صفحه اصلی کتابی که به زودی منتشر می شود

کتابی که به زودی منتشر می شود

نگارش : دکتر رضا جمالیان

کتابی که به زودی منتشر می شود


کتاب روشها یا تکنیکهای هیپنوتیزم درمانیHYPNOTHERAPEUTIC  TECHNIQUES تألیف جان واتکینس Ph.D. ، پرزیدنت سابق انجمن بین المللی هیپنوتیزم تجربی و بالینی ISCEH خیلی زود توسط انتشارات مؤسسه ی اطلاعات منتشر می شود . این کتاب سرشار از اطلاعات جدید و متفاوت است که بصورت مصور ارائه می گردد .

دراینجا یکی از تکنیکهای غیرمتعارف هیپنوتیزم که توسط خانم واتکینس انجام گرفته ، بنظر گرامی شما می گذرد . به این ترتیب شما مشاهده می فرمائید که همیشه القای خلسه با تلقینات هیپنوتیست صورت نمی گیرد .

روشها یا تکنیکهای غیرکلامی

در برخی از موارد و شرایط ، ممکن است صحبت کردن با سوژه یا بیمار یا غیرممکن بوده باشد و یا نتوان روشهای استاندارد برای القای خلسه را مورد استفاده قرار داد . شاید هم سوژه ناشنوا است و یا با زبانی صحبت می کند که هیپنوتیست با آن آشنا نیست . شاید این روش در کودکان و نوجوانی مؤثرتر بوده باشد که با تلقینات وضعیتی و غیرکلامی بیشتر از تلقینات زبانی جواب می دهند .

از سوژه خواسته می شود که بر روی یک صندلی قرار بگیرد و هر دو دستش را به سمت جلو و بالا قرار دهد ، طوریکه دستها در سطحی بالاتر از چشمها قرار بگیرند . دو دست بایستی هم سطح و در فاصله 70 ـ 60 سانتیمتر دورتر از یکدیگر قرار بگیرند .

دراین زمان هیپنوتیست به سمت جلو و عقب حرکاتی را انجام می دهد ، به چپ و راست حرکت می کند و در جریان انجام این حرکات ابتداء در وضعیت دست راست تغییرات اندکی را داده و بعد در وضعیت دست چپ بیمار همین تغییرات کوچک و اندک را تکرار می کند .

هیپنوتیست دراین زمان دست راست بیمار را می گیرد و آنرا کمی به داخل و به پائین خم می کند ( دراین شرایط آرنج دست راست به صورت خود به خود اندکی به سمت خارج می آید . )

سپس هیپنوتیست به سمت چپ بیمار رفته و همین حرکات یا مانورها را با دست چپ او هم تکرار می کند . پس از انجام هر یک از این حرکات ، هیپنوتیست اندکی یا چند ثانیه ای مکث می کند و وضعیت بیمار را با دقت بررسی می کند . این اقدامات به او این امکان را می دهد که هم عکس العمل بیمار را مشاهده کند و هم خودش و شرایط را برای انجام حرکت بعدی آماده کند .

دوباره هیپنوتیست به سمت راست سوژه رفته و دست راست او را کمی درجهت پائین مرتب می کند . پس از چند ثانیه در تعقیب دست راست هیپنوتیست دست چپ سوژه را هم به صورت مشابهی مرتب می کند . با این مرتب کردن وضعیت طول دستها و کف دستها گوئی او به صورت ثابت این پیام را منتقل می کند :

« به سمت پائین ، و به سمت داخل به سمت داخل به سمت خود(SELF )، به سمت پائین ، پائین تر به طرف سطوح بیشتری از ناخود آگاه »

درنهایت ، زمانی که تقریباً دو دست به هم نزدیک شده اند و تقریباً در بالای رانهای سوژه قرار گرفته اند ، هیپنوتیست هر دو مچ دستهای سوژه را گرفته و آنها را محکم و سریع کاملاً به پائین می کشد . درایـن لحظه معمولاً چشمـان سـوژه بسته شده و سر او بـه سمت سینـه اش خم می شود اگر این اتفاق نیفتاد ، هیپنوتیست پلکهای سوژه را به طرف پائین می کشاند و با فشار به پشت سر ، پیام غیر لفظی و غیرکلامی آخر را به اینصورت صادر می کند :

« به طرف درونت و به طرف پائین برو . چشمانت را ببند و به یک حالت عمیق و آرام از خلسۀ هیپنوتیزمی وارد شو . »

درتمام مراحل فوق ، کلمه ای گفته نشده است ، بلکه تمام مراحل آن از مجموعه ای از تغییرات پیشرونده در وضعیت بدن هیپنوتیست و سوژه صورت گرفته است . برای خارج کردن سوژه از خلسه ای که به صورت فوق صورت گرفته است ، هیپنوتیست خیلی ساده عکس حرکات قبلی را انجام می دهد . مثلاً :

یک : او سر سوژه را به طرف بالا می آورد .

بعد : دو دستهای سوژه را درست در وضعیتی قرار می دهد که پیش از پائین کشیدن آنها در آن شرایط بودند .

ـ دستها و بازوها به ترتیب و عکس گذشته تغییر وضعیت داده می شوند . این حرکات دراین لحظه به سمت بالا و به سمت خارج هستند . گوئی با این حرکات این پیام فرستاده می شود : « به بالا بیا ، به خارج از درونت . حالا به بالا و خارج حرکت می کنی . »

بالاخره دستها به طرف عقب و درمحل اولیه شان قرار می گیرند . چشمهای سوژه به صورت کامل باز می شوند و سرش به طرف بالا قرار داده می شود . بالاخره هیپنوتیست لبخندی می زند و دستهای سوژه را به جائی می برد ، که در لحظات اول از آنجا برداشته است.