صفحه اصلی انواع دوره های آموزشی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

انواع دوره های آموزشی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

نگارش : دکتررضا جمالیان

تلفن : 77561318

انواع دوره های آموزشی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

1 . دورۀ آموزش هیپنوتیزم علمی یا بالینی

برای اینکه فردی درسطح عالی و کاربردی با هیپنوتیزم و نحوۀ استفاده از آن آشنا شود ، به این دو قسمت نیاز دارد :

a  . اطلاعات نظری یا تئوری . کتابی با بیشتر از 120 صفحه ـ تایپ شده و چاپ یا منتشر نشده ـ که توسط اینجانب از معتبرترین کتابهای آموزش هیپنوتیزم ترجمه شده و با متن ساده و دقیقی که تنظیم شده است ، در اختیار دانشجو گذاشته می شود .

b . چند تکنیک القای خلسه یا هیپنوتیزم کردن که به قول چند استاد بزرگ بهترین روشهای ایجاد خلسه است ، به صورت عملی و با تکرار در اختیار دانشجویان گذاشته می شود که همراه با آنها ، تعداد زیادی تکنیکهای عمیقتر کردن خلسه هم وجود دارند .

اینجانب معتقد و مطمئن هستم که این مجموعه یکی از علمی ترین ، راحت ترین و ارزان ترین روشهای آشنایی عملی با هیپنوتیزم علمی و کاربردی است . دراین دوره ها ، ما بجای سخنرانی کردن فقط تکنیک آموزش می دهیم .

 

2 . دورۀ آموزش خود هیپنوتیزم با 10 روایت !

برای آشنایی کاربردی با خود هیپنوتیزم ، اینجانب انواع روشهای یادگیری خود هیپنوتیزم براساس آثار اریکسون ، هاموند ، هیلگارد ، اشپیگل ، واتکینس ها و ... را دریک پـیش نویس کتـاب چـاپ نشده در 117 صفحه بـا عنـوان دایره المعارف خود هیپنوتیزم ، آموزش خود هیپنوتیزم به 10 روایت تهیه و تنظیم کرده ام . برای کسب اطلاع و آگاهی کامل از تئوریهای مرتبط با خود هیپنوتیزم که به 10 روایت ممکن است یاد گرفت ، این مجموعه تهیه وتنظیم شده است . و در جلسات تمرین ، چند روش متفاوت برای رسیدن به خود هیپنوتیزم را به دانشجویان آموزش می دهم .

تمام این دوره های آموزشی را می توانیم در مؤسسات آموزشی روان شناسی و علوم انسانی برای دانشجویان و یا حتی اختصاصی برای اعضای محترم هیأتهای علمی برگزار کنیم .

زایمان بی درد با هیپنوتیزم

در یک پیش نویس کتاب در 110 صفحه ، تمام مطالبی که در کتابهای واتکینس ها ، هیلگاردها ، ویلیام کروجر و ... درباره زایمان بی درد با هیپنوتیزم وجود داشته ، ترجمه و با عکس های بسیار زیاد در اختیار کسانی قرار می گیرد که مایلند زایمان بی درد را تجربه و از نحوۀ انجام آن آگاهی داشته باشند . طی یک دورۀ بسیار کوتاه مدت ، می توان این مهارت جالب را آموزش داد یا یاد گرفت . دانشجویان رشته مامایی و پرستاری می توانند در گروههای کوچک ، این مهارت را یاد بگیرند .

انجام جراحی و بیهوشی با هیپنوتیزم

در پیش نویس کتابی نزدیک به 100 صفحه ، تمام مطالبی که درکتاب هیپنوتیزم در تسکین درد تألیف ارنست هیلگارد و ژوزفین هیلگارد اساتید دانشگاه استانفورد و کتاب کاربرد هیپنوتیزم در جراحی ، بیهوشی و مهار درد تألیف واتکینس ها ، همینطور کتابهای معتبر دیگر ترجمه شده و مطالعه آن برای کادرهای پزشکی بخصوص جراحی بسیار جالب است و یادگیری تکنیکهای ایجاد بی دردی و انجام آنها که در حدود 10 نمونه است ، برای افراد آشنا به هیپنوتیزم بسیار راحت و آسان است .

اصول نظری و کاربردی هیپنوتیزم برای دندانپزشکان و کادرهای دندانپزشکی

درکتاب مفصلی به حجم 190 صفحه ، تمام مطالبی که در زمینۀ کاربرد هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در دنـدانپزشکی وجـود داشته جمع آوری شده و در روی جلد برای معرفی این مجموعه ، این عبارت نوشته شده است :

جامع ترین وکامل ترین مجموعه هیپنودونتیک

با توجه به کتابهای جدیدی که توسط ما ترجمه شده اند و هنوز چاپ نشده اند ، برای پزشکان و روان شناسی بالینی مجموعه هایی از مباحث هیپنوتیزم درمانی با انتخاب آنها تدریس می شود .

آشنایی جامع وکامل با عناوین پاراسکولوژیک ( فرا روان شناسی )

مقدمه

مباحث فرا روان شناسی فوق العاده مورد علاقه وتوجه همگان است . دراین دوره ها که هریک درحدود 4 ساعت ( یک نیمـه روز ) طول می کشند ، سعی می کنیم که دربارۀ 3 عنوان بحث جامعی انجام دهیم و ضمناً به پرسشهای شرکت کنندگان در دوره جواب بگوئیم .

برنامۀ دورۀ شماره یک

1 . احساس خروج روح از بدن : برای عده ای در شرایط بیداری عادی ، به ندرت ممکن است این احساس دست بدهد که گویی روح آنها از تن آنها خارج شده و از بالا به کالبد نیمه خفته او می نگرند و یا برای کسب خبر به مکانهای دور یا نزدیک می رود . در اینترنت با عنوان O.O.B یا OUT  OF  BODY   EXPERIENCE بیشتر از چند میلیون خاطره ، گزارش ، مقاله ، کتاب یا ... دراین زمینه وجود دارند .

2 . ادراکات لحظات نزدیک به مرگ = NEAR  DEATH   EXPERIENCE


عده ای از افرادی که مدتی به قضاوت اطرافیان با توقف تنفس و ضربانات قلب مرده تصور می شدند و بعد با اقدامات پزشکی از جمله شوک الکتریکی یا خود به خود دوباره به زندگی برگشته اند ، از ادراکاتی مانند احساس خروج روح از بدن ، گذر از یک تونلی به سمت آسمان ، مشاهده ارواح برخی از بستگان درکنار مسیر ، گذر از یک دروازۀ سیار پرنور ، ورود به یک باغ آسمانی ، مشاهدۀ یک سیمای روحانی که می گوید : کارهای دیگری هست که باید انجام دهی ... و بالاخره او چشمانش را باز می کند و به زندگی بر می گردد .

3 . رویت همزاد AUTOSCOPY

به ندرت عده کمی از افراد در شرایط بیداری و در وضعیت رخوت در برابر خود فردی را مشاهده می کنند که کاملاً شبیه به خود اوست و حتی همان لباسها را پوشیده است . عده ای از بزرگان یا مشاهیر مانند پروفسور زیگموند فروید هم یکبار این حالت را مشاهده کرده و مانی نقاش عهد ساسانی 2 بار به رویت همزاد رسیده است .

اینجانب موفق شده ام که با 3 نفر که مکرر یا فقط یکبار همزاد یا کپی خودشان را دیده اند آشنا شوم و شرح یا گزارش آنرا در معتبرترین مجله علمی سازمان نظام پزشکی ایران ، چاپ شده است .

درکتاب روان پر رمز و راز در فصل 14 از صفحات 283 تا 311 بصورت مشروح و علمی درباره این پدیده جالب مطالب معتبری نوشته شده است ، از جمله تمام مقاله فوق هم وجود دارد .

برنامۀ شمارۀ (2) آشنایی با مضامین فرا روان شناسی یا پاراسایکولژیک

1 . تسخیر روح توسط موجودات شرور MIND   POSSETION

از گذشته های دور عده ای از اقوام بر این باور بوده اند که گاهی ارواح شرور ، بدخواه و بیماریزا می توانند وارد بدن فردی بشوند و موجبات بیمار شدن او را فراهم سازند مجنون فردی است که با ورود جن به بدنش بیمار شده و دیوانه با ورود دیو به بدنش حرکات دیو مانندی را انجام می دهد . حدس زده می شود که از 8 میلیارد جمعیت جهان ، درحدود 6 میلیارد کم و بیش این عقیده را دارند که در جنوب ایران این باور با نام اعتقاد به زار و زار درمانی در شهرهای کنار خلیج فارس و جزایز آن وجود دارند .

2 . افراد چند شخصیتی MULTI   PERSONALITY  DISORDER

چند شخصیتی وضعیت افرادی است که طی آن یک فرد در موقعیتهای مختلف به ارائه شخصیت ها و هویتهای مختلف می پردازند . این موضوع با انتشارکتاب سیبل و چند فیلم سینمائی که براساس این مضمون تهیه شده ، شهرت جهانی پیدا کرده است .

3 . معمای افراد مبتلی به بیماری اسکیزفرنی

نزدیک به 1% تا 7% از افراد جامعه در تمام کشورها و درتمام نژادها در شرایطی که در متن اجتماع زندگی عادی دارند ، گاهی از صداهایی صحبت می کنند که آنها می شنوند و از افرادی سخن می گوینـد که آنها را می بینند که دیـگران از جمله اطرافیـان نـه  ایـن صداها را می شنوند و نه کسی را می بینند . این افراد ممکن است از این شکایت کنند که « تحت نظر » بوده و افرادی از دور آنها را « کنترل » کرده و یا پیامها و دستوراتی را برای آنها می فرستند .

مـا حاضریم که تمام این دوره ها یا برخی از آنها را در هر مؤسسه آمـوزشی روان شناسی و یا با کمک هر انجمن اسلامی دانشکده های روان شناسی و یا رشته های مشابه اجراء کنیم .

برنامۀ شمارۀ (3)

( 1 ) بحث دربارۀ مقولۀ تله پاتی

تله پاتی به قدرت یا توانایی انتقال مستقیم محتویات ذهنی ـ چه عبارات و چه تصاویر ـ اطلاق می شود . گاهی به اندیشه خوانی یا اطلاع از افکار و نیات دیگران از راه دور هم اطلاق می گردد علاوه بر کتابهای فرا روان شناسی ، متون عارفانه و صوفیانه در اشاره به کرامات و خرق عادات مشایخ صوفیه از این استعداد یا قابلیت آنها هم اشاره می شود ...

(2) احساس دیدن قبلی یک فرد یا یک مکان

برای عده ای از افراد عادی و سالم جامعه پس از دیدار از مکانی که هرگز قبلاً به آنجا نرفته اند و یا آشنایی با فردی که قبلاً هرگز او را ندیده اند ، این احساس یا اعتقاد به وجود می آید که قبلاً به این مکان آمده اند و یا پیش از این ، با این فرد ملاقات و آشنایی پیدا کرده اند . دراین زمینه مشاهدات و نظریات متعدد و متفاوتی وجود دارند که به شرح آن پرداخته می شود . 

(3) معمای چاکراهای داخل بدن


در فرهنگ غنی هندوستان و در متن فلسفۀ یوگا از 7 مرکز یا چرخۀ انرژی صحبت شده که در نقاط خاصی از بدن وجود دارند . در کالبد گشایی بدن و یا حتی در بافت شناسی آن با میکروسکوپ معمولی یا الکترونی چنین ساختارهایی دیده نمی شود ، ولی درست در مکان این چاکراها ، 7 غده داخلی یا درون ریز وجود دارند که واقعاً چرخه های تولید انرژی بدن هستند . دراین زمینه نیاز به بحثی طولانی است که در دوره های فوق به آن پرداخته می شود .