پس از اینکه به اصطلاح کلیدِ پیدایش استرس زده شد و در تعقیب آن زمانیکه هورمونهای استرس ترشح شدند ، انسان برای جنگ ، یا بی حرکت شدن ( فریز ) و یا فرار گریز از شرایطی که پرخطر تشخیص داده می شود ، آماده می شود .

* شرایط و عوامل استرس زا متفاوتند . در بسیاری از جوامع این عوامل و شرایط می توانند به پیدایش استرس کمک کنند :

ــ تنشها و مسایل یا مصائب خانوادگی

ــ رژیم غذایی بشدت نامناسب

ــ فقدان یا کمبود تحرک جسمی از جمله عدم انجام ورزش

ــ استرسهای محیطی

درنهایت ، عواقب استرس زاها ، انقباض عضلات ارادی بدن است و در نتیجه ، باید کار یا کارهایی کرد که حالت اسپاسم یا انقباض پیدا نشود و درصورت پیدایش ، این عضلات منقبض شده را ریلاکس یا رها کرد .

شواهد اثر استرس در انقباض شدید و دردناک عضلات ارادی در عباراتی مانند ناراحتیهای کمرشکن ، پیدایش انقباض در عضلات صورت ، عبارت شکستن کمر زیر بار غم ها و بالاخره عکس العمل همراه با وحشت خانمهای جوان در زمان زایمان که آنها را وادار می کند که از کمردرد شدید شکایت کنند ، نشان داده می شود . بالاخره تحقیقات 30 سالۀ دکتر هربرت بنسن این موضوع را نشان داد که گروهی از درمانهای غیردارویی مانند تکنیک ریلاکس شدن، هیپنوتیزم ، یوگا ، خود هیپنوتیزم ، برخی از مناسک صوفیانه و ... در پیشگیری از استرس و درمان علائم و عوارض مرضی آن بسیار مؤثر و روشهای درمانی ارجح و انتخابی هستند . 

آموزش هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم و مدی تیشن

آموزش هیپنوتیزم

استـفاده از پیـشرفته تـرین تـکنیکهای آمـوزش هیپنوتیزم پـزشکی ، با نزدیکترین و سریعترین روش آموزش هیپنوتیزم به پزشکان ، دندانپزشکان و روان شناسی در آمریکا ، روش آموزش ما انفرادی و دارای حداکثر کارآیی برای کسانی است که می خواهند بصورت جدی هیپنوتیزم را بیاموزند . از جمله برای اعضای هیأتهای علمی که نمی خواهند درکنار دانشجویان کم سن پشت میز و صندلی ها بصورت گروهی هیپنوتیزم و خود هیپنوتیزم را در سطح استادی یاد بگیرند ، بسیار مناسب است .

* درجلسۀ اول که شامل مصاحبۀ اختصاصی و انفرادی ، اندازه گیری ظرفیت هیپنوتیزم پذیری توسط متد اشپیگل است ، دو تکنیک القای خلسه هم بر روی فرد داوطلب اجرا می شود تا او هیپنوتیزم ، خلسه و تلقین پذیری را حس کند .

* برای یادگیری انبوه اطلاعات نظری در زمینۀ هیپنوتیزم یک ترجمه جامع از یکی از معتبرترین کتابهای آموزشی ـ هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی ـ در 121 صفحه که با کتابهای جدیدتری غنی تر شده به فرد داوطلب داده می شود  که نه تنها یک متن فارسی از یک کتاب معتبر را به او ارائه می دهد ، بلکه دانشجو همیشه می تواند بصورت یک منبع معتبر رفرانس آنرا در اختیار داشته باشد .

* در 2 یا 3 جلسۀ دیگر پس از اینکه دانشجو مطالب تئوری و نظری را در یک سطح عالی یاد گرفت ، تکنیکهایی برای القای خلسه و عمیقتر شدن که با رشتۀ تحصیلی و نیازهای او مناسبتر است ، آموزش داده می شود .

