آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
صفحه اصلی آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟

آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟


آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
خیر
175  61.6%
بلی
109  38.4%

تعداد آرا  :  284
اولین رای  :  پنجشنبه ، 13 فروردين 1394 ، 18:53
آخرین رای  :  جمعه ، 26 مرداد 1397 ، 13:51