صفحه اصلی افزایش بسیار زیاد حافظه با هیپنوتیزم

افزایش بسیار زیاد حافظه با هیپنوتیزم

ترجمۀ : دکتر رضا جمالیان

افزایش بسیار زیاد حافظه با هیپنوتیزم

فقط با هیپنوتیزم می توان حافظه را بسیار بسیار افزایش داد

درشرایط کنونی ، برخی از کسانیکه می خواهند در یک امتحان ورودی شرکت کنند و یا در امتحاناتی مانند کنکورهای انترنی ، رزیدنتی و یا فوق تخصص شرکت کرده و موفق نبوده اند ، برای کسب مهارتهایی برای افزایش حافظه ، مثلاً  به اینترنت مراجعه می کنند و درنهایت متوجه می شوند برای افزایش حافظه ، حدّت حافظه یا هیپرمنز یا راه دیگری غیر از هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی وجود ندارد .

درسطح جهانی ، مواردی که افراد جامعه بیشتر برای هیپنوتیزم درمانی به هیپنوتیست های علمی مراجعه می کنند ، افزایش قابلیتهای آموزشی از جمله افزایش حافظه همینطور کاهش وزن ، ترک سیگار ، سیر قهقرائی در زمان و تجربۀ احساس خروج روح از بدن ، بیشترین زمینه های خواستۀ آنهاست .

ما این بحث زا با نقل چند خاطره یا واقعه از منابع مهم علمی ادامه می دهیم .

یکی از آنها ، شرح حال یک بانوی روستایی انگلیسی است که در یک جلسۀ هیپنوتیزم ، ناگهان با فصاحت شروع به گفتن مطالبی کرد که با ضبط صحبتهای او و بررسی های کارشناسی معلوم شد از متون ادبی باستانی یونانی است ! بررسی های بیشتر نشان داد مادرِ این خانم به عنوان خدمتکار درخانۀ یک استاد زبانهای باستانی خدمتگزاری می کرده و آن استاد درحالیکه این دخترک را در کنارش می نشانده ، مطالب مربوط به درس زبان روزهای بعد را بلند بلند می خوانده و ناخود آگاه در ذهن این دخترک ضبط می شده است .

پدیدۀ خانم رٌزماری براون

یک خانم جوان به نام رٌزماری براون بدون اینکه قصد کلاهبرداری یا شهرت طلبی را داشته باشد ، مدعی بود که با روحهای موسیقی دانهای بزرگی مانند بتهوون ، برامس ، شوپن ، شوبرت و لیستر ارتباط دارد و روحهای این موسیقی دانان قطعاتی را که پس از مرگ تدوین کرده اند ، از طریق ارتباط روحی به او دیکته می کنند . او قطعاتی از موسیقی را که درسطح بسیار بالا بودند ، ارائه می داد که شبیه به سایر کارهای این بزرگان بود .

این خانم در آغاز دوران جوانی مدتی را به آموزش موسیقی سپری کرده بود ، ولی پس از ازدواج به علت انبوه مشکلات یا گرفتاریها ، موسیقی را کنار گذاشته بود .

توجیه نحوۀ ایجاد و ارائه این شاهکارهای هنری بسیار مشکل و بحث انگیز است ، شاید قانع کننده ترین توجیهات مربوط به دانشمندی به نام « رزالیند هیوارد » بوده باشد که تصور می کرد :

در برخی از هنرمندان ، محرومیتها و شکستها باعث می شوند که در ذهن آنان مراکز خودکاری به ایجاد و ابداع آثار و شاهکارهایی بپردازند که بیشتر از ظرفیت عادی آنها و در ماوراء توان عادی روحی آنان بوده باشد .

افزایش حافظه یا هیپرمنزیا با هیپنوتیزم

در صفحات 158 و 159 کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی تألیف جان واتکینس که جدیداً توسط انتشارات اطلاعات چاپ و منتشر شده ، مطالب جدید و مهمی منتشر شده که آن مطالب ، عیناً بنظر گرامی شما می رسد :

درمیان پدیده هایی از هیپنوتیزم که بسیار شگفت انگیز هستند ، هیپرمنزی یا افزایش قدرت به یادآوری تعداد زیادی از خاطرات یا جزئیات آنهاست که در تعداد اندکی از افراد این استعداد یا قابلیت دیده می شود . فردی که به خلسۀ هیپنوتیزمی عمیقی رسیده ، ممکن است کاملاً بتواند اسامی کلیۀ همکلاسان خود را درسال اول ابتدایی و مشخصات دقیق کلاس از جمله ویـژگی های در و دیـوارهای آن را بیـان کند . او می تواند شعرهایی را بخواند که دهها سال پیش در کلاسهای دبستانی و کودکستانی آموخته و بعد از آن هم هرگز آنها را تکرار نکرده است . از یک خانم مدیر 40 ساله سؤال شد که آیا دردوران دانش آموزی هرگز یک سخنرانی را درمراسم پایان سال انجام داده است ؟ او جواب داد که وی به عنوان شاگرد ممتاز ، درمراسم فارغ التحصیلی هشت سالۀ دوره ابتدایی ، نطق یا خطابۀ فارغ التحصیلی را اجرا می کرده است .

با کوشش زیادِ آگاهانه ، او حتی نـتوانست عنـاوین و یا مختصری از مطالب ایـن سخنـرانی ها را به خاطر بیاورد . زمـانی که او درشرایـط خلسۀ هیپنوتیزمی قرار گرفت و درسیر قهقرائی در زمان به سال هشتم و مراسم فارغ التحصیلی رسید و طبق معمول و مرسوم از او خواسته شد که برای ایراد نطق فارغ التحصیلی به روی صحنه برود ، او پس از لحظه ای شروع به بیان یک سخنرانی 15 دقیقه ای کرد که برای یک دانش آموز باهوش 14 ساله و مراسم فارغ التحصیلی کاملاً جالب و مرتبط به نظر می آمد . هیچگونه تردید و اشتباهی درکلام او و چگونگی اجرای او مشهود نبود . طبیعت و خصلت جملات و ارتباط اختصاصی و منطقی آنها با موضوع مورد بحث به صورتی بود که اصلاً قابل تصور نبود که خیال کنیم او این مطالب را درهمان جلسه جعل کرده و این کار را به خاطر خشنود کردن هیپنوتیزور انجام داده است . پس از اینکه این خانم مدیر از خلسۀ هیپنوتیزمی خارج شد ، قادر نبود حتی قسمتی از این سخنرانی مفصل را به یاد بیاورد و بیان کند . دریک مورد دیگر یک نوازنده 30 ساله پیانو ، دریک محفل هنری درشرایط خلسه پشت پیانو قرار گرفت و به خواهش یکی از استادان سالهای قبلش به نواختن قطعاتی مشغول شد که دراولین رسیتال خود در 13 سالگی ـ 17 سال پیش ـ آنها را اجراء کرده بود . پیش ازاینکه هیپنوتیزم شود و پس از آنکه از خلسۀ هیپنوتیزمی خارج شود ، او با تمام دقت و کوششی که کرده بود ، نتوانسته بود توالی قطعات را به یاد بیاورد و یا آنها را اجرا کند .