آموزش خود هیپنوتیزم با 10 روش !

* با توجه به علاقه و اشتیاقی که عده زیادی از دوستداران خود هیپنوتیزم دارند ، اینجانب با مراجعه به کتابها و منابعی که مطالبی در مورد خود هیپنوتیزم دارند ، کتابی در 117 صفحه آماده کرده ام که برخی از مطالب آن در کتابهای ترجمه شده توسط اینجانب هم هست بیشترش در کتابها و منابعی است که به فارسی ترجمه نشده اند .

* کسانیکه مشتاق یادگیری خود هیپنوتیزم از طریق شرطی شدن باشند ، درجلسۀ اول که جنبه مشاهده هم دارد ، با روش اشپیگل میزان هیپنوتیزم پذیری آنان اندازه گیری و مشخص می شود .

* در پایان جلسۀ اول ، کتابِ اصول نظری و کاربردی خود هیپنوتیزم به 10 روایت که مفاهیم نظری و تئوری به زبان بسیار ساده ای در آن نوشته شده ، به داوطلب داده می شود و توصیه می شود که با چند بار مطالعه ، و بعنوانِ یک کتاب علمی تخصصی ، مطالب آنرا بخوبی و با دقت یاد بگیرد .

* معمولاً داوطلبان به دو نوبت دیگر برای مراجعه نیاز دارند که چند روش رسیدن به خود هیپنوتیزم به آنها آموزش داده شود و دراین جریان به رشتۀ تخصصی و نیازهای حرفه او هم توجه می شود .

ما معتقدیم که علمی ترین ، عملی ترین و سریع ترین  روش آموزش هیپنوتیزم و خودد هیپنوتیزم در اختیار ماست و ما می توانیم خیلی  بهتر ، غنی تر و ارزان تر از صدها  موسسه ای که در ایران به آموزش خود هیپنوتیزم مشغولند ، صادقانه این آموزش را برای شما انجام دهیم .

آموزش مدی تیشن به روایت دانشگاه هاروارد

مدی تیشن یک تکنیک بسیار دل انگیز برای رسیدن به آرامش و در نتیجه پیشگیری و درمان بیماریهای مرتبط با استرس و یا حاصله از استرس است .

با وجود اینکه به شهادت تصاویر روی جلد کتابها ، بیشتر از هر مترجم و مؤلفی در زمینه یوگا ، مدی تیشن و یوگا درمانی کتاب ترجمه و تألیف کرده ام ، ولی مهمترین آنها و قطعاً معتبرترین کتاب در زمینۀ مدی تیشن ، تحقیقات 30 سالۀ هربرت بنسن در دانشگاه هاروارد است که بصورت علمی و دور از اغراق و یا احیاناً دغلبازی به آموزش مدی تیشن می پردازد . کتاب این تحقیقات با نام اصلی RELAXATION RESPONSE که با ترجمۀ اینجانب با نام فارسی آرامش بیکران بارها با تیراژ بالا توسط نشر نواندیش چاپ و منتشر شده است .

اینجانب با روش BEN   GRANE و با ارائه فتوکپی این کتاب که توسط اینجانب ترجمه شده ، به کسانیکه مایل به یادگیری علمی و صادقانۀ مدی تیشن هستند ، این روش را که نوعی از سیر و سلوک عارفانه است ، آموزش می دهم .

آموزش نحوۀ یادگیری تکنیک زایمان بی درد با هیپنوتیزم

برای انجام زایمان بی درد با هیپنوتیزم ، به خانمهای داوطلب خود هیپنوتیزم و تکنیکهای بی درد شدن آموزش داده می شود که پس از شروع دردها یا انقباضهای عضلات مسئول زایمان و حضور در زایشگاه ، با خود هیپنوتیزم در شرایط ریلاکس بودن گسترده و بی دردی قرار بگیرند و زایمانی راحت ، سریع تر و کم خطرتری را انجام دهند .

 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене