صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

پدیده های هیپنوتیزمی پیچیده : یک تمرین عملی

پدیده های هیپنوتیزمی پیچیده : یک تمرین عملی

جان ج . واتکیس ، Ph . D .

دانشگاه مونتانا

[ مدرس هائی که این کار عملی را همراه با دانشجویان انجام نمی دهند ، ممکن است این مطالب آموزشی با ارزش را به صورت نمایشی یا دمونستراسیون در جلوی کلاس اجرا کنند . ]

مطابق معمول ، افراد کلاس را به گروههای کوچکی تقسیم کنید . برای انجام این تمرینها بایستی از بهــترین دانـــشجـــویان

[ به معنای دارای بیشترین میزان هیپنوتیزم پذیری ] استفاده کنید ، تا نتیجه ی تمرینها با موفقیتِ مورد انتظار همراه شود .

پدیده های پیچیده ( یا در شرایط خلسه های عمیق )

تلقینات عجیب و غریب یا باور نکردنی ، اغتشاش در ادراک

1 ـ a . خلسه ی هیپنوتیزمی را

ادامه مطلب...