Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

 

در پیش گفتار این کتاب ــ صفحۀ 15 ــ این مطالب به چشم می خورند :

 

ــ در تمام و یا بسیاری از موارد ، مطالب علمی و تکنیکهای القای خلسۀ هیپنوتیزمی و روشهای هیپنوتیزم درمانی موجود در این کتاب ، درحد تضاد کامل با کتابهای قبلی اینجانب است که کم و بیش از عقاید و آثار نابغۀ بزرگ هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی میلتون اریکسون پیروی شده است .

 

در روشهای متداول القای خلسه ، معمولاً یا همیشه مضمون اندازه گیری ظرفیت هیپنوتیزم پذیری سوژه یا بیمار نادیده گرفته شده و همانگونه که در صفحۀ 110 کتاب خلسه و درمان آمده و خوانندگان این منابع مکرراً به تکنیکهای به اصطلاح [ عمیق تر کردن خلسه ] ارجاع می شوند ( اریکسون 1967 ) با این تصور که تمام افراد جامعه هیپنوتیزم پذیر هستند .

براساس تجربیات اشپیگل ها این روشهای عمیق تر کردن ارزش اندکی دارند ، بنابر این نیازی به انجام آنها نیست .

 

دسترسی سریع به بیشتر کتابهای هیپنوتیزم اینجانب دکترجمالیان

عده زیادی از کسانیکه از سایت WWW.HYPNOSIRAN.COM دیدن می کنند ، مشتاق هستند تا تعدادی از نزدیک به 100 جلد کتابی را که توسط اینجانب ترجمه شده اند ، را داشته باشند .


لزوماً به عرض می رساند تمام این کتابها توسط ناشران متعدد چاپ و منتشر شده اند وا اینجانب دکترجمالیان هیچ کتابی را خودش چاپ و منتشر نکرده است . از آنجائیکه در هر نوبت چاپ هر کتاب درحدود 20 نسخه به متـرجم داده می شود و گاهی بعضی از نـاشران محتـرم بابت حق الزحمه هم یکی دو کارتن کتاب به اینجانب می دهند ، اکثراً تعدادی از کتابهای ترجمه شده در انبار مطب موجودند ، ولی حتی در آرشیو خودم هم تمام کتابها وجود ندارند . 

 

نگارش ِ : دکتر رضا جمالیان

یادی از چند پدیدۀ فراروان شناسی

دراینجا بصورت اشاره به چند مضمون فراروان شناسی اشاره می شود که دربارۀ

هرکدام از آنها ، کتابهای متعددی نگاشته شده است

احساس خروج [ روح ] از بدن

OUT OF BODY EXPERIENCE

در عده ای از افراد ، در شرایط بیداری یا حالاتی از رخوت ممکن است به آنان این احساس دست بدهد که گویی روح آنان از بدنشان خارج شده و جدا از بدن ، در بالای تنۀ در وضعیت مواج در فضا قرار گرفته است . در ایـن شرایط ، ایـن روح یـا آگـاهی گسسته از بدن می تواند یا به کالبدی که از آن گسسته و خارج شده بنگرد و یا به نقاط دور یا نزدیکی رفته و اخبار یا گزارشهایی را ازآنجا بیان می کند . این پدیدۀ شگرف و اعجاب برانگیز در شرایط مختلفی که ممکن است خود به خود و یا به علت عوامل و شرایطی پیدا شود . هر چند این وضعیت با شیوع نسبی گاهی در برخی از افراد جامعه پیدا می شود ، ولی توجیه و تفسیر دقیقی از آن پیدا نشده است .

اگر برای کسب آگاهی های بیشتر به اینترنت مراجعه کنید ، میلیونها مقاله ، گزارش ، خبر ، کتاب ، شرح حال و ... دربارۀ آن پیدا می کنید در اینجا به ذکر نکاتی از آنها بسنده می کنیم


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене