صفحه اصلی آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟

آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟


آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
خیر
194  62.8%
بلی
115  37.2%

تعداد آرا  :  309
اولین رای  :  پنجشنبه ، 13 فروردين 1394 ، 18:53
آخرین رای  :  شنبه ، 29 دی 1397 ، 22:26