Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

یادداشتهائی از : دکتررضا جمالیان

WWW.HYPNOSIRAN.COM

مدی تیشن [ MEDITATION ] یکی از دستاوردهای شگفت انگیز تمدنهای باستانی ایران و هند است که درگذشته فقط در فرقه های عرفانی برای رسیدن به آرامش و رؤیتهای شبه هیپنوتیزمی جذّاب و با شکوه ـ درست به همانصورتی که شیخ اجل ، سعدی شیرازی در مقدمه ی گلستان سعدی نوشته است ـ مورد استفاده قرار می گرفت . چنانکه سعدی می فرماید :

 

صاحبدلی [ یا عارفی ] را دیدم که سر به جیب مراقبه [ برای انجام مراقبه یا مدی تیشن سر را طوری خم کرده که چانه به داخل یقه ] فرود برده و دربحر مکاشفه [ دریای کشف و شهود یا دیدنیهای شگفت انگیز ] فرو رفته ... بالاخره زمانی که آن صاحبدل [ عارف ـ صوفی یا فردی علاقه به سیر و سلوک ] به حالت عادی بر می گردد ، سعدی به کنایه از او می پرسد که از این سفر معنوی که رفته بودی ، ما را چه تحفه آوردی ، آن صاحبدل می گوید که چون به باغ پرگل و گیاه شهود و رؤیت رسیدم ، قصد داشتم دامنم را از آن گلها پرکنم و به عنوان تحفه برای دوستان و نزدیکان یا اصحاب دل بیاورم ، ولی بوی گل چنانم مست کرد که دامنم از دست رفت و گلها به زمین ریخت ...

کنایه ای از اینکه آنچه فرد در خلسه ی مدی تیشنی و هیپنوتیزمی می بیند ، همیشه قابل شرح و بیان نیست .


بسیاری از روشهائی که برای ایجاد عکس العمل ریلاکس شدن مورد استفاده قرار می گیرند ، بسیار شبیه به یکدیگر هستند ، تا آنجا که تمام آنها را می تـوان درحقیقت عکس العمل ریلاکس شدن تلقی کرد . در صفحه ی 112 ازکتاب آرامش بیکران [ عکس العمل ریلاکس شدن ] ، تحقیقات آزمایشگاهی 30 ساله ی دانشگاه هاروارد زیر نظر دکتر بنسن درمورد مدی تیشن و سایر انواع مشابه آن این مطالب تقریباً به این صورت خلاصه شده است :

روشهای متفاوت برای ریلاکس شدن و درمان استرسها

روش مورد استفاده

مصرف اکسیژن

تعداد تنفس

ضربانات قلب

امواج آلفا

فشار خون

تنش عضلانی

مدی تیشن (TM )

ذن مدی تیشن

تعالیم اتوژنیک

ریلاکس شدن پیشرونده

هیپنوتیزم با تلقین

آرامش عمیق

سیر وسلوک عرفانی

کاهش

کاهش

اندازه گیری نشده

اندازه گیری نشده

کاهش

کاهش

کاهش

کاهش

کاهش

اندازه گیری نشده

کاهش

کاهش

کاهش

کاهش

کاهش

اندازه گیری نشده

کاهش

کاهش

افزایش

افزایش

افزایش

اندازه گیری نشده

اندازه گیری نشده

کاهش

کاهش

کاهش

غیرقطعی

غیر قطعی

غیرقطعی

اندازه گیری نشده

اندازه گیری نشده

اندازه گیری نشده

کاهش

اندازه گیری نشده

 

فقط در پنج دقیقه ...

شما می توانید اصول علمی و کاربردی یک روش مدی تیشن علمی و کنترل شده را درخانه خودتان ... بدون شرکت در دوره های آموزشی گران قیمت ... بدون کمک داروهای آرامش بخش یا تخدیر کننده بیاموزید .

این روش نو و جذّاب درمانی که با کمک عده ای از استادان و پژوهشگران دانشگاه هاروارد طراحی و بازسازی شده ، اصول بنیادی و نحوه اثر گذاری انواع و اقسام مدی تیشن را برای شما روشن می کند . به این ترتیب شما با یک سیستم دفاعی بسیار پــرقــدرت آشنا می شوید که آفرینش برای مقابله با استرس و پیشگیری از بسیاری از بیماریها و ناتوانیها درنهاد شما به ودیعه گذاشته است .

پس از آشنایی با این روش ، تنها به ده تا بیست دقیقه وقت نیاز دارید که هر روز در دو نوبت آثار استرس ، خستگی و نا امیدی را از بدنتان خارج و نشاط ، سلامتی و امید به موفقیت را جایگزین آنها سازید . بین شما و یک دنیا انرژی ، تندرستی ، خلاقیت ، موفقیت و پیشرفت فقط فاصله ای به اندازه مطالعه این کتاب وجود دارد !

یادگیری روش مدی تیشن

براساس مطالب کتاب آرامش بیکران ، به سادگی می توان مدی تیشن را به صورت خود آموز یاد گرفت و به خوبی و با کمال سهولت آنرا به کار برد . مطالب بالا عیناً یک صفحه از کتاب آرامش بیکران است که بدون تغییر از نظر گرامی شما می گذرد .


