صفحه اصلی آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟

آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟


آیا تا به حال از انبوه فهرست مقالات دیدن کرده اید؟
خیر
170  61.4%
بلی
107  38.6%

تعداد آرا  :  277
اولین رای  :  پنجشنبه ، 13 فروردين 1394 ، 18:53
آخرین رای  :  دوشنبه ، 28 خرداد 1397 ، 07:09