صفحه اصلی آموزش هیپنوتیزم ، کاملاً مانند این دورۀ آموزشی در آمریکا

آموزش هیپنوتیزم ، کاملاً مانند این دورۀ آموزشی در آمریکا

برای اولین بار در ایران

آموزش هیپنوتیزم ، کاملاً مانند این دورۀ آموزشی در آمریکا

چند دورۀ آموزشی بر پایۀ چندین سالی که صرف ترجمه ، تحقیق ، تجربه طراحی و تنظیم آنها شده است ، بتدریج به   این ترتیب معرفی می شوند :

یک دورۀ آموزش هیپنوتیزم ، کاملاًشبیه به روش آموزش

هیپنوتیزم در آمریکا

کاملاً مشابه با برنامۀ آموزشی هیپنوتیزم در آمریکا ــ براساس آنچه که در سایت آن انجمن و در صفحات مقدماتی برخی از کتابهای آموزشی آن انجمن هم آمده است :

1 ـ به افراد داوطلب فراگیری هیپنوتیزم ، در جلسۀ اول پس از یک مصاحبه یا مذاکره مقدماتی ، چند جلد کتاب به شرح زیر برای آشنایی نظری با هیپنوتیزم بصورت رایگان به آنان داده می شود :

الف ـ کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی مرجع رسمی و اصلی آموزش هیپنوتیزم در آمریکا ، تألیف کوریدون هاموند رئیس انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که با دقت فراوان توسط اینجانب ( ر . ج ) ترجمه و بشکل نفیسی توسط انتشارات مؤسسه اطلاعات حروف چینی صفحه بندی و در 400 صفحه چاپ شده است . این کتاب ضمناً به تنهایی تمام مطالب دو جلد دیگر از انتشارات انجمن هیپنوتیزم آمریکا را هم در بر دارد .

 

ب ـ کتاب آموزش هیپنوتیزم به روایت هارتلند در 121 صفحه که ترجمۀ کتاب معتبر هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی هارتلند است که قسمتهایی هم به آن توسط اینجانب ( ر . ج ) اضافه شده و جنبۀ کمک آموزشی دارد .

ج ـ کتاب روش استاد شدن در هیپنوتیزم در بیشتر از 200 صفحه ، تألیف هاری آرونز که مدتها به عنوان استاد یا مربی کارهای عملی ، در انجمن هیپنوتیزم آمریکا تدریس می کرده و این کتاب نیز جنبۀ کمک آموزشی دارد . [ هاری آرونز درایران به عنوان استادِ کابوک معروف است ]

درهمین جلسۀ اول ، میزان هیپنوتیزم پذیری فردِ داوطلب با روش اشپیگل اندازه گیری و بعد او با دو روش کیاسون و تمرکز با تلقینات لفظی در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی قرار می گیرد و ضمناً حدود 4 تا 6 روش عمیقتر شدن خلسۀ هیپنوتیزمی را هم تجربه و در صورت داشتن استعداد یا زمینۀ هیپنوتیزم پذیری کافی ، در پایان جلسه پدیدۀ چسبیدن به تخت ــ برای اطمینان بیشتر در مورد هیپنوتیزم شدن ــ و چند تکنیک القای خلسۀ هیپنوتیزمی بسیار سریع را هم تجربه می کند .

به این ترتیب فرد داوطلب دراین شرایط عملاً آشنایی کافی را با هیپنوتیزم پیدا کرده و با آگاهی و انگیزۀ زیادی که پیدا کرده ، به خانه یا محل کار خود بر می گردد و به او توصیه می شود که با دقتِ فراوان ، کتابهای درسی و کمک درسی را مطالعه کند . پس از کسب اطلاعات کافی در زمینۀ مطالب تئوری ، در 2 یا 3 جلسۀ بعدی تمام تکنیکها و کارهای عملی ــ که مسلماً خیلی بیشتر از دوره های مشابه است ــ به او آموزش داده می شوند .

آموزش هیپنوتیزم با این روش بسیار علمی ، بسیار کوتاه زمان تر و خیلی ارزانتر از تمام دوره هایی است که قبلاً و حالا

درایران برگزار می شوند . برای جلسۀ اول ــ از جمله دریافت 3 کتاب آموزشی ، مصاحبه ، اندازه گیری میزان هیپنوتیزم پذیری سوژه و القای 2 نمونه از روشهای تجربۀ خلسه و چند روش عمیقتر شدن خلسه ، فقط چهارصد هزار تومان دریافت می شود و پس از طی کردن آموزشهای نظری ، تمام تکنیکهای عملی لازم به وی آموزش داده می شوند

فرد داوطلب در این شرایط فرصت کافی را دارد که کتابهای ارائه شده را با هر سرعت و مدتی که نیاز دارد مطالعه کند و این منابع آموزشی می توانند سالها برای مراجعۀ مجدد و احیاناً مطالعه در اختیار او قرار بگیرند . پس از کسب آمادگی ، او به مطب برای فراگیری تکنیکهای استاندارد ــ که مسلماً بیشتر از دوره های مشابه است با تلفن : 77561318 برای مشخص کردن زمان توافق شده جلسات آموزش تکنیکهای عملی تماس می گیرد . تجربه نشان داده که نزدیک به 100 درصد داوطلبان به 2 و یا حداکثر 3 جلسه برای آموزش تکنیکها و پدیده های اساسی هیپنوتیزم نیاز دارند و این مدتها کاملاً مشابه و معادل با روش آموزش مطالب نظری ــ بصورت مطالعه بدون محدودیت زمانی ــ و بعد آموزش کارهای عملی است که در آمریکا معمول است . اگر فرد داوطلب نیاز یا علاقه به شرکت در جلسات آموزشی بیشتری داشته باشد، برای او در نظر گرفته می شود.

سالهاست که این روش آموزش هیپنوتیزم برای پزشکان ، دندانپزشکان و گروههایی از روان شناسان و یا سایر رده های علوم انسانی که در برنامه آموزشی آنها واحدهایی از هیپنوتیزم وجود دارد ، همینطور کسانیکه مایلند با این علم یا هنر جذّاب آشنایی عملی پیدا کنند ، توسط اینجانب تجربه و تکرار می شود.

درایـران هم از چند سال پـیش بـرای آمـوزش هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی برای کسانیکه در شهرهای دور و نـزدیک زندگی می کنند و به علت داشتن مقامهای اداری یا علمی ــ استادی ، دانشیاری و یا استادیاری دانشکده های پزشکی و روانشناسی فرصت شرکت در دوره های طولانی را نداشتند ، اکثـراً فقط با 3 یا 4 روز سفر به تهران بـا هیپنـوتیزم آشنـایی کـاربـردی پیدا می کنند .

به کلیۀ کسانیکه دراین دوره شرکت می کنند ، گواهینامه ای که دلالت به شرکت آنان دراین دورۀ آموزشی دارد ، داده  می شود .