صفحه اصلی اخبار

هیپنوتیزم ایران

هدیه سال نو

 

ســال نـــو مــبارك


هدية سال نو

در آستانه سال نو و ايام نوروز خجسته ، هديه اي ناقابل تقديم دوستداران هيپنوتيزم مي شود كه قصه اي بس طولاني دارد :

*  اين هديه چندين روشِ ايجاد يا القاي خلسة هيپنوتيزمي بسيار سريع ـ درحدود يك دقيقه ! ـ است كه بيشتر از 20 سال پيش منشاء يا منبع اصلي آن توسط اينجانب ترجمه و توسط نشر ليوسا ـ مانند دورسا نامهاي قديمي نشر كيوان ـ چاپ و منتشر شد .

* در يك كتاب 210 صفحه اي با نام هيپنوتيزم سريع و روشهاي هيپنوتيزم كودكان دو كتاب گنجانده شده بود كه قسمت اصلي اين مجموعه ترجمة كتاب تكنيكهاي هيپنوتيزم سريع بود كه عيناً 2 صفحه از مشخصات صفحات اولية كتاب در قسمتهاي بعد آمده است .

* اين كتاب و چند كتاب ديگر از

ادامه مطلب...