Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2n.jpg

گردآوری : دکتر رضا جمالیان

دسترسی به عالم غیب و غیبگویی

« اسرار سرزمینهای جنیان »

درمقاله ای که پیش از این با عنوان : « پریان ، دیوان و جنیان » دراین سایت در اختیار شما گذاشته شد ، به این نکتۀ مهم و کلیدی هم اشاره کردیم که براساس یک باور دیرپا در اطراف ما موجوداتی نامرئی و غیرمادی وجود دارند که در آرزوی داشتن یا تسخیر یک کالبد یا جسم مادی هستند ، تا با داشتن جسم و جان وجودی کامل داشته باشند.

در شرح ازدواج علیمردانخان پسر گنجعلی خانِ کرمانی با یک پری بسیار زیبا که علیمردان خان این پری خانم بسیار زیبا را درحال شنا با جمعی از دوستانش در استخر باغ پدرش دیده بود ، زمانی که متوجه شدند این شناگر زیبا پس از خروج از استخر و پوشیدن لباسهایش ، با دوستانش چون گروهی از کبوتران سفید به آسمانها پرواز کردند ، و تصویر چند پری هم زینت بخش آن مقاله شد ، متوجه شدیم که آن لعبتان شناگر نه از اولادِ انسان ، بلکه از نژاد و قبیله پریان و به روایتی جن های مونث و بسیار برازنده هستند . 

با تحقیقات ادبی در متون معتبر ، از جمله فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ، این اطلاعات و اصطلاحات را کسب کردیم ، از جمله در شرح واژۀ پری به اختصار و با حذف زوائد :

پری : جن ، مؤنثِ جن ، ( استعاره ) زن زیبا ...

از همان سطور اول در شرح واژۀ پری ، به موضوع بسیار مهم پری در شیشه دیدن اشاره شده و با وضوح تمام اسرار و تکنولژی دیدن پریان

احضار پریان یا ارتباط با پریان را فرهنگِ معتبر معین چنین فاش می کند :

جادوگران و جن گیران آئینه ای در پیش چشم اطفال نگاه دارند و اوراد و اذکاری مخصوص می خوانند ، تا کودکان نابالغ ، پریان و اعمال آنها را در آئینه ببینند و از گم شده یا سفر کرده ای که خبری از او نیست ، بوسیلۀ مشاهدات در آئینه خبر دهند .

آنچه که فرهنگِ لغتِ استاد محمد معین در این زمینۀ فرهنگی بیان می فرمایند ، اشاره به یک جریان ارتباط با عالم غیب و کسب اطلاعات از عالم غیب است که در دهۀ دوم از قرن بیست و یکم هم با قدرت و ابهت در اطراف ما وجود دارند و حتی گاهی جمعی به مطب هیپنوتیزم درمانگران جدّی  مراجعه کرده و با ادب و التماس به او می گویند :

... دو سه روز است اتومبیل یا تریلی عظیم الجثه و 18 چرخ ما سرقت شده و یا طلا و جواهر خانم مفقود شده است . اطرافیان ما به ما گفتند اگر شما یک آئینه بین یا شیشه بین ماهر را پیدا کنید ، وی اوراد ، عزائم و اذکاری را خوانده و به کودکی نـابـالغ می دمند . دراین حال کودک در آئینه یا در شیشه آب ، مـاشین یا جـواهرات مفقود شده و سارق را هم می بیند و هم شناسائی می کند .

این افـراد در فـرهنگ فارسی معیـن بـا عناوین و تخصص ها ـ در حقیقت فـوق تـخصص ها ـ پری افسا ، پری بند ، پری خوان و پری سای می توانند معرفی شوند که بصورت خلاصه کار آنها این است که : « آنکه تسخیر جن کند »

در توصیف دقیقتر ، این اقراد قبلاً و در گذشته های دور ، پری خوان و در زمان ما جن گیر گفته می شوند و به گفته فرهنگ فوق ، پری خوانی :

عمل کسی است که جن و پری را بعزیمت [ با عزائم = وردها = ذکرها ] حاضر سازد .

بـالاخره اگر جن گیران و آئینه بیـن ها در دوران مـا موجودات مفلوک و معتـاد نـمایی هستند که دریک شهر بزرگ در استان البرز حرفه ای پر رونق دارند ، در داخل خانواده های فقیر و عقب ماندۀ فرهنگی ، هم کسانی ـ معمولاً دخترانی کم سن ـ وجود دارند که به آنها جن زده ، پری دار و یا پری دارنده می گویند که پیرزنان خانواده با عمری تجربه ، دمِ گوش ِ یکدیگر چنین نجوا کرده و می گویند که مثلاً :

« دختر زبیده خانم پری دارد ! » فرهنگ معین در شرح انسانهای پری دار می گوید :

پری دار : پری دارنده = جن دار = جن گرفته ، پری گرفته : دختری دوشیزه [ باکره ] که زنانِ جادو [ جادوگر ] افسونها خوانده و بر او دمند تا پری در بدن او در آید [ وارد شود ] و آن دختر شروع به رقص کند و در آن اثنا از مغیبات [ عالم غیب ] خبردهد .

*          *          *

اگر این اعتقادات در روستاها و مناطق دور افتاده ـ همینطور شهرکها و حاشیه شهرها ـ طرفدارانی دارد ، درحدود 2500 سال پیش هم در زمانی که یونان مهد خردمندان و زادگاه اندیشمندان بود ، طرفدارانی داشت که این افراد که مدعی خبردادن از عالم غیب بودند ، گاه کشوری و ملتی را نابود می کردند . از جمله :

کسب اطلاعات از خدایان !

در یونان قدیم ، در دامنۀ کوه پارناس در دشتی وسیع برای آپولون معبدی عظیم بنا کرده بودند . این خدا ـ آپولو ـ در موارد لازم از طریق دهان راهبه ای به نام پیتی PYTHIE به سؤالات مطرح شده جواب می داد و عمدتاً راجع به مباحث مطرح شده ، به پیشگویی می پرداخت و عقاید و آرای خویش را بیان می کرد .

زمانی که یکی از شاهان آن زمان یونان از این راهبه پرسید :

ــ عاقبت جنگ ما با خشایار شاه هخامنشی چه می شود ؟

ــ پیتی یا همان راهبه جواب داد :

ــ یک امپراطوری بزرگ نابود می شود .

زمانی که آن شاه خوش خیال با این تصور یا توهم که آن امپراطوری که نابود می شود ، ایران است ، جنگ با خشایار شاه را شروع کرد ، یک امپراطوری بزرگ نابود شد ، ولی این امپراطوری نابود شده ، یونان بود .

شرحی در توجیه یا تفسیر علوم و فنون جن گیری

توجیه یا تفسیر علوم جن گیری ، آئینه بینی ، ارتباط با عالم غیب و غیره همانطور که در چند شماره پیش ، مطلبی را با عنوان : « دیدنِ آنچه که در برابر ما وجود ندارد و ندیدن آنچه که در برابر چشمان ماست » دراین سایت نوشته بودم و از کرامات خودم در یک جلسۀ درسی هیپنوتیزم بود ، این مطالب بود :

افراد جامعه دارای قدرت ، استعداد و زمینۀ تلقین پذیری متفاوتی هستند که درکتاب تلقین و درمان ـ که « فرد ذبلی » دریک کتاب  عظیم الجثه که با هزینۀ یک انجمن علمی ! چاپ شده بود ، آنرا سرقت کرده بود ، ادعا کرده بود که این کتاب تألیف اوست ـ در آن کتاب مسروقه به درجات متفاوت هیپنوتیزم پذیری افراد جامعه اشاره کرده و در حدود 10% تمام افراد جامعه را GRAD 5 یا درجه 5 ذکر کرده است که این افراد با حدود 10 دقیقه یا کمتر تلقین کردن ـ ورد خواندن ، عزائم خواندن و ... می توانند آنچه را که حتی نیست ـ یا در خیال فردی است ، در آئینه ، گوی بلورین و یا یک شیشۀ آب ببینند ... معمولاً زمانی که چیزی ـ مثلاً قطعه طلائی ـ در خانه گم می شود ، بیشتر افراد خانه شک و تـردید را متــوجۀ یک نفر می کنند و زمانی که با پچ پچ با هم صحبت می کنند ، گوشهای حساس دخترک که مثل تمام کودکان که کنجکاوی با تلقین پذیری یا هیپنوتیزم پذیری زیادی دارد ، می شنوند و در جریان مراسم آئینه بینی یا شیشه بینی شنوده های خود را می گویند ...

