صفحه اصلی القای خلسه بدونِ استفاده از کلام و تلقینات لفظی !

القای خلسه بدونِ استفاده از کلام و تلقینات لفظی !

ترجمۀ : دکتررضا جمالیان

القای خلسه بدونِ استفاده از کلام

و تلقینات لفظی !

در برخی ازموارد و شرایط ، ممکن است صحبت کردن با سوژه یا بیمار یا غیرممکن بوده باشد و یا نتوان روشهای استاندارد برای القای خلسه را مورد استفاده قرار داد . شاید هم سوژه ناشنوا است و یا با زبانی صحبت می کند که هیپنوتیست با آن آشنا نیست . شاید این روش در کودکان و نوجوانانی مؤثرتر بوده باشد که با تلقینات وضعیتی و غیرکلامی بیشتر از تلقینات زبانی جواب می دهند .

از سوژه خواسته می شود که بر روی یک صندلی قرار بگیرد و هر دو دستش را به سمت جلو و بالا قرار دهد ، طوریکه دستها در سطحی بالاتر از چشمها قرار بگیرند . دو دست بایستی هم سطح و در فاصله 70 ـ60 سانتیمتر دورتر از یکدیگر قرار بگیرند . ( شکل 1 )

وضعیتِ اولیه : هیپنوتیست دستهای سوژه را

به بالا می آورد و سپس به آرامی آنها را رهـا

می کند . به این ترتیب از طریق ارتباط غیرکلامی ،

به سوژه می گوید که دستهایش را دراین وضعیت حفظ کند .

دراین زمان هیپنوتیست با رفتن به سمت جلو و عقب حرکاتی را انجام می دهد ، به چپ و راست حرکت می کند و در جریان انجام این حرکات ابتداء در وضعیت دست راست تغییرات اندکی را داده و بعد در وضعیت دست چپ بیمار هم همین تغییرات کوچک و اندک را تکرار می کند . ( شکل 2 )

سوژه پیام را دریافت کرده و دستهایش را در وضعیت

کشیده شده به جلو حفظ می کند .

هیپنوتیست دراین زمان دست راست بیمار را می گیرد و آنرا کمی به داخل و به پائین خم می کند ( در این شرایط آرنج دست راست به صورت خود به خود اندکی به سمت خارج می آید . )  ( شکل 3 )

هیپنوتیست یک دست را به جلو و پایین می آورد .

پیام به سوژه این است : « عمیق تر و عمیقتر »

 

سپس هیپنوتیست به سمت چپ بیمار رفته و همین حرکات یا مانورها را با دست چپ او هم تکرار می کند . پس ازانجام هر یک از این حرکات ، هیپنوتیست اندکی یا چند ثانیه ای مکث می کند و وضعیت بیمار را با دقت بررسی می کند . این اقـدامات به او ایـن امکان را می دهد که هم عکس العمل بیمار را مشاهده کند و هم خودش و شرایط را برای انجام حرکت بعدی آماده کند .

دوباره هیپنوتیست به سمت راست سوژه رفته و دست راست او را کمی در جهت پائین مرتب می کند . پس از چند ثانیه در تعقیب دست راست ، هیپنوتیست دست چپ سوژه را هم به صورت مشابهی مرتب می کند . با این مرتب کردن وضعیت طول دستها و کف دستها ، گوئی او به صورت ثابت این پیام را منتقل می کند :

« به سمت پائین ، و به سمت داخل » به سمت داخل به سمت خود ( SELF ) ، به سمت پائین ، پائین تر به طرف سطوح بیشتری از ناخود آگاه »

درنهایت ، زمانی که تقریباً دو دست به هم نزدیک شده اند و تقریباً در بالای رانهای سوژه قرار گرفته اند ، هیپنوتیست هر دو مچ دستهای سوژه را گرفته و آنها را محکم و سریع کاملاً به پائین می کشد . دراین لحظه معمولاً چشمان سوژه بسته شده و سر او به سمت سینه اش خم می شود اگر این اتفاق نیفتاد ، هیپنوتیست پلکهای سوژه را به طرف پائین می کشاند و با فشار به پشت سر ، پیام غیر لفظی و غیرکلامی آخر را به اینصورت صادر می کند : ( شکل 4 )

هیپنوتیست با فشار پلکها را به پایین می کشاند .

تلقین غیرلفظی این است : « چشمانت را ببند »

« به طرف درونت و به طرف پائین برو . چشمانت را ببند و به یک حالت عمیق و آرام از خلسۀ هیپنوتیزمی وارد شو . »

( شکل 5 )

هیپنوتیست دستهای سوژه را به سمت پائین

فشار می دهد . تلقینِ غیرلفظی این است :

با تأکیدِ تمام به طرفِ پائین !

درتمام مراحل فوق ، کلمه ای گفته نشده است ، بلکه تمام مراحل آن از مجموعه ای از تغییرات پیشرونده در وضعیت بدن هیپنوتیست و سوژه صورت گرفته است .  ( شکل 6 )

به عنوان یک تأکید نهایی ، شانــه های سـوژه

به طرف پـائیــن فشار داده می شود . در ایـن

زمان معمولاً سوژه سرش را به جلو خم می کند

که به خلسه فرو می رود .

برای خارج کردن سوژه از خلسه ای که به صورت فوق صورت گرفته است ، هیپنوتیست خیلی ساده عکس حرکات قبلی را انجام می دهد . مثلاً :

یک : او سر سوژه را به طرف بالا می آورد .

بعد : دو دستهای سوژه را درست در وضعیتی قرار می دهد که پائین کشیدن آنها در آن شرایط بودند .

ـ دستها و بازوها به به ترتیب و عکس گذشته تغییر وضعیت داده می شوند . این حرکات دراین لحظه به سمت بالا و به سمت خارج هستند. گوئی با این حرکات این پیام فرستاده می شود : « به بالا بیا ، به خارج از درونت . حالا به بالا و خارج حرکت می کنی . »

بالاخره دستها به طرف عقب و در محل اولیه شان قرار می گیرند . چشمهای سوژه به صورت کامل باز می شوند و سرش به طرف بالا قرار داده می شود . بالاخره هیپنوتیست لبخندی می زند و دستهای سوژه را به جائی می برد ، که در لحظات اول از آنجا برداشته است .

یک روش سریع برای القای خلسۀ هیپنوتیزمی

توسط خانم هلن واتکینس

روش زیرین احتمالاً برای مقاصد بالینی مناسب نیست . این تکنیک بیشتر برای این مناسب است که در یک شرایط آموزشی با این هدف ارائه شود که در سوژه های خوب هیپنوتیزمی در زمان بسیار کوتاهی امکان قرار دادن سوژه در خلسه موجود است .

برای انجام این روش از سوژه خواسته می شود که راست بایستد . برای حفاظت از وی و انجام موفقیت آمیز این تکنیک از دو دستیار خواسته می شود که در دو طرف او قرار بگیرند و در زمانی که او می خواهد به طرفی بیفتد ، او را بگیرند . زمانی یک هیپنوتیست باید از این روش استفاده کند که پیش از این ، هیپنوتیست سوژه را یکی دو بار هیپنوز کرده باشد و از استعداد هیپنوتیزم پذیری بالای او مطمئن بوده باشد . این احتمال هم موجود است که یک سوژه جدید یا ناشناس ، با تستهای هیپنوتیزم پذیری یک استعداد زیاد هیپنوتیزم پذیری را نشان دهد . سپس ، با لحنی محکم و آمرانه به اینصورت سوژه توجیه یا آماده می شود :

« من می خواهم عدد (1) را بشمارم . در آن زمان تو کاملاً بیدار و هوشیار هستی . پس از آن عدد (2) را می شمارم ، و تو هنوز در شرایط بیداری خواهی بود . پس از آن من عدد (3) را می شمارم . در آن شرایط هم تو هنوز بیدار خواهی بود . پس از آن ، بعد از لحظه ای زمانی که من دو دستم را نسبتاً محکم به هم می زنم ، تو فوراً و در کمتر از یک ثانیه در خلسۀ هیپنوتیزمی عمیقی قرار می گیری . درمورد افتادن نگران نباش ، زیرا دستیاران من در زمان افتادن ، از تو مراقبت می کنند .

پس از آن ، هیپنوتیست عدد (1) را می شمارد ، و پس از آن از سوژه می پرسد : « آیا تو بیدار هستی ؟ » دراین شرایط معمولاً سوژه با لبخندی جواب مثبت می دهد . پس از آن عدد (2) گفته می شود و پس از آن عدد (3) . پس از شمردن اعداد 2 و 3 همان پرسش قبلی از سوژه پرسیده می شود . پس از آن ، سوژه دستان خود را به هم می زند و سوژۀ خوب هیپنوتیزمی فوراً درحالت خلسه فرو رفته و از طرفی می افتد . دراین زمان دو دستیار که در طرفین سوژه قرار گرفته اند او را می گیرند و سرعت افتادن او را کاهش می دهند تا درنهایت به آرامی بر روی یک صندلی که در پشت سر او قرار داده شده ، قرار بگیرد . به این ترتیب با سرعت زیادی سوژه در یک خلسۀ عمیق هیپنوتیزمی قرار می گیرد .

دو روش فوق ، از کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی تألیف جان واتکینس و هلن واتکینس برداشت شده که امید می رود این کتاب در اوایل زمستان جاری از سوی انتشارات اطلاعات منتشر شود .