صفحه اصلی آموزشِ روشِ طرح القای خلسۀ هیپنوتیزمی و خود هیپنوتیزمی

آموزشِ روشِ طرح القای خلسۀ هیپنوتیزمی و خود هیپنوتیزمی

ترجمۀ : دکتررضا جمالیان

آموزشِ روشِ طرح القای خلسۀ هیپنوتیزمی و خود هیپنوتیزمی

مطابق روش اشپیگل ها یا (HIP )

طرح القای خلسۀ هیپنوتیزمی توسط تکنیکِ ابداعی اشپیگل ها در مقایسه با روشهای سنتی یا قبلی تفاوتهای بزرگ و سنت شکنی دارد ، از جمله :

* در این مکتب برای ایجاد خلسۀ هیپنوتیزمی ، تنها از یک روش استفاده می شود .

* اگر این تکنیک که دراین مقاله به راحتی و بخوبی به شما آموزش داده می شود بخوبی استفاده شود ، سوژه یا بیمار در همان دفعۀ اول به عمیق ترین مرحله ای از خلسه می رسد ، که زمینه یا استعداد رسیدن به آنرا دارد .

* با تسلط در کاربرد این روش ، القای خلسۀ هیپنوتیزمی می تواند کمتر از 2 دقیقه و رسیدن به خود هیپنوتیزم به کمتر از 20 ثانیه برسد

* با سهولت در استفادۀ مکرر از خود هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم درمانی با قدرت و راندمان خیلی بیشتر و زمان خیلی کوتاهتری می تواند صورت بگیرد .

* برعکس روشهای قبلی و قدیمی ، دراین روش لحظۀ رسیدن سوژه یا بیمار به خلسۀ هیپنوتیزمی ، توسط هیپنوتیست و سوژه قابل مشاهده یا قابل احساس است .

 

روش القای خلسۀ هیپنوتیزمی ( HIP )

از سوژه یا بیمار خواسته می شود که بر روی یک صندلی یا مبل دسته دار بنشیند . سپس به او می گویید :

من تا 3 می شمارم

ــ با عدد (1) فقط یک کار می کنی و آن این است که کرۀ چشمانت را به بالا می چرخانی .

ــ با عدد (2) دو کار می کنی ، یکی پلکهایت را می بندی و دوم یک نفس عمیق می کشی و آنرا نگاه می داری .

ــ با عدد (3) تو 3 کار می کنی . یک : نفس حبس شده را آزاد می کنی ، دو : کرۀ چشمانت را که زیر پلکهای بسته هنوز متوجه بالاست ، به حالت عادی بر می گردانی .

ــ خودت را در شرایط غوطه ور در فضا یا هوا مجسم می کنی .

در شرایطی که تو خودت را در شرایط غوطه ور در هوا یا فضا مجسم کنی ، با تلقین یکی یا هر دو دست تو به بالا پرواز می کند .

زمانی که این دست بحالت عمودی قرار گرفت ، تو به عمیق ترین عمقی از خلسه رسیده ای که استعداد و زمینه رسیدن به آنرا داری .

سهولت ، دقت و کارآیی این روش ، بسیار تحسین انگیز و اعجاب برانگیز است .

____________________________

پروفسور دیوید اشپیگل                                                      پروفسور هربرت اشپیگل

کتاب القای خلسه و درمان با سعی و کوشش فراوان ترجمه شده و کار ویرایش دقیق آن ، توسط یکی از ویراستاران برجستۀ کشور به پایان رسیده است و برای عرضه به وزارت ارشاد برای کس مجوز چاپ آماده می شود .

آموزش این روش هیپنوتیزم ، حتی قبل از چاپِ کتاب ، به دوستداران هیپنوتیزم دراین مجموعه آموزش داده می شود .

1 . ارائه حدود 150 صفحه از نگارش متن ویرایش شده .

2 . آموزش عملی روش ایجاد خلسۀ هیپنوتیزمی و خود هیپنوتیزمی .

3 . روش هیپنوتیزم درمانی با این تکنیک ـ به عنوان نمونه ـ در مورد چاقی و اعتیاد به دخانیات که دارای تأثیر گزاری بسیار زیاد درمدت بسیار کوتاه ( 2 یا 3 ساعتِ آموزش ) است .

برای کسب اطلاعات بیشتر ، صبحها 30/9 تا 30/11 و عصرها 30/4 تا 30/7 با تلفن 77561318 تماس بگیرید.