صفحه اصلی

هیپنوتیزم ایران

آشنائی بیشتر با جان . ج . واتکینس


واتکینس Ph.D. خود را دررشته ی روان شناسی بالینی از دانشگاه کلمبیا گرفت و از سوی انجمن ملی ارائه مدارج علمی درآمریکا ، به عنوان روانکاو شناخته شد . دکتر واتکینس مدتی پرزیدنت بورد آمریکا درزمینه ی هیپنوتیزم برای روانشناسان [ قسمت 30 ] درانجمن روانشناسان آمریکا بوده و مدتی هم پرزیدنت انجمن جهانی هیپنوتیزم بالینی و تجربی بوده است .

درمجامع علمی هیپنوتیزم ، مقام پرزیدنتی به افرادی پیشنهاد یا اعطا می شود که به اعتقاد افراد آن انجمن یا جامعه از لحاظ مقام علمی ، تحقیقات و تألیفات برترین و والاترین فرد در آن انجمن بوده باشد . واتکینس درضمن یکی از دو نفری بود که این انجمن جهانی را پایه گزاری و تأسیس کرد .

دکتر واتکینس درشرایط کنونی استاد بازنشسته ی دانشگاه مونتانا بوده و به عنوان استاد میهمان دردانشگاه ایالتی واشینگتن ، دانشگاه کالیفرنیا درلوس آنجلس ، دانشگاه شمال غربی و

ادامه مطلب...

 

دیدنِ چیزهائی که وجود ندارند و ندیدن اشیائی که در برابر ما وجود دارند

ترجمۀ : دکتر رضا جمالیان

WWW. HYPNOSIRAN . COM

دیدنِ چیزهائی که وجود ندارند

و ندیدن اشیائی که در برابر ما وجود دارند

مقدمه : برای عده ای از افراد جامعه درشرایط خاصی این امکان وجود دارد و یا ممکن است شرایطی را برای آنان فراهم آورد که درحالت بیداری عادی و با چشمان باز و نورکافی محیطی ، اشیاء یا افرادی را مشاهده کنند که واقعاً دربرابر آنها نیستند و یا اشیاء یا افرادی را که واقعاً درشرایط بیداری و نور کافی در نزدیکی او هستند ، با چشمان بازمشاهده نکنند ، درحالیکه افراد دیگری که به عنوان شاهد درمحیط هستند ، آنها را مشاهده می کنند .

این موضوعات که با عناوین توهم و انواع توهم مثبت و توهم منفی نامیده می شوند ، در روانشناسی و روانپزشکی مضامینی شناخته شده هستند . درفرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمــینه های وابــسته که تــوسط آقای دکتر پــــورافــکــاری استـــاد روانــپــزشکی دردو جلــد و در 814 صــفحه تنــظیم شده ، تــوهم مــثبت به ایــن صــورتــها [ با مختصرساده نویسی ] معرفی شده است :

* به بیان دانشمندی به نام بلوئر :

ادامه مطلب...

 

هفت گام تا اوج موفقیت و اعتماد به نفس

هدیه نوروزی

مقدمه

هر چند صحبت از اهمیت عزت نفس از جمله در انتخاب و انجام کار ، انتخاب همسر و مــوفقیت زیــاد زده می شود ، ولی به جز یکی دو مقاله یا مطلب مهم ، در بقیۀ موارد مقداری کلی گوئی ، شعارگوئی و مطالب غیرمستند ارائه می شوند .

در سطح جهانی ، بیشترین تعداد افرادی که برای هیپنوتیزم درمانی مراجعه می کنند ، برای افزایش اعتماد به نفس یا عزت نفس است . از آن گذشته یا در جوار آن هر فردی که برای هر موضوعی از جمله : افزایش قابلیتهای تحصیلی ، لاغرتر و موزون تر شدن و ... به هیپنوتیزم درمانگر مراجعه می کنند ، به صورت مقدماتی و تلفیقی در زمینه تقویت عزت نفس یا اعتماد به نفس هم مطالب زیادی به او ارائه می شود .

با توجه به اهمیت هیپنوتیزم درمانی برای تقویت اعتماد به نفس و آموزش آن در شرایط خلسه ی هیپنوتیزمی که مستقیماً مفاهیم آن به ضمیر ناخود آگاه منتقل می شوند ، و با توجه به نقش آن در افزایش سطح سلامتی و موفقیت ، با توجه به زمینه ی ذهنی مراجعین ، به صورت انفرادی و در 7 تا 10 جلسۀ یک ساعته پس از یک مصاحبه حدود نیم ساعتی روشهای تقویت اعتماد به نفس تدریس و تعلیم داده می شود . برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77561318 تماس بگیرید .


معمای اعتماد به نفس و نقش آن در رسیدن به موفقیت

در تحقیقات آماری که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته ، مشخص شده که بزرگترین آرزوی انسانها کسب موفقیت و احساس خوشبختی است .

کسب موفقیت معمولاً معادل با

ادامه مطلب...