صفحه اصلی آموزش سطوح مختلف هیپنوتیزم

آموزش سطوح مختلف هیپنوتیزم

نگارش : دکتر رضا جمالیان

MD, MPH , DTM & H

آموزش سطوح مختلف هیپنوتیزم

آموزش سطحی و یا مقدماتی هیپنوتیزم

کسانی که به هیپنوتیزم علاقه و اشتیاق اغراقی نشان می دهند و یا برعکس نسبت به آن کلمات و مطالب خصمانه ابراز می کنند ، احتمالاً هر دو گروه درک درستی از هیپنوتیزم ندارند . بنابر این شایسته است که این افراد ابتدا دیدِ درستی از هیپنوتیزم علمی پیدا کنند . در هیپنوتیزم مانند هر علم و مقوله ای هم نکات مثبت ، هم نکات منفی و هم موارد مبهم و نا مشخص وجود دارند . بنابر این :

قبل از هرگونه قضاوتی در ارتباط با هیپنوتیزم ، آنرا بصورت علمی و بیطرفانه بشناسید . این شناخت بسیار ساده ، بسیار سریع و بسیار ارزان است . !

یک یا دو کتاب را که در زمینۀ شناخت صحیح و درست هیپنوتیزم می شناسید ، تهیه و با دقت مطالعه کنید . ما برای رسیدن به این هدف ، این دو کتاب کم حجم را به شما معرفی می کنیم :

1 . هیپنوتیزم علمی نوین

این کتاب در 128 صفحه با قیمت 5 هزار تومان توسط انتشارات اطلاعات با حروف چینی ، ویرایش ، صفحه بندی و چاپ زیبایی منتشر شده و تاکنون همانگونه ک در تصویر روی جلد آن مشاهده می کنید ، به چاپ یا تجدید چاپ نهم رسیده است . نویسنده کتاب ، پروفسور ریچارد شروت رئیس یا پرزیدنت انستیتوی مطالعات هیپنوتیزمی در آمریکا ( فلوریدا ـ میامی ) است .

دراین کتاب طی فصولی مباحثی مانند چهارراه دسترسی به ضمیر ناخود آگاه ، تاریخچه هیپنوتیزم ، تعبیر علمی حالت خلسه و بالاخره خطرات و محدودیتهای هیپنوتیزم آمده است . 

2 . روش نوین استاد شدن در هیپنوتیزم

این کتاب در بیشتر از 200 صفحه با کاغذ سفید و در چاپ یا تجدید چاپ هشتم با قیمت 7 هزار تومان توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است . نویسندۀ این اثر هاری آرونز عضو هیأت علمی آکادمی هیپنوتیزم پزشکی در آمریکا و دارای حسنِ سابقۀ تدریس در دوره های آموزشی تکنیکهای عملی و کاربردی پزشکان و روان شناسان در انجمن هیپنوتیزم آمریکا می باشد و این کتاب براساس نسخه برداری از نوارهای صوتی کلاسهای آموزشی تکنیکهای هیپنوتیزم در کلاسها تهیه شده است .

با وجود استقبال بسیار زیاد از کتابهای هاری آرونز ، او کتابهای خود را در نسخ محدود و محرمانه ـ یا بسیار خصوصی ـ چاپ می کرد و همانگونه که شادروان کابوک که با هزینۀ زیاد پس از سفر به آمریکا در کلاسهای او شرکت کرده بود ، در پایان هر دورۀ آموزشی به هر دانشجو از دوره هایی که دیده بود یک نسخه از این کتابها داده می شد و او را به شرافت و وجدانش سوگند می دادند که این کتاب یا کتابهای دیگر را در قفسه یا صندوقی تا پایان عمر پنهان نگهدارد ، طوریکه چشم فرد دیگری حتی به جلد آن نخورد . در مقالۀ دیگری دراین سایت ، چگونگی دسترسی من به 4 جلد از این آثار ـ روشهای برندۀ جایزه در هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم آموزشی و نمایشی ، هیپنوتیزم بسیار سریع بیان شده است این کتاب ـ یعنی روش استاد شدن در هیپنوتیزم در 17 بخش و با چند تصویر چاپ و منتشر شده است .

برای تهیه این دو جلد کتاب در محل زندگی و یا محل کارتان با تلفن 29993306 مؤسسه انتشارات اطلاعات و پس از پرداخت دوازده هزار تومان با کارت تماس بگیرید . در تهران همان روز با پیک موتوری و در شهرستانها حداکثر تا روز بعد از طریق پست سفارشی کتابها را دریافت می کنید .

 

پس از مطالعه این دو کتاب ، درک درستی از هیپنوتیزم پیدا می کنید و در آن شرایط بهتر می توانید انواع هیپنوتیزم را یاد بگیرید .