صفحه اصلی یادی از شادروان کابوک و استادش هاری آرونز

یادی از شادروان کابوک و استادش هاری آرونز

نگارش : دکتررضا جمالیان

یادی از شادروان کابوک و استادش هاری آرونز

درحدود 60 سال پیش ، در زمانی که شادروان شعبان طاوسی در درجۀ سرهنگی در ادارۀ دادرسی ارتش خدمت می گرفت ، این تصمیم بزرگ را گرفت که با صرف مخارج زیاد به آمریکا برود و زیر نظر یک هیپنوتیزور بسیار با استعداد که حتی مانند استاد علی بیات خودمان در کلاسهای آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ، به پزشکان ، دندانپزشکان و روانشناسان تکنیکهای کاربردی هیپنوتیزم را آموزش می داد، به آموزش هیپنوتیزم بپردازد . یک نتیجه با ارزش او از این سفر ، آوردن چند کتاب به ایران بود که در آخرین ماههای حیات خود، آنها را برای ترجمه به من اهداء کرد . در اینجا دو روش بسیار جالب از کتاب هیپنوتیزم سریع آن کتاب در اختیار شما می گذارم .

روش بی نظیر پرواز دست

در نظر من روش « پرواز دست » یکی از تکنیکهای بسیار زیبا و تماشایی برای ایجاد حالت هیپنوتیزمی است . اگر هیپنوتیزور در انتخاب سوژه دقت کافی را به خرج داده باشد ، می تواند با موفقیت این روش بسیار دل انگیز را به کار ببرد . برای انجام این روش ، هیپنوتیزور درحالت ایستاده در فاصلۀ تقریباً دو متری سوژه می ایستد . آنگاه به او می گوید درحالیکه دست راستش را دراز کرده است ، با انگشت به کفش وی اشاره کند و در همان حال به انگشت خود هم خیره شود . هیپنوتیزور دراین موقع به این صورت به سخنان خود ادامه می دهد : 

« شما حالا که به کفش من خیره شده اید ، به تدریج احساس می کنید که دست راستتان سبک و سبکتر می شود . با یک احساس سبکی و سردی به تدریج دست شما شروع به بالا آمدن می کند ... این بالا آمدن دست ، خود به خود و بدون  اراده من و شما صورت می گیرد ... این دست ، آنقدر به طرف بالا می آید تا شما بتوانید با انگشت نشانه خود ، به یکی از چشـمان من اشـاره کنید ... این دست به صورتی خود به خود به طرف بالا و به طرف صورت من حرکت می کند ... درتـمام این لحظات چشمان شما بر روی ایـن انـگشت مـتمرکز باقی می ماند ... این وضع تا موقعیکه دستتان کاملاً به بالا و روبروی چشمان من برسد ، ادامه پیدا می کند . وقتیکه نگاهتان با چشمان من برخورد کرد ، شما فوراً به یک خواب هیپنوتیزمی عمیق فرو می روید ... پس از آنکه چشمان ما به هم برخورد کرد ... فوراً چشمان شما با فرمانِ آمرانۀ بخوابِ من  بسته می شود و شما به خواب عمیقی فرو می روید » .

روش بی نظیر پرواز دست ـ وضعیت ابتدایی

 

پس از آنکه چشمان سوژه به چشمان هیپنوتیزور برخورد کرد ، پس از فرمانِ آمرانۀ « بخواب » او بلافاصله به خواب می رود .