صفحه اصلی آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟

آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟


آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
خیر
183  62.7%
بلی
109  37.3%

تعداد آرا  :  292
اولین رای  :  پنجشنبه ، 13 فروردين 1394 ، 18:53
آخرین رای  :  شنبه ، 7 مهر 1397 ، 11:56