داستان دیدن پریان یا جنیان

زمانی که ما بچه بودیم ، به یاد می آوریم که در زادگاهمان اراک که به پختن و خوردن دیگوله =  دوگوله [ دیگ کوچک ] مشهور است ، گاهی شب که سفره پهن و دوگوله با ابهت در کنار سفره قرار می گرفت ، مادر به یکی از بچه ها ـ که معمولاً یک دختر بود ـ دستور می داد که از زیرزمین ترشی بیاورد ، چون آبگوشت بی ترشی لیته چندان مزه ای نداشت حال اگر در زیر زمین برق می رفت و یا چراغ دستی خاموش می شد ، آن کودک در مثلث [ تـاریکی ـ تنـهائی و سکوت ] در شرایـط تلقین پـذیری بسیار زیادی قرار می گرفت ... متن تلقین قبلاً در ناخود آگاه او بصورت باورها خرافی و عوامانه ذخیره شده بود به این شرح :

* آنهایی که در آمریکا هستند ، دراین شرایط ممکن است یک گودزیلا ببینند .

* آنهایی که در ایران هستند ، ممکن است جن ببینند .

* آنانی که در استانهای جنوبی ایران و جزیره های ایرانی در خلیج فارس باشند ، زار می بینند .

* آنانی که درکشورهای اروپایی باشند ، شیطان را مشاهده می کنند .

* و اگر درکشورهای آفریقایی ، آمریکای شمالی ، مرکزی و جنوبی باشند ، برای دیدن ، صدها انتخاب قومی ، عشیره ای و فرهنگی دارند .

مژده بزرگ و کاملاً جدی

بزودی ـ ولی نه مثل آن فرد دروغگوئی که در کتاب یک صفحه ای که در همین سایت معرفی شده است ، قول انتشار دو کتاب را به زودی داد و حتی مدعی شد که در کشور پریان ـ ایتالیا ـ مشغول تحصیلات تخصصی است ... ولی همۀ آنها دروغ بود .

ـ در شمارۀ آینده ، دربارۀ بانوی جن گیر اختصاصی صدام حسین به نام علییه جنیۀ از قول شاهدان عینی که حتی زمانی مشتری او بوده اند ،  مطالب مهمی را فاش می کنیم .

ـ  همینطور از پیدایش یک اپیدمی آتش سوزی که BBC و دانشگاه الازهر هم در جریان قرار گرفتند ، مطالبی را بیان می کنیم .

کشف اتفاقی سایتی مرموز در زمینۀ آئینه بینی

در زمانی که برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و جدی تری در ویکی پدیا به مطلبی برخورد نکرده بودم ، دسترسی به سایتی مرا به شدت شگفت زده کرد و در زمان کسب آموزش یک دورۀ ریاضت 40 روزه که توصیه شده بود ، که در این چله نشینی با شرایط خاص به تکرار این ذکر بپردازیم . از مشاهده ذکر که عیناً این کلمه است یا عشر یقوشن کیطا یوشن غرق در وحشت شدم و فکر کردم که انسان به قول سعدی به کجاها می تواند برسد .

من صادقانه به شما توصیه می کنم که به این سایت هم مراجعه بفرمائید ، ولی سعی کنید مانند من دچار ترس و کابوس شبانه نشوید .

اینک بصورت خلاصه مطالبی از آن سایت جادویی و هراس انگیز را برای اطلاع کسانی که از من شجاع تر هستند ، بــا مختصر ویرایش ، ذکر می کنم :

* کریـستالومانسی [ همان آئینه بینی خودمان ] یکی از علوم حیرت آور و تـعجب برانـگیزی ( است ) که در مشرق زمیــن معمول بوده است ( ولی اکنون ) این علم مدفون شده و منقرض شده است .

* یونانیان گاه از روی تصاویری که بر روی آب نمایان می شده ، به پیشگویی می پرداخته و این علم را ایندرومانسی [ احتمالاً هیدرومانسی ] می گفته اند . با دقت بر جامها بلوری ... ظروف مملو از روغن یا مشاهدۀ فلزی درخشان ... و گاه با سیاه کردن ناخن یا چرب کردن ... و یا با کمک یک مدیوم در کشورهای ایران ، هند ، یونان و مصر هم باب [ مرسوم ] بوده است .

درادامه در سایت ذکر شده که هر کسی که با مادرش قهر می کند و بیکار است ، نباید بدون یافتن یک استاد [ که معمولاً  صاحب سایت است] و بدون دسترسی به مدیومی با استعداد ، با انواع و اقسام عوالم و ارواح ارتباط برقرار کند .

نتیجه گیری پایانی

فرهنگ عامه مانند اعتقاد ملت ها و تمدن ها در سیر تکامل فرهنگی خود به دیو ، پریان ، جنیان و ... از مباحث مهم و جالب علوم انسانی است و آنرا باید با مطالب هذیانی و خرافاتی مخلوط نکرد . در پایان آرزو می کنم خداوند در برابر عشریقوشن کیطایوشن ـ که لابد از اعاظم و اکابر جنیان است ـ  از این ضعیفِ ترسو حمایت بکند .

حضور جن در منابع معتبر در قبل ازاسلام

به نقل از کتاب روحهای تسخیر شده :

اینجانب با کند وکاو در 3 جلد کتاب ارزنده فرهنگ نامهای اوستا جمع آوری آقای هاشم رضی و از انتشارات سازمان انتشارات فروهر که حدود 1700 صفحه است ، نکاتی یافته که هویت تاریخی یا حضور در متون تاریخی جنیان و سابقه آریـائی و ایـرانی آنان را آشکار و یـا لااقل قابـل بحث می سازد .

جن در منابع ایرانی قبل از اسلام

در کتاب اوستا ( یشت سیزدهم 35/115 ) نوشته شده است :

... روان افراد صالح و نیک سرشت به صورت زنی زیبا و بلند بالا و فرزانه تجلی پیدا می کند ... که با لغت « نیریکا » مشخص شده است ... تجسم اعمال زشت افراد ناشایست بصورت زنی زشت و ساحره بد نهاد و روسپی متظاهر می شود که با لغت « جهی » مشخص شده است .

در ویدیوات لغت جهی به جنی تبدیل شده و درکتابهای قدیمی اکثراً لغت جنی بجای جن بکار رفته است .

در فرگرد 7/59 ویدیوات نوشته شده است :

جنی دیو یا شیطانی است که یک سوم آفات و بیماریها را در اختیار دارد و این پلیدیها را درمیان گیسوان خود پنهان کرده تا بر مردمان مسلط گردند .

در فرگرد 18/62 ویدیوات می خوانیم :

جنی زن بد کاره ای است که نطفه مردان و افراد زشت را با نطفه نیک مردان در خود پروانیده و مخلوط می کند .

در روایات دینی زردشت جنی بصورت ماده دیوی است که در موقع آفرینش آسمانها توسط اهورا مزدا ، با نعره های مکرر خود اهریمن خفته را بیدار و او را برای نبرد با اهورامزدا تعلیم داد ، ولی درنبرد بین حق و باطل ، اهریمن و جنی شکست خوردند و به اعماق زمین گریختند .

یکی از کتب و منابع جالب ، عجائب مخلوقات و غرائب الموجودات ، تألیف محمد بن محمود بن احمد طوسی است ، که به اهتمام شادروان دکتر منوچهر ستوده تصحیح شده و در سری کتب معتبر « بنگاه ترجمه و نشر کتاب » به شماره عمومی 246 و شماره فرعی متون فارسی 27 در سال 1345 به طبع رسیده و منبعی غنی است .

البته در سایر منابع فارسی از جمله کتاب هزار و یکشب ( که ترجمۀ متنی از زبان عربی است ) و هفت گنبد هم  مطالب زیادی دربارۀ جنیان وجود دارد . در کتاب الفهرست هم 16  داستان از شرح عشقبازی انسانها و جنها نوشته شده و در کتابهای المستظرف نوشته ابشیهی ، مصارع العشاق نوشته سراج ، تزیین الاسواق ، نوشته داود انطاکی سخنهای زیادی دراین زمینه موجود است که هر کس شجاع است ، می تواند با احتیاط به آنها مراجعه کند .

بدون شک کتاب آکام المرجان فی احکام جان [ یا جنیان ] که شرح روابط و دید و بازدیدها بین زاهدان و صوفیان با جنیان است ، از نقطه نظر دیگری ارزنده است و عاقبت چله نشینی های طولانی را در تاریکی نسبی و سکوت به خوبی نشان می دهد .

