Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2n.jpg

نگارش : دکتر رضا جمالیان

آموزش بسیار سریع ، بسیار صحیح و کاربردی انواع خود هیپنوتیزمها

[ روشهائی از خود هیپنوتیزمها که برای اولین بار درایران آموزش داده می شوند ]

برای عده زیادی از افراد جامعه که حتی آشنایی اندک یا زیادی هم با هیپنوتیزم دارند ، یادگیری و استفاده از خود هیپنوتیزم واقعی و علمی یک آرزوی بزرگ و دست نیافتنی است . آنها بدنبال کسی هستند که از طریق شرطی کردن آنان را درشرایطی قرار بدهند که بتوانند با شنیدن یک کلمه یا احساس یک اشاره به خلسۀ هیپنوتیزمی بسیار عمیقی وارد شوند . مسلماً این مطالب در افرادی که هیپنوتیزم پذیری زیادی دارند با سهولت و بخوبی قابل اجرا می باشند .

از آنجا که در سطح جهانی کتابهایی که در زمینۀ آموزش و کاربرد خود هیپنوتیزم منتشر شده اند ، بیشتر از کتابهائی است که در مورد دگر هیپنوتیزمی چاپ شده اند ، و ازآنجا در روشهای آموزش خود هیپنوتیزم حتی توسط بزرگانی مانند اریکسون ، هاموند ، هیلگارد ، هارتلند ، کوتیا اتیل آراویند ، جان واتکینس و روش آموزش خود هیپنوتیزم با تکنیک هلن واتکینس و بالاخره روشهای مدرن و متفاوت هیپنوتیزم به روایت اشپیگل ها تفاوتها و تضادهای زیادی وجود دارند ، اینجانب تمام اطلاعات نظری و تکنیکهای عملی آموزش خود هیپنوتیزم را در کتابی در 117 صفحه جمع آوری کرده ام و مدتهاست که این روشها را در مطب به کسانیکه به آموزش علمی و کاربردی خود هیپنوتیزم نیاز یا علاقه دارند ، به این صورت آموزش می دهم : 

1 ـ درجـلسۀ اول که درحدود یـک ساعت طول می کشد ، ابتدا با متد چرخش کرۀ چشم ، هیپنوتیزم پذیری مراجعه کننده را اندازه گیری می کنم و با توجه به میزان آن ، با تکنیکهایی مانند روش هلن واتکینس ، روش اشپیگل و ... او را در شرایط خلسۀ هیپنوتیزمی و آموزش خود هیپنوتیزم حتی دریک جلسه یا 45 دقیقه قرار می دهم . این برای کسانی مقدور است که درهمان جلسۀ اول بتوانند به پله عمق خلسۀ 18 به روایت دیویس و هوسباند برسند ، تا شرطی شدن و آموزش خود هیپنوتیزم درهمان یک جلسۀ اول برای آنان با تکنیک تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، امکانپذیر بوده باشد .

2 ـ کسانیکه ظرفیت یا استعداد هیپنوتیزم پذیری متوسط یا اندکی را داشته باشند ، با روشهای مناسب دیگری کار آموزش انجام می شود .

3 ـ پس از کسب تجربیات هیپنوتیزمی درجلسه اول ، یک نسخه از کتاب دایره المعارف خود هیپنوتیزم که جامع ترین و کامل ترین مجموعۀ آموزشی خود هیپنوتیزم است ، به آنها داده می شود ، تا تمام اطلاعات و آگاهیهای مرتبط با خود هیپنوتیزم را یاد بگیرند . سپس با یکی از تکنیکهای مرتبط با استعداد یا ظرفیت هیپنوتیزم پذیری متوسط یا کم ، به آنها خود هیپنوتیزم آموزش داده می شود و به عنوان یک محکم کاری بسیار لازم ، تمام جریان ایجاد خلسه ، روشهای عمیقتر کردن خلسه و شرطی شدن را در همان جلسه در ضبط صوت گوشی تلفن آنها ضبط می کنیم تا درچند روز آینده ، با گوش کردن به این صداها تمام خاطرۀ خود هیپنوتیزم شدن آنها تقویت و تشدید شود .

از 10 تکنیک موجود دراین دوره ، برخی از انواع بسیار مهم آنها مانند تکنیک هلن واتکینس ، روش بسیار سادۀ کوتیا اتیل آراویند و متد اشپیگل ها تا به حال به زبان فارسی ارائه نشده اند و آموزشهای ما ، برای اولین است .

پس از ترجمه و ویرایش کتاب خلسه و درمان که واقعاً نوعی متفاوت از هیپنوتیزم متداول است که اشکالات متعددی برای هیپنوتیزم جاری مطرح شده ، بزودی آموزش هیپنوتیزم به روش اشپیگل ها را هم در 2 سطح مقدماتی و پیشرفته را شروع می کنم .

 

آب سالم و شفاف را باید از سر چشمه نوشید


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене