صفحه اصلی اخبار

هیپنوتیزم ایران

روانِ پر رمز و راز

روانِ پر رمز و راز


 

مجموعه ای اعجاب برانگیز از مباحث و اسراری که همیشه درمقابل

انسانها وجودداشته و هنوز هم وجودِ پررمز و راز خود را دارند

 

 

کتاب روانشناسی روان پر رمز و راز

دراین کتاب 350 صفحه ای که انتظار می رود درشهریور ماه 1393 منتشر شود ، به معرفی علمی این مباحث پرداخته شده است :

* 1 ـ احساس خروج روح ازبدن . که سالها پیش با انتشار کتاب بسیار پرتیراژ پرواز روح بسیاری را شگفت زده کرد ، درحالیکه برای اولین بار درحدود 1600 سال پیش درکتاب ارداویرافنامه در دوران ساسانیان به این مطلب به وضوح اشاره شده بود ...

* 2 ـ رؤیت همزاد . که برای اولین بار مانی در دوران ساسانیان به دو بار ملاقات با همزاد آسمانی خود اشاره کرده و برای اولین بار ما در مجله ی علمی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مقاله ای را منتشر کردیم که چند بار رؤیت همزاد درسالهای اخیر درایران گزارش شده بود و این مقاله ی مستند و علمی عیناً درانتهای این کتاب بنظر گرامی شما می گذرد .

* 3 ـ تسخیر روحی . درفرهنگ ایران و زبان فارسی

ادامه مطلب...