باور به جن در بین اقوام ایرانی متفاوت است . در سطور زیر عیناً مطالب صفحۀ 160 کتاب روحهای تسخیر شده را که احتمالاً بعنوان یکی از اولین ترجمه های این ضعیفِ حقیر است ، بنظر گرامی شما می رسانم ، تا سوابق جن شناسی خود را هر قدر بیشتر ، به رخ مدعیان بکشانم :

جنهای بلوچستان

« جن » در لغت به معنی پوشیده و ناپیداست ، که لغات « جنین » و « مجنون » از آن مشتق شده اند . در بلوچستان جنها را شبیه انسان ولی با کالبدی کوتاهتر و پوشیده از موهای زرد و ظریف ـ مش کرده و رنگ کرده ـ می دانند که شیار چشمان آنها عمودی و پاهای آنان مثل چهار پایان سم دارد .

این موجودات بسیار شبیه انسانها هستند که در همه جا وجود دارند ، ولی در دل شبها فعالیت آنها بیشتر شده و مجالس عروسی یا بزم خود را در حمامها ، سردابها ، مخروبه ها ، گورستانها ، زیرزمینها ، آب انبارها و ... برپا می کنند ، ولی در صحراها ، کنار چشمه ها ، زیر درختان بی خار هم وجود دارند و شبها در خانه ها به بازی و گشت مشغول هستند و چه بسا بارها از روی رختخواب انسانهای بخواب رفته هم عبور کنند !

جنها می توانند خوب یا بد باشند ، ولی در بلوچستان جنها بیشتر مردم آزارند . ریختن نجاسات یا آب داغ به زمین و یا لگد مال کردن بچۀ جنها ممکن است والدین آنها را مجبور به انتقامجویی بکند .

جنها در مجموع موجوداتی ترسو هستند و بویژه از اسلحۀ سرد می ترسند و وجود شمشیری در خانه موجب فراری دادن آنها می شود .

قراردادن سیخ کباب همراه با پیازی که بصورت تهدید آمیزی توسط آن سوراخ شده ، زهر چشمی به جنهاست که برای دفع « آل » و جن بالای سر زائو قرار داده می شود .

بندرت اجنه بصورت ارواحی خوب و الهام دهنده در خلق آثار ادبی به شعرای قدیم کمک می کرده اند و قبل از اسلام برخی از سخنسرایان و شعرای عرب جنی داشته اند که در لحظات شیدایی و خلسه به آنها الهام می بخشیده اند .

در ادبیات 3000 سال قبل ایران هم درکنار دیوان و پریان ، حضور جنها چشمگیر بوده و درکتاب معروف الفهرست در لیست 70 نفر از مشاهیر اجنه به اسامی ایرانی فیروز ، کیوان ، فرخ و هرمز بر می خوریم .

در مقاله ای تحقیقی در مجله سخن شرحی جالب و مفصل دربارۀ « جن » وجود دارد . که خوانندگان گرامی را به مطالعه آن توصیه می کنم .

جن ، نوشتۀ آقای عبدالحسین زرین کوب ، دوره یازدهم ، شماره 8 و 9 آذر ودی ماه 1339 ، صفحات 950 ـ 944 .

کتابی در زمینۀ شناسایی بیشتر جن

کتابی تحت عنوان جن ، دروغ یا واقعیت توسط همکار گرامی و دانشمند آقای دکتر مهدی فتحی در بهار سال 1378 با تیراژ 3000 نسخه توسط انتشارات خاطره : مشهد ـ بلوار فرودگاه ـ خیابان رام جنوبی پلاک 24 تلفن 210004 منتشر شده که اینجانب بارها آنرا با لذت و تحسین مطالعه کـرده ام . به بـاور یا شنـوده های اینـجانب در شهـر مشهد و در شهر کـرج ، نسبت به سایـر شهرهای ایـن کهن مرز و بوم جن گیرهای خیلی حرفه ای تر و بیشتری وجود دارند .

 

اگر اینجانب از کتب و فرهنگهای مختلف ، مطالبی را انتخاب و به اسم خودم در اینجا در برابر شما گذاشته ام ، دهها سال پیش استاد دکتر مهدی فتحی کوشش کرده که به این پرسش کلیدی : جن ! دروغ یا واقعیت پس از تحقیقات میدانی بصورت تألیف به این پرسش تاریخی بصورت کتابی جواب بدهد . هنرمندی که روی جلد این کتاب ـ جن ! دروغ یا واقعیت ـ را طراحی کرده ، باعث شده تا دوست نازنین جناب آقای مصطفی قادری در طراحی روی جلد یک کتاب مساله دار هم همین رعد و برق ها را راه بیاندازد . خـدا کند دیگر دست هنرمندانه قـادری عزیز ، به کتابهای مساله دار آلوده نگردد .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене