Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

 

نگارش ِ : دکتر رضا جمالیان

یادی از چند پدیدۀ فراروان شناسی

دراینجا بصورت اشاره به چند مضمون فراروان شناسی اشاره می شود که دربارۀ

هرکدام از آنها ، کتابهای متعددی نگاشته شده است

احساس خروج [ روح ] از بدن

OUT OF BODY EXPERIENCE

در عده ای از افراد ، در شرایط بیداری یا حالاتی از رخوت ممکن است به آنان این احساس دست بدهد که گویی روح آنان از بدنشان خارج شده و جدا از بدن ، در بالای تنۀ در وضعیت مواج در فضا قرار گرفته است . در ایـن شرایط ، ایـن روح یـا آگـاهی گسسته از بدن می تواند یا به کالبدی که از آن گسسته و خارج شده بنگرد و یا به نقاط دور یا نزدیکی رفته و اخبار یا گزارشهایی را ازآنجا بیان می کند . این پدیدۀ شگرف و اعجاب برانگیز در شرایط مختلفی که ممکن است خود به خود و یا به علت عوامل و شرایطی پیدا شود . هر چند این وضعیت با شیوع نسبی گاهی در برخی از افراد جامعه پیدا می شود ، ولی توجیه و تفسیر دقیقی از آن پیدا نشده است .

اگر برای کسب آگاهی های بیشتر به اینترنت مراجعه کنید ، میلیونها مقاله ، گزارش ، خبر ، کتاب ، شرح حال و ... دربارۀ آن پیدا می کنید در اینجا به ذکر نکاتی از آنها بسنده می کنیم

 

نگارش : دکتر رضا جمالیان

خودتان را امتحان کنید ، برای اینکه متوجه شوید

چه اندازه از لحاظ تئوری و کارهای عملی آموزش دیده اید

برای اینکه از حجم و میزان آموزشهای نظری و عملی خود کسب اطلاع کنید ،

الف ـ با مراجعه به کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند نشریه آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا ، میزان اطلاعات تئوری خودتان را محک بزنید .

ب ـ برای اینکه متوجه شوید تا چه اندازه عملاً انجام پدیده های هیپنوتیزمی را یاد گرفته اید ، چند برنامه کارآموزی که عملاً در دوره های آموزشی انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا آموزش داده می شوند ، بتدریج در اختیار شما می گذاریم که مطالب این نوشته ، قسمتی از آنهاست .

ج ـ در دو کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی تألیف کوریدون هاموند پرزیدنت سابق انجمن هیپنوتیزم بالینی آمریکا که ضمناً نشریۀ رسمی آموزشی این انجمن است و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی تألیف جان واتکینس پرزیدنت انجمن هیپنوتیزم تجربی و بالینی آمریکاست این مطالب و مطالب دیگری وجود دارند .

کتاب آموزش هیپنوتیزم بالینی را به قیمت 16000 تومان و کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی را به قیمت 15000 تومان می توانید بصورت تلفنی از طریق تلفن 29993242 از انتشارات اطلاعات خریداری کنید تا بصورت پیک تلفنی یا پست سفارشی همانروز یا روز بعد به آدرس خانه یا محل کار شما فرستاده شوند . در کتابهای فوق ، تعداد خیلی بیشتری از تکنیکهایی که در دوره آموزشی مقدماتی انجمن های فوق، بصورت عملی به دانشجویان آموزش داده می شوند ، چاپ شده است .


 

پدیده های جذّاب هیپنوتیزم عملی

پرسش و پاسخ با ناخود آگاه ، بدون آگاهی ضمیر آگاه سوژه

 

1 ـ سوژه بایستی استعداد هیپنوتیزم پذیری بالایی را داشته باشد .

2 ـ سوژه را در عمیق ترین میزان عمق خلسه ، که ظرفیت آنرا دارد قرار دهید .

3 ـ بـه او بگوئید که دراین شرایط ناخود آگاه او که مدیـریت حرکـات انگشتان او را دارد ، با حرکـات انـگشت ، به پرسشهای من جواب می دهد :

اگر جواب پرسش من آری بوده باشد ، انگشت کوچک تر خود به خود بالا می آید . اگر جواب پرسش من منفی است ،

انـگشت کنـاری آن حرکت می کند . اگر نـاخود آگاه تـو نمی خواهد و یـا صلاح نمی داند که به پرسش جواب دهد ،

انگشت میانی تو به بالا می آید .

* معمولاً دراین شرایط سوژه بر روی یک صندلی نشسته و دستهایش را روی رانهایش قرار داده است .

این آزمایش براساس پدیدۀ ایدئوموتور صورت می گیرد .

برای اولین بار

آموزش و فراگیری روشهای هیپنوتیزم درمانی در ایران

نه تنها تاکنون کتاب یا حتی مقاله ای در زمینه معرفی و راهنمایی روشهای تدریس هیپنوتیزم درمانی در ایران منتشر نشده ، بلکه به عقیدۀ جان واتکینس ph.D. در سطح جهانی هم کتابهایی برای راهنمایی استادان یا مربیانی که قصد آموزش هیپنوتیزم را به دیگران دارند ، بسیار محدود و معدود است .

جان واتکینس شجاعانه برای اولین بار دست به تألیف کتابی با عنوان روشهای هیپنوتیزم درمانی زده که نیمۀ نظری یا تئوری آن در 320 صفحه توسط انتشارات اطلاعات با تکنولژیهای فاخر در ویرایش ، حروف چینی ، صفحه بندی و تصحیح مطالب به زیور چاپ رسیده و از جمله در 25 عنوان ، به این پرسش که جوابهای آن در هیچ کتاب دیگری نیست : ــ نظریه های توجیه کنندۀ ماهیت هیپنوتیزم - در فصلی مبسوط و مشروح جواب داده است .   

در فصولی از این کتاب ، مضامینی مانند : آموزش هیپنوتیزم کاربردی ، حساسیت به هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم پذیری ، تکنیکهای مقدماتی در القای خلسه ، تکنیکهای پیشرفته در القای خلسۀ هیپنوتیزمی و تکنیکهای عمیقتر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی بصورت گسترده مورد بحث و آموزش قرار گرفته است . 


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене