صفحه اصلی برگزاری یک دورۀ آموزشی محدود در سطح استادی در زمینۀ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

برگزاری یک دورۀ آموزشی محدود در سطح استادی در زمینۀ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

« بـــــسمه تــــعالـــی »

برگزاری یک دورۀ آموزشی محدود در سطح استادی

در زمینۀ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی

برای ارتقای سطح آموزش هیپنوتیزم بالینی ، و برای اولین بار اینجانب قصد دارم برای عدۀ محدودی پزشک ، دندانپزشک و سطوح فوق لیسانس و دکترای روان شناسی ، با توجه به نیازها و علایق فردی و نیازهای شغلی آنها دوره ای آموزشی با عنوان دورۀ استادی در هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی برگزار نمایم . امیدوارم همکاران دانشمند در هیأتهای علمی دانشگاهها در این دوره با مشخصات زیر شرکت کنند :

1 ـ قسمتی از این دوره ، شامل همان دوره و روشی است که در آمریکا سالهاست مورد استفاده قرار می گیرد ، وکتابهای آن توسط اینجانب ترجمه شده اند . تضمین می کنم که این دورۀ آموزشی از هر دورۀ آموزشی دیگر پر بارتر ، کوتاه مدت تر و از لحاظ مادی ارزان تر بوده باشد . 

2 ـ بیشتر از 100 تـکنیک آموزشی و درمـانی دراختـیار شرکت کنندگان گذاشته می شود که در هیچ دوره ای به فردی آموزش داده نشده اند .

3 ـ مخصوصاً در هیپنوتیزم درمانی از کتابهایی استفاده می شود که توسط اینجانب ترجمه شده و تا بحال به هیچ صورتی چاپ یا منتشر نشده است .

4 ـ بیشتر دوره های آموزشی ـ مخصوصاً برای اعضای هیاتهای علمی دانشکده های روان شناسی بالینی ، با مصاحبه ، درست عناوین و مطالبی برای آموزش انتخاب و اجرا می شوند ، که مورد نیاز آنها باشد .

5 ـ بصورت جداگانه برای رشته های داخلی ، زنان و مامایی ، روان شناسی بالینی و ... در آموزش عمدتاً از انبوه تکنیکها و کارهای عملی استفاده می شود و مطالب تئوری که بصورت انحصاری توسط اینجانب ترجمه و تایپ شده برای مطالعه و مراجعات بعدی دراختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد .

6 ـ به شرکت کنندگان دراین دوره ها ، گواهینامۀ شرکت در این دوره ها ـ مانند سایر دوره های آموزشی ـ داده می شود .

7 ـ از کسانی که مایل به فراگیری هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در سطوح استادی و آموزشی هستند و مایلند در این دوره ها شرکت کنند ، درخواست می شود که از طریق تلفن مطب : 77561318 در ساعات کاری مطب با شخص اینجانب تماس بگیرند .

 

دکتر رضا جمالیان