صفحه اصلی اخبار ذِن مدی تیشن ، معرفی یک کتاب

ذِن مدی تیشن ، معرفی یک کتاب

ذِن مدی تیشن ، معرفی یک کتاب

مدی تیشن به روایت عارفان شرق آسیا

مدی تیشن با یک دنیا رمز و رازی که دارد ، و با توجه به اینکه انجام آن برای رسیدن به آرامش و تعالی روحی مورد نیاز تمام انسانها در تمام عصرها ، در بین تمام نسلها و تمام سرزمینها بوده و هست و با عنایت به جنبه های ذن درمانی و موریتا درمانی ، برای همه از جمله اینجانب جذابیت زیادی داشته و دارد . روی این علاقه و فقدان منابعی دراین زمینه ها درایران ، اینجانب تشویق به ترجمه ی ذن ناب شدم که هم توسط استادی بزرگ تألیف شده و هم با کثرت تصاویر ، یک خود آموز مصور ذِن است .

ذن مدیتیشن

تشابه ذِن با طریقت های صوفیانه و عارفانه

برای اینکه شما بیشتر با این کتاب آشنا شوید ، بعنوان نمونه صفحه 17 کتاب عیناً تصویربرداری شده است تا به این شباهت شگفت انگیز

طریقت های عارفانه در نقاط مختلف جهان بیشتر آشنایی پیدا کنید .

کثرت عکسها و طرحها باعث می شوند که خواننده تنها با خواندن کتاب ، با ذن آشنایی عملی و کاربردی پیدا کند و در پایان کتاب ، برای انبوه اصطلاحات و لغات ژاپنی ، معادل فارسی گذاشته شده است .

این کتاب توسط نشر کیوان تلفنهای 66963035 و 66464577 چاپ و منتشر شده است .

 

کناب ذن مدی تیشن

معرفی یک عارفِ طریقتِ ذِن


کودوساواکی در سال 1880 در یک خانوادۀ پراولاد در ژاپن به دنیا آمد . در 7 سالگی پدرخود را از دست داد . درسال 1892 تحصیلات ابتدایی را پشت سرگذاشت و درسال 1896 پس از یک الهام قلبی به سلک سالکان طریقت ذِن درآمد و در محضر چند استاد به تحصیل پرداخت .

درسال 1900 به ارتش پیوست و درسال 1904 به عنوان یک فرد پیاده نظام در جبهه های جنگ ژاپن و روسیه شرکت کرد و پس از یک زخم مهلک که درجنگ برداشت ، به ژاپن برگشت . درسال 1908 به تحصیل در رشته ی فلسفه پرداخت و درسال 1916 به عنوان استاد مشغول به تدریس شد و درسال 1935 پس از طی کامل طریقت ذن ، به عنوان استاد در دانشگاه کومازاوا مشغول به تدریس شد و پس از تأسیس چند صومعه ، درسال 1965 فوت شد . او درتمام عمرخانه و کاشانه ای نداشت و در سیر آفاق و افقها ، هر چند روز را دریک صومعه می گذرانید . به این علت او را کودوی بی خانمان می نامیدند .

 zen miditation sawaki kodo

تصاویری از روش استاد "استاد ذن" ساواکی کودو

'کودوی بی خانمان'

"Sawaki Kodo Roshi"