صفحه اصلی اخبار

هیپنوتیزم ایران

انتشار يك کتاب جالب « هيپنوتيزم باليني »

جديداً يك جلد كتابِ هيپنوتيزم باليني كه مجموعة دروس انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران است در 169 صفحه توسط همكار و دوست گرامي آقاي دكتر مهدي فتحي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و دبير انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران توسط نشرهورمهر مشهد [ صندوق پستي 3354 ـ 91375  ]  چاپ و منتشر شده است .

دراين كتاب كه

ادامه مطلب...