صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

مقایسۀ انواع کرامات و خوارق عادات که به مشایخ صوفیه نسبت می دهند

مقایسۀ انواع کرامات و خوارق عادات که به مشایخ صوفیه نسبت می دهند

با ادراکات انسانهای عادی در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی و خود هیپنوتیزمی

در صفحه 22 از متن کتاب نفحات الانس تألیف نورالدین عبدالرحمان جامی از انتشارات اطلاعات که جایزۀ کتاب سال را ربوده ، با مختصر ساده نویسی کرامات و خوارق عادت را که به مشایخ صوفیه نسبت می دهند ، چنین تعریف و توصیف کرده است :

انواع خوارق عادت بسیار است ، مثل ایجاد چیزی که قبــلاً معدوم شده و از بین بردن چیزی که مـوجــود است

[ لابد فقط با اراده و نظر کردن ] ، اظهار و بیان امری که پوشیده است و پوشاندن امری ظاهر ... پیمودن مسافتهای بسیار طولانی درمدت اندک و اطلاع از اموری که با حواس پنجگانه قابل دسترسی نیستند [ ادراکات خارج از حسی یا ادراک بدون کمک و وسیلۀ حواس پنجگانه ] ، حاضر شدن در زمان واحد در مکانهای مختلف ، زنده کردن مردگان و از بین بردن زندگان [ لابد با نیت و اراده ] ، شنیدن کلام حیوانات و نباتات ، حاضر کردن غذا و نوشیدنی در زمان حاجت بدون یک وسیله ی ظاهری ... 

ادامه مطلب...

 

شگفتیهای حالت یا خلسۀ خود هیپنوتیزمی درمقایسه و تشابه با خلسۀ صوفیانه

شگفتیهای حالت یا خلسۀ خود هیپنوتیزمی

درمقایسه و تشابه با خلسۀ صوفیانه

خود هیپنوتیزم به روش یا روشهایی اطلاق می شود که فردی بدون کمک فرد دیگری بنام هیپنوتیزور ـ و یا حتی بدون کمکِ شنیدن یک متن ضبط شده ـ درحالت خلسۀ هیپنوتیزمی قرار بگیرد . در یک طبقه بندی علمی ، عمق خلسه به روایـت دو دانشمند به نامهای « لوکرون و بوردو »  به 50 درجه یا پله می رسد که با توجه به استعداد و ظرفیت سوژه و مهارتهای هیپنوتیزوری به شکل یک برنامه ریزی آنها را در ذهن سوژه قرار داده ، می تواند به مراحل و ادراکات متعدد و متفاوت زیر برسد :

* درپله 14 از عمق خلسه ، اگر هیپنوتیزور مطالب یا توصیه هائی را قبلاً به سوژه کرده باشد ، این فرد پس از مدتها در روزهای بعد که به شرایط هشیاری و بیداری بر می گردد ، آن دستورات یا توصیه ها را انجام می دهد ، حتی بدون اینکه بداند برای انجام این کارها پیش از این بر روی ذهن او برنامه ریزی شده و حتی از جریان برنامه ریزی چیزی به یاد نمی آورد . دراقدامات پزشکی و درمانی با توجه به این خاصیت خلسه دراین مرحله ، می توان نفرت از کشیدن سیگار و یا پرخوری را درفکر سوژه گنجانید و در درمان افراد معتاد و چاق از آن استفاده کرد . 

ادامه مطلب...

 

هیپنودونتیک به روایت آقای دکتر رضا مدهنی

هیپنودونتیک به روایت آقای دکتر رضا مدهنی

کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی یک کتاب کم حجم و 59 صفحه ای از آقای دکتر رضا مـدهنی دندانپزشکِ بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا ( س ) نجف آباد است که بصورت تحسین آمیزی تمام مطالب مرتبط با هیپنودونتیک را درخود جای داده است . ایشان متولد خرم آباد و فارغ التحصیل رشته ی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است .

این کتاب  دراساس پایان نامه ی دکترای عمومی دندانپزشکی آقای دکتر مدهنی است که در هیأت داورانی مرکب از 6 استاد مدعو و استاد راهنمایی خانم دکتر پریچهر غلیانی استاد دانشکده های دندانپزشکی دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اصفهان در تاریخ 26/11/83 در گروه تشخیص بیماریهای دهان و دندان با درجه ی ممتاز و با نمره 20 مورد تصویب قرار گرفته است .   

ادامه مطلب...