صفحه اصلی گزارشهایی درمورد هیپنوتیزم و تله پاتی از راه دور

گزارشهایی درمورد هیپنوتیزم و تله پاتی از راه دور

گردآوری : دکتر رضا جمالیان

گزارشهایی درمورد هیپنوتیزم و تله پاتی از راه دور

[ در پاسخگوئی به علاقه و درخواست خوانندگان ]

واژه تله پاتی TELEPATHIE از دو قسمت TELE به معنای« دور » و PATHIE یا PATHEIA به معنای « آنچه که حس می کنم»  تشکیل شده است . بنابراین ، این لغتِ مرکب می تواند به معنا و مفهوم « آنچه که از دور حس می کنم » بوده باشد .

مشاهدات و پژوهشهای آماری ـ مثلاً مانند تحقیقات آماری و میدانی پروفسور فلاماریون نشان داده که در شرایطی که یک احساس عاطفی دلبستگی یا سنتونی SYNTONIE بین دو نفر [ مانند مادر و فرزند ، بین دو همسر و یا دو دلداده ] وجود داشته باشد ، اگر حادثه یا اتفاق بسیار خطرناکی برای یکی از آنها ایجاد شود ، ممکن است درست درهمان لحظه و یا مدت کوتاهی پس از آن ، نفر دوم آن واقعه را حس کرده و یا بصورت مبهمی مشاهده کند و یا دچار تشویش و نگرانی شدیدی گردد .

درمورد اصالت و حقانیت تله پاتی ، روان شناسی کلاسیک دچار تکذیب و عناد است ، ولی رشته ای دیگر از روان شناسی با عنوان پاراسایکولوژی یا روان شناسی ماورائی که به ویژه در سالهای اخیر و در دانشگاهها و آزمایشگاههای تحقیقاتی آمریکا گسترش و بسط زیادی پیدا کرده و یا لااقل بحث و تحقیق در مورد آنها طرفداران زیادتری پیدا کرده است ، به بحث و تحقیق دراین زمینه ها علاقه نشان می دهد . در شرایط فقدان باور علمی به اصل این مقوله ، فعلاً توجیهات و تفسیرهای قانع کننده ای برای این مطلب در دست نیست . یکی از این نظریات چنین است :

*  انسان از بدو تولد و شاید یا حتماً در زندگی جنینی به ویژه در نیمه دوم زندگی جنینی ، مغزِ جنین دارای فعالیتِ الکتریکی شدیدی بوده و امواج الکترو مغناطیسی پرقدرتی را در محیط پخش می کند که به سادگی و خوبی در اطراف کالبد او قابل بررسی هستند .

*  امواج با دور شدن به شدت ضعیف می شوند ، ولی با منطقِ ریاضی حتی برای فواصل بسیار دور هم کاملاً از بین نمی روند .

*  احتمالاً امواج تله پاتی و تله هیپنوز به نوعی طول موجی دارند و فردی که درحوزه عاطفی این امواج باشد و به اصطلاح ایجاد کنندۀ امواج سنتونی یا همنوایی داشته باشد ، این پیامها را دریافت می کند ، چون درهمان طول موج هستند . 

*  اگر این پیام یا موج زمانی به فردِ گیرنده برسد که او مشغولیات ذهنی شدیدی داشته باشد ، این امکان وجود دارد که پیام در مکانی مثل ناخود آگاه او آرشیو یا ضبط شود و بعد در زمان مناسب به سطح آگاهی او بیاید و یا در رؤیای او ظاهر شود .

*  گفته می شود که بین هیپنوتیزورها و سوژه هائی که با هم سنتونی داشته باشند ، گاه تلقینات غیرکلامی رد و بدل می گردند .

تحقیقات روحی و هیپنوز از راه دور پیش از انقلاب شوروی

پاولوف یک افسر روس بود و بعد از انقلاب 1917 شوروی شدیداً مورد توجه و علاقه لنین قرار گرفت و مراکز مهمی برای تحقیقات مغزی و یا درحقیقت کنترل مغزها مانند مرکز تحقیقاتی مغزی بختریف دراین کشور بیشتر بخاطر او و زیر نظر وی تشکیل شد ...

گزارشهائی که به تازگی منتشر شده ، نشان می دهند درسال 1920 تحقیقات گسترده ای در زمینه هیپنوتیزم از راه دور زیـر نظر پـروفسور زلی چوسکی و دکتر کوتکو از یک سو و یک دختر خانم دانشجوی روان شناسی با استعداد زیاد مدیومی در سوی دیگر برقرار بوده است .

روش کار آنها بسیار جالب و درعین حال ساده بود . از این دختر خانم هر زمان برای انجام تجربیات علمی آزمایشگاهی دعوت به عمل می آمد ، پس از اینکه این خانم در دفتر این اساتید حضور به هم می رسانید و توسط منشی ورود وی به اساتید اعلام می شد ، آنها سعی می کردند که این دخترخانم را که در اتاق دیگری بود ، از راه دور هیپنوز کنند .

پروفسور واسیلیوف

برای سالیان متمادی پروفسور لئونید واسیلیوف رئیس دپارتمان فیزیولوژی بود و عمدتاً بر روی پدیده هائی مانند تله پاتی ، روشن بینی و هیپنوتیزم از راه دور تحقیق می کرد و از آنجائیکه برخی از نتایج به دست آمده با کمک او شدیداً با اصول ماتریالیسم در تضاد بودند ، ولی با این وجود نتایج فعالیتها و اکتشافات وی به این امید که در شرایط وجود صحت ، استفاده های بسیار زیادی از آن متوقع و متصور بود ، مانند بسیاری از کشورهای دیگر درمتن فعالیتهای مخفی و طبقه بندی شده به آنها توجه ی زیادی مبذول می شد .

یکی از اختصاصات بسیار برجسته ی واسیلیوف دقت و وسواس بسیار زیاد در برنامه ریزیها و چگونگی انجام آزمایشها و دوری از تحریف و دغلبازی بود . در بسیاری از تجربیات واسیلیوف ، دو نفر دیگر از پژوهشگران انستیتوی معروف به بررسیهای مغزی بختریف به نامهای خانم دکتر توما شفکی و دوبرووسکی حضور داشتند .

بسیاری از تجربیات این گروه در زمینه تلقین از فاصله دور که صورت می گرفت . دریک دوره از این آزمایشها 260 بار برای هیپنوتیزم از راه دور کوشش شده بود که در بیشتر از 90% موارد موفقیت بدست آمده بود .

در چند تجربه که برای انجام تله پاتی و تشابه آن با یک رادیوی ذهنی کوشش به عمل آمد ، برای اینکه تأثیرگزاری امواج الکترومانتیک محیطی کاملاً از بین برده شوند ، فرد فرستنده پیام و فرد گیرندۀ پیام را در دو اتاق جداگانه با پوشش کامل فلزی یا به اصطلاح قفس فارادی قرار می دادند آزمایشهای انجام گرفته صحت انتقال این امواج حیاتی را نشان داد و در ضمن عدم تشابه و یکسانی آن با امواج الکترومانیتیک هم به اثبات رسید .

واسیلیوف این آزمایشها را از فواصل 20 ، 50 ، 4500 و 7700 متری انجام داد و موفق شد از این فواصل با نتایج مشابه پیامهای تله پاتیک را ارسال کند و یا سوژه های خود را از این فواصل هیپنوتیزم کند . فقدان تأثیر داشتن قدرت این امواج در ارتباط با فاصله ، مغایر با ماهیت الکترونیک بودن امواج تله پاتیک است .

در زمینه چگونگی انجام این آزمایشها از سوی پژوهشگران روسی هرگز مطالب جامع و دقیقی که جنبه کاربردی داشته باشد منتشر نشده است

ولی پروفسور پلاتینوف یکی از همکاران واسیلیوف اطلاعات نه چندان جامع و مانعی را به این صورت بیان کرده است :

هر موقع که من کوشش کردم با ابراز و بیان ، کلماتی را مانند برو بخواب ، برو بخواب ــ  سوژه را هیپنوتیزم کنم ، نتایج منفی بود . ولی هر زمان در ذهنم چهرۀ خواب آلوده و تازه ازخواب بیدار شدۀ سوژه یا مدیومی را مجسم می کردم ، نتیجه همیشه موفقیت آمیز بود .

به باور واسیلیوف ، اصطلاحات « انتقال و انتشار فکر »  صحیح نیست ، آنچه که در تله پاتی انتقال پیدا می کند ، نه تمرکز و « فکر » است ، بلکه تنها احساسها ، تصورات بینائی و سایر انواع تصورات ، هیجانات و محرکهائی برای انجام یک عمل بودند .

 

پروفسور واسیلیوف نهایت دقت خود را به کار می برد که باورها و دستاوردهای او با اصول مارکسیسم و ماتریالیسم علمی تضاد و تداخل پیدا نکند ، ولی تلقین از راه دور را یک انرژی یا پدیدۀ بسیار مهم می انگاشت که شناخت آن در شناسائی بهتر ماده و انرژی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند .