Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2n.jpg

نگارش : دکتر رضا جمالیان

آثار مصیبت بارِ تلقین پذیری یا حرف شنویی زیاد

* درحدود یک درصد از افراد جامعه ( حدود 700.000 نفر در ایران ) در درجۀ شدید تلقین پذیری یا حرف شنویی هستند ، به اینصورت که با اندکی صرف وقت می توان آنها را تشویق به انجام هرکاری از جمله اعتیاد ، فحشاء ، سرقت ، قتل و ... کرد و یا از انجام هر کار خیری جلوگیری نمود .

براساس تحقیقات علمی که برپایۀ آمارگیریهای بزرگ به دست آمده است ، هر چند میزانهای متفاوتی از حرف شنویی یا تلقین پذیری در تمام افراد جامعه وجود دارد که بکمک آن با آموزش ، نصیحت ، موعظه و ... می توان آنها را به راههای درست هدایت و یا از راههای نادرست دور نگهداشت ، همینطور با آزمونهای علمی مشابه می توان افراد حرف نشنو ، کمی حرف شنو و بالاخره شدیداً حرف شنو را شناسائی کرد .

در تـمام اجتماعات بشری ، صرفنظر از جنس ، نژاد ، آئین و ... درحدود 1% از افراد جامعه به میزان بسیار زیـادی حرف شنو یا تلقین پذیر هستند . به این صورت که با مدت کوتاهی صحبت کردن ، می توان آنان را به خطرناک ترین کارها وادار کرد و یا بالعکس از انـجام هرکار عـادی و مـرسوم باز داشت . آنچه در فرهنگ عامه « دوست بد » گفته می شود ، ولی در واقع این دوستان بد فقط افـراد بشدت تلقین پذیر را می توانند بزودی به مصرف مواد مخدره ، سرقت ، فحشاء و سایر اعمال و اقدامات مجرمانه تشویق یا هدایت کرد .

افزایش تلقین پذیری بکمک بار عاطفی

با مثالهای خیلی ساده ای این مطلب قابل ارائه است :

* اگردر فضایی پـر ابهت و مجلل ، مانند یک سالن تریا یا سفره خانه به نـوجوان پسر یـا دختری گفته شود که تـو دیگر بزرگ شده ای ، بنابر این می توانی پکی به یک سیگار یا یک قلیان بزنی ، این حرف دراین شرایط قدرت پذیرش زیادی دارد .

* زمانیکه به یک پسر یا دختر ، دوستی با محبت بگوید که برویم در پارک یا خیابان کمی بیشتر قدم بزنیم و تو دیگر مثل مرغ و خروسها نیستی که هوا که تاریک شد به لانه ات برگردی ، او برای انجام این کار به اصطلاح تحت رو دربایستی قرار می گیرد .

افراد به شدت تلقین پذیر ، در شرایط عاطفی و دوستانۀ شدید ، به سادگی در شرایطی قرار می گیرند که مانند شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی به هر توصیه و تلقینی جواب مثبت می دهند و مانند یک پدیدۀ تلقینات بعد از هیپنوتیزمی، در دفعات بعد آن هم تمام انواع تغییرات حسی یا حرکتی را کاملاً مانند دفعۀ قبل انجام می دهند .

1 . در این افراد که دارای ظرفیت یا قدرت هیپنوتیزم پذیری بسیار زیادی هستند ـ می توان این استعداد یا ظرفیت را در هر فرد داوطلبی با تستهای ساده ای نشان داد و حتی اندازه گیری کرد ـ همینطور می توان به او تلقین کرد که پس از بسته شدنِ در ، پـرنـدۀ زیبایی را می بیند و یا صدای یک موسیقی را می شنود . می توان با تلقین یک حالت فلجی در یک دست یا انگشتان او ایجاد کرد و با یک ضربۀ سبک به شانۀ او ، این حالت فلجی را از بین برد .

2 . در این افراد بشدت تلقین پذیر ، این امکان وجود دارد که پس از مدتی که آنان در یک جلسه حضور داشتند ، برای خاطرۀ تمام کارها یا صحبتهایی که در آن جمع صورت گرفته ، فراموشی کامل داد و حتی با تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، به آنها گفت که بعدها هم هر زمان در این جلسات شرکت می کنند ، پس از پایان جلسه تمام وقایع را فراموش می کنند .

3 . در این افراد با سهولت می توان سیر قهقرایی در زمان و بازگشت به سالهای گذشتۀ عمر را به وجود آورد . برای مثال ، اگر در سیر قهقرایی در زمان مثلاً پسری به دوران خشایار شاه برده شود ، می توان به او تلقین کرد که او نوادۀ این فرد بوده و از این ببعد در رفتارها و کردارهای او ، همان متانت و ابهت خشایار شاهی پیدا می شود . بسیاری از دختر خانمها در سیر قهقرایی در زندگیهای گذشته ـ که واقعیت علمی ندارد ـ به رویت و شهود کلئوپاترا یا فرعونهای زن نایل می شوند. و می توان به آنها تلقین کرد [ که حتی بعد از خروج از شرایط خلسه ] همان احساس شاهزاده خانمی را حفظ می کنند .

شایسته است که در متن خانواده ها ، با تستهای دقیق و سریعی که وجود دارند ، افرادِ بشدت تلقین پذیر را شناسایی کرد و به عنوان افرادِ درمعرضِ خطر ، از آنها مراقبت کرد .


در شرایـط خلسۀ هیپنوتیزمی ، نه تنها بـا مهارشدن قضاوت عقل سلیم یا منطق استقرایی ، فـرد تحت تأثیر منطقِ قیاسی در شرایط تلقین پذیری در سطوح مختلف قرار می گیرد ، بلکه تا مدتها ممکن است تحت تأثیر همان تلقینات قرار بگیرد . بنابر این ، در سیستم قضایی آمریکا ، اگر فردی در چند ماه گذشته به هر علتی هیپنوتیزم شده باشد ، شهادت او مورد قبول قرار نمی گیرد . در این افراد بشدت تلقین پذیر ، می توان درشرایط خلسه خاطرات یا خاطرۀ مصنوعی و غیرواقعی به وجود آورد که این خود از مصیبت های افـراد بسیار تلقین پذیر است کسانی که با کارهای مالی ، حسابداری ، انبارداری ، اطلاعاتی و ... سر و کار دارند ، برای حفاظت از خـودشان و جـامعه می توان برای آنها تست اندازه گیری میزان تلقین پذیری یا حرف شنوئی زیاد را اندازه گیری کرد که با هیپنوتیزم بخوبی امکانپذیر است .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене