Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

 

نگارش : دکتر رضا جمالیان

خودتان را امتحان کنید ، برای اینکه متوجه شوید

چه اندازه از لحاظ تئوری و کارهای عملی آموزش دیده اید

برای اینکه از حجم و میزان آموزشهای نظری و عملی خود کسب اطلاع کنید ،

الف ـ با مراجعه به کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند نشریه آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ، میزان اطلاعات تئوری خودتان را محک بزنید .

ب ـ برای اینکه متوجه شوید تا چه اندازه عملاً انجام پدیده های هیپنوتیزمی را یاد گرفته اید ، چند برنامه کارآموزی که عملاً در دوره های آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا آموزش داده می شوند ، بتدریج در اختیار شما می گذاریم که مطالب این نوشته ، قسمتی از آنهاست .

ج ـ در دو کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند پرزیدنت سابق انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که ضمناً نشریۀ رسمی آموزشی این انجمن است و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی تألیف جان واتکینس پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم تجربی و بالینی آمریکاست این مطالب و مطالب دیگری وجود دارند .

کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی را به قیمت 16000 تومان و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی را به قیمت 15000 تومان می توانید بصورت تلفنی از طریق تلفن 29993242 از انتشارات اطلاعات خریداری کنید تا بصورت پیک تلفنی یا پست سفارشی همانروز یا روز بعد به آدرس خانه یا محل کار شما فرستاده شوند . در کتابهای فوق ، تعداد خیلی بیشتری از تکنیکهایی که در دوره آموزشی مقدماتی انجمن های فوق، بصورت عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند ، چاپ شده است .


 

پدیده های جذّاب هیپنوتیزم عملی

پرسش و پاسخ با ناخود آگاه ، بدون آگاهی ضمیر آگاه سوژه

 

1 ـ سوژه بایستی استعداد هیپنوتیزم پذیری بالایی را داشته باشد .

2 ـ سوژه را در عمیق ترین میزان عمق خلسه ، که ظرفیت آنرا دارد قرار دهید .

3 ـ بـه او بگوئید که دراین شرایط ناخود آگاه او که مدیـریت حرکـات انگشتان او را دارد ، با حرکـات انـگشت ، به پرسشهای من جواب می دهد :

اگر جواب پرسش من آری بوده باشد ، انگشت کوچک تر خود به خود بالا می آید . اگر جواب پرسش من منفی است ،

انـگشت کنـاری آن حرکت می کند . اگر نـاخود آگاه تـو نمی خواهد و یـا صلاح نمی داند که به پرسش جواب دهد ،

انگشت میانی تو به بالا می آید .

* معمولاً دراین شرایط سوژه بر روی یک صندلی نشسته و دستهایش را روی رانهایش قرار داده است .

این آزمایش براساس پدیدۀ ایدئوموتور صورت می گیرد .

برای اولین بار

آموزش و فراگیری روشهای هیپنوتیزم درمانی در ایران

نه تنها تاکنون کتاب یا حتی مقاله ای در زمینه معرفی و راهنمایی روشهای تدریس هیپنوتیزم درمانی در ایران منتشر نشده ، بلکه به عقیدۀ جان واتکینس ph.D. در سطح جهانی هم کتابهایی برای راهنمایی استادان یا مربیانی که قصد آموزش هیپنوتیزم را به دیگران دارند ، بسیار محدود و معدود است .

جان واتکینس شجاعانه برای اولین بار دست به تألیف کتابی با عنوان روشهای هیپنوتیزم درمانی زده که نیمۀ نظری یا تئوری آن در 320 صفحه توسط انتشارات اطلاعات با تکنولژیهای فاخر در ویرایش ، حروف چینی ، صفحه بندی و تصحیح مطالب به زیور چاپ رسیده و از جمله در 25 عنوان ، به این پرسش که جوابهای آن در هیچ کتاب دیگری نیست : ــ نظریه های توجیه کنندۀ ماهیت هیپنوتیزم - در فصلی مبسوط و مشروح جواب داده است .   

در فصولی از این کتاب ، مضامینی مانند : آموزش هیپنوتیزم کاربردی ، حساسیت به هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم پذیری ، تکنیکهای مقدماتی در القای خلسه ، تکنیکهای پیشرفته در القای خلسۀ هیپنوتیزمی و تکنیکهای عمیقتر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی بصورت گسترده مورد بحث و آموزش قرار گرفته است . 

برای اولین بار در ایران

آموزش هیپنوتیزم ، کاملاً مانند این دورۀ آموزشی در آمریکا

چند دورۀ آموزشی بر پایۀ چندین سالی که صرف ترجمه ، تحقیق ، تجربه طراحی و تنظیم آنها شده است ، بتدریج به   این ترتیب معرفی می شوند :

یک دورۀ آموزش هیپنوتیزم ، کاملاًشبیه به روش آموزش

هیپنوتیزم در آمریکا

کاملاً مشابه با برنامۀ آموزشی هیپنوتیزم در آمریکا ــ براساس آنچه که در سایت آن انجمن و در صفحات مقدماتی برخی از کتابهای آموزشی آن انجمن هم آمده است :

1 ـ به افراد داوطلب فراگیری هیپنوتیزم ، در جلسۀ اول پس از یک مصاحبه یا مذاکره مقدماتی ، چند جلد کتاب به شرح زیر برای آشنایی نظری با هیپنوتیزم بصورت رایگان به آنان داده می شود :

الف ـ کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی مرجع رسمی و اصلی آموزش هیپنوتیزم در آمریکا ، تألیف کوریدون هاموند رئیس انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که با دقت فراوان توسط اینجانب ( ر . ج ) ترجمه و بشکل نفیسی توسط انتشارات مؤسسه اطلاعات حروف چینی صفحه بندی و در 400 صفحه چاپ شده است . این کتاب ضمناً به تنهایی تمام مطالب دو جلد دیگر از انتشارات انجمن هیپنوتیزم آمریکا را هم در بر دارد .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене