صفحه اصلی آموزش ساده ، برای رسیدن به احساس خروج از بدن

آموزش ساده ، برای رسیدن به احساس خروج از بدن

نگارش : دکتر رضا جمالیان

آموزش ساده ، برای رسیدن به

احساس خروج از بدن

احساس خروج روح از بدن یک احساس بسیار شگفت انگیز است که توسط اینجانب کتابهای متعددی دراین زمینه ترجمه و تألیف شده که بـرای عده ای از افـراد ـ نه تمام افراد جامعه ـ که استعداد هیپنوتیزم پذیری زیادی دارند ، با آموزش رسیدن به آن در برخی از موارد امکان پذیر است.

جدول هیپنوتیزم پذیری دیویس ـ هوسباند که عمق خلسۀ هیپنوتیزمی را 50 پله معرفی می کند ، در زمانِ رسیدن به پله 18 امکان احساس جدائی جسم از روح را ممکن می داند که ظاهراً کار ساده ایست .

در افراد مشتاقی که برای رسیدن به خلسه های عمیق و استفاده از پدیده های جذّاب آن از جمله احساس خروج روح از بدن به اینجانب مراجعه می کنند ، اینجانب اکیداً متذکر می شوم که شرط اولیه برای رسیدن به این حالت ، استعداد طبیعی سوژه و درکنار آن امکان استفاده از تکنیکهای عمیق و عمیقتر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی است . بطور خلاصه و صادقانه فقط تا هدف 3 پله یا 3 گام است :

(1) استعداد ، (2) آموزش ، (3) پشتکار همانگونه که در گذشته عارفان و صوفیان برای رسیدن به انسلاخ ( جدائی روح از جسم ) داشتند .

احساس خروج [ روح ] از بدن 

OUT  OF  BODY  EXPERIENCE

برای عده ای از افراد در شرایط بیداری ـ یا حالتی بین خواب و بیداری ـ گاهی این احساس به وجود می آید که گویی روح آنها از بدنشان خارج شده و از آن بالا یا به کالبد خود می نگرند و یا می توانند به نقاط دور و نزدیک بروند و از آنجاها اخبار ، اطلاعات و یا مشاهداتی به همراه بیاورند .

این موضوع در تاریخ عارفانۀ ایران سابقۀ بسیار زیادی دارد و دریک کتاب که احتمالاً درحدود 1600 سال پیش با نام ارداویرافنامه تدوین شده ، برای اینکه مردم در بدگمانی نسبت به آئین و آخرت به روایت آئین زرتشت باقی نمانند ، جوانی به نام « ارداویراف » را پیدا کردند و او با نوشیدن 3 جام زرین از منگ یا بنگ گرشاسبی به حالت خلسۀ بسیار عمیقی وارد شد و در آن شرایط او برای مدت 7 شبانه روز به آسمانها از جمله سرای دیگر سفر و پس از برگشتن به هشیاری عادی ، تمام مشاهدات خود را که در راستای معتقدات آئین زرتشت بود ، برای کسانیکه دراین مدت در اطراف بستر او بودند ، شرح داد ...

این احساس ، یعنی اینکه فردی احساس کند که روح او از تنش خارج شده و دراین جریان به کشف و شهودی ممکن است برسد . این پدیده

در موارد و شرایط زیر ممکن است پدید آید :

1 . خواب و رویا : برای عده ای از افراد جامعه ، در شرایط خواب عادی و در اصطلاح عالم رویا ممکن است احساس خروج از بدن یا بستر و سفر به دور و نزدیک پیش آید .

2 . خواب شفاف : حالتی بین خواب و بیداری است که فرد خوابیده تا حدودی می تواند حتی جریان رویا دیدن خود را هدایت کند .

3 . خستگی شدید : که در تعقیب آن در مواردی این حالت پیش می آید .

4 . استفاده از ترکیبات توهم برانگیز آئینی : بیشتر از 6000 نوع یا گونه از گیاهان توهم برانگیز ـ مانند حشیش ، مسکالین ، انواعی از کاکتوسها که در آمریکا ـ به ویژه محدودۀ نزدیک به مکزیک ـ می روید و از 3000 تا 5000 سال پیش بومیان آمریکا یا سرخپوستها در مراسم آئینی خود از آن استفاده می کرده اند .

5 . محرومیت گسترده از حواس پنجگانه : اگر فردی در اتاقی تاریک یا نیمه تاریک ـ بی سرو صدا ، با درجه حرارت مطبوع ، در بستری راحت قرار بگیرد ، چون محرکهای حسی دریافت نمی کند ، پس از مدتی دچار توهم ـ از جمله احساس خروج روح از بدن ـ ممکن است بشود .

6 . هیپنوتیزم ، خود هیپنوتیزم ، مدی تیشن ، سیر و سلوک عارفانه : هم در طول تاریخ بکمک عارفان و صوفیان در پرواز روح به آنان کمک می کند که آثار شرح حال عارفانه مثل ـ تذکره الاولیاء و نفحات الانس از این مطلب حکایت می کنند .

7 . در تصادفات شدید اتومبیل و غیره : در شرایط بسیار خطرناک برای انسان احساس خروج روح از بدن دست می دهد .

8 . ادراکات لحظات نزدیک به مرگ : درهمان لحظات اول احساس خروج روح از بدن و صعود از تونل مرگ به طرف دروازۀ نورانی باغ آسمانی دست می دهد .

9 . درجریان اعمال جراحی به ویژه در مواردی که از نیترانها ازت استفاده می شود .

علاوه بر اینترنت که چند میلیون صفحه مقاله ، کتاب ، گزارش ، خاطره و ... در آن راجع به احساس خروج روح ازبدن وجود دارند ، در 5 کتابی هم که دراین زمینه توسط من ترجمه و تألیف شده و تصویر روی جلد آنها را در متن این مقاله مشاهده می فرمائید ، مطالب زیادی دراین زمینه وجود دارد .

 

نحوۀ عملی آموزش این مهارت

1 . تحقیق وجود استعداد هیپنوتیزم پذیری زیاد فرد داوطلب مثلاً با معیار اشپیگل

2 . یک تکنیک القای خلسۀ پرقدرت

3 . کاربرد چند تکنیک برای هر چه بیشتر عمیقتر کردنِ خلسۀ هیپنوتیزمی

4 . تلقینات مرتبط برای تصویر سازی ذهنی در سوژه