صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

معمای آموزش خود هیپنوتیزم

هدیه نوروزی

معمای آموزش خود هیپنوتیزم

خود هیپنوتیزم به این صورت است که فردی بتواند برای مقابله با استرس یا برای اهداف درمانی در مدت بسیار کوتاهی خود را در شرایط خلسه هیپنوتیزمی عمیقی قرار دهد که معمولاً پس ار مرور ذهنی یک عبارت یا انجام یک حرکتِ خاص صورت می گیرد یا حاصل می شود .

در این عبارتِ درست ـ ولی نه چندان جامع ـ به برخی از نکات بسیار مهم اشاره نشده و در نتیجه بعضی از افراد ممکن است تصور کنند که تنها با در اختیار گرفتن آن عبارت و یا فراگیری نحوۀ انجام یک حرکت خاص ، بایستی خود هیپنوتیزم را به سرعت و در چند دقیقه یاد بگیرند .

در اطراف این مقاله ، تصویر رویِ جلد چند کتاب قرار گرفته که تمام حجم کتاب و یا قسمتی از فصول آنها تنها به

ادامه مطلب...

 

انتشار چند کتاب ما توسط انتشارات نسل نو اندیش

مقدمه : ازحدود 20 سال پیش اینجانب با آقای بیژن علیپور صاحب و مدیرعامل انتشارات نسل نواندیش دوستی داشته و برخی از با اعتبارترین ترجمه های خود را به ایشان که مدیری پرکار ، مدیر و درستکار بوده و هست ، ارانه داده ام . سطور زیر اشاره ای به این آثار است :


 

کتاب ایجاد خلسه ی هیپنوتیزمی و تلقین : بدون تردید بهترین

ادامه مطلب...

 

پدیده های هیپنوتیزمی - بخش هشتم

سیر قهقرایی در زمان

دست یابی به پدیدۀ هیپرمنزی خیلی راحت تر از سیر قهقرایی در زمان است. در دومی، در حقیقت یک وقوع مجددی تحقق پیدا می کند که با تمام احساس ها و حرکاتی همراه است که تصور می رود همراه با واقعه مورد نظر بوده اند. پدیدۀ هیپرمنزی یا حدّت حافظه به نظر
می آید که با دلایل و مدارک تجربی کافی توسط هلیگارد به اثبات رسیده باشد. این مضمون به صورتی گسترده مورد قبول قرار گرفته و در کارهای بالینی هم مورد استفاده قرار می گیرد. باری، دقت و اصالت خاطرات و حوادثی که در جریان هیپنوتیزم ارتقا یا افزایش پیدا کرده باشد، با عقاید و نظریات متفاوت و متضادی مواجه می شوند و این تردید و تقابل در پزشکی قانونی مشهودتر و ملموس تر است. در تحقیقات اولیه که توسط لکرون و همکارانش صورت گرفت، به صورت واضح و روشن حقیقت و اصالت سیر قهقرایی در زمان مورد تأیید قرار گرفت، ولی در پژوهشهای بعدی توسط اورن، به علت اشکالاتی که در روشهای تحقیق قبلی وجود داشته، شک و تردیدهایی در باره ی حقانیت این پدیده آشکار شد.

 

حقیقت و اصالت سیر قهقرایی در زمان از طریق هیپنوتیزم هم چنان در میان انبوهی از عقاید متضاد قرار دارد. بسیاری از هیپنوتیزم درمانگران مانند کلاین و واتکینس در کارهای درمانی خود از آن استفاده
می کنند. در برخی از موارد، یک سوژه هیپنوتیزمی ممکن است به صورت «واقعی» و به صورت مشهود این مضمون را نشان دهد، در حالیکه در فرد دیگر تنها نیمه ای از سیر قهقرایی وی با حقیقت همراه است ودر مورد دیگر، روشن می شود که او به سیر قهقرایی در زمان تظاهری آگاهانه داشته است. در مواردی دیگر، تمام انواع بیان شده در بالا، ممکن است توسط یک نفر- ولی در موقعیتهای مختلف- نشان داده شوند.

پدیده های هیپنوتیزم

از طریق تلقینات بعد از هیپنوتیزمی، به سوژه گفته شده که خانم واتکینس نامرئی شده است. پس از ناپدید شدن خانم واتکینس در برابر چشمان باز فردی که قبلا هیپنوتیزور و

ادامه مطلب...