صفحه اصلی اخبار

هیپنوتیزم ایران

کتابِ بسیار با عظمتی که ترجمۀ بیشتر قسمتهای آن به پایان رسیده است !

کتابِ بسیار با عظمتی که ترجمۀ بیشتر قسمتهای آن به پایان رسیده است !

TRANCE & TREATMENT


معرفی کتابِ خلسه ودرمان

هدف از تألیف و انتشار این کتاب بصورتی که در روی جلد و در زیر عنوان کتاب هم ذکر شده ، کاربردهای بالینی هیپنوتیزم عنوان شده و ناشر آن مؤسسه ی آمریکایی انتشار دهنده ی کتابهای روانپزشکی درآمریکا است و درسال 2004 چاپ دوم این کتاب ـ کتابِ حاضر ـ پس از تجدید نظرهای کلی نسبت به چاپ اول آن چاپ و منتشر شده است .

دراولین صفحه از چند ورق نخستین کتاب که درآن مشخصاتِ هویتی و کُدهای انتشاراتی این اثر ـ از جمله آدرسهای ناشر و مشخصات کتاب شناسی آن ـ ذکرشده ، این مطالب هم به چشم می خورند :

 

یادداشت : در تنظیم و تألیف این کتاب ، مؤلفین کوشش کرده اند که تمام مطالبِ نوشته شده دراین اثر در زمان انتشار بسیار دقیق و در سطح استانداردهای روانپزشکی و پزشکی جهان بوده باشند ...

 

مؤلفین این اثر تحت عنوانِ دربارۀ مولفین ، عیناً چنین معرفی شده اند :


* هربرت اشپیگل ، MD ، استاد بالینی روانپزشکی در

ادامه مطلب...