در حدود 50 سال پیش و به عنوان دانشجوی دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران از مسافرت انبوه جـوانان اروپـائی و آمـریکائی از راه ایران به هنــد که بــرای رسیدن به آرامش و معنویت و آمــوزش مـدی تیشن سفر می کردند ، در بحــثهای طولانی در کنار زمین فوتبال دانشگاه تهران آشنا شدیم . یکی از استــادان مــا معتقد بود که در شرایط مدی تیشن با تکرار یک واژه به قــول مــا ذِکر و به قــول عــده ای مــانـــترا [ که این هم یک لـغت فـارسی ساسانی است ] طبق آموزه های پــاولوف یک حالت مهار یا INHIBITION به وجود می آید و در پی گسترش آن ، فرد به خلسه فرو می رود .

در این شرایط خلسه در سکوت ، کمنوری ، بی حرکتی که در فیزیولوژی انسانی به شرایط محرومیت از حس یا شرایط گانزفیلد معروف است ، خاطرات آگاهانه و ناخود آگاهانه فرد به صورت سیر و شهود یا تخیلات عارفانه به ذهن او جاری می شوند . درحقیقت چیزهائی را با تغییرات و تعبیرات پیچیده مشاهده می کند که سالها یا ماههای قبل به صورت آگاهانه یا ناخود آگاهانه آموخته است .

ترجمه این کتاب یادگار آن دوران است که مدی تیشن تقریباً معادل با TM بود و TM هم طراحی یک مدی تیشن ساده و بسیار مؤثر توسط ماهاریشی ماهش یوگی می باشد .

[ دوسال پرفروش ترین کتاب آمریکا ]

آرامش بیکران

سرو صداهای زیادی که استرس ، عوارض و عواقب استرس و جسـتجو برای یافتن راهی برای مقابله با عوارض سکته هــای قلــبی و مــغزی فــشارخون و ... برانگیخته بودند باعث شدند تــا دانــشگاه هـــاروارد به عنوان پرافتخارترین و پراعتبارترین نهاد علمی جهان به چاره جوئی برخیزد . از آنجا که تجویز داروها چاره کار نبود ، با توجـه به شــهرت فراوان مدی تیشن به ویژه یک شکل ساده شده آن به نـام TM یـــا مدی تیشن متعالی که حسنِ شهرت زیادی در جــهان کسب کــرده بود ، از سال 1945 تا 1975 میلادی در آزمایشگاه مجهزی به نــــام تورندیک مموریال پژوهشگران زیادی زیر نظر دکتر بنسن به تــحقیق بر روی مدی تیشن و تحولات فشارخون و ترکیبات شیمیائی خـــون درشرایط عادی ، در زمان انجام مدی تیشن و پس از پایان اندازه گیری پرداختند و از همکاری خوب ماهاریشی ماهش یوگی و همکاران او استفاده می کردند .

درسال 1975 میلادی که آخرین سال تحقیقات دانشگاه هاروارد و دکتر هربرت بنسن رئیس بخش کاردیولوژی دانشگاه هاروارد بود ، اینجانب هم در دانشکده ی بهداشت دانشگاه هاروارد در آمریکا یک دوره آموزشی را می گذراندم . این کتاب را بــا شوق به انتشارات نسل نو اندیش به پاس دوستی با آقای بیژن علیپور مدیر عامل فعّال و نیکنام مؤسسه انتشارات نسل نواندیش [ تلفن های 9 ـ 88942247 ] ارائه دادم .


مدی تیشن ، طریقت باطنی


نشر درسا تلفن های 66464577 ـ 66963035

این کتاب که توسط نشر کیوان منتشر می شود ، توسط بانوی دانشمند نائوی هامفری تألیف شده و در بین کتابهای متعدد و متنوعی که توسط اینجانب تـرجمه شده اند ، همانند کــتاب آرامش بیکران مکرراً تجدید چاپ شده و در آشنائی هم وطنان گرامی با مدی تیشن علمی و مدرن تأثیر زیادی داشته است . درخرداد بسیار گرم و سوزان 1368 که اینجانب برای گذراندن طرح یکماهه ی خدمت پزشکان در زمان جنگ به بندرعباس رفته بودم ، درشرایطی که متن انگلیسی این کــتاب را برای پرکردن ساعات فراغت همراه خودم برده بودم ، گرمای بسیار شدید باعث شد که من به عنوان تنها پزشک مقیم در میهمانسرای پزشکان و درسالن کوچکی که 3 کولر گازی آنرا کمی خنک می کرد ، درسکوت و تنهائی تمام این کتاب را ترجمه کنم و احساس می کردم که متن آن مانند غزلهای حافظ برای من دلنشین است . به عبارت دیگر ، درشرایطی که طی طریق یا قدم زدن در آن گرما و شرجی بسیار شدید خرداد ماه بندرعباس مقدور نبود ، اینجانب طریقت باطنی را انتخاب کردم !

 

ذن مدی تیشن


ابزار عرفانی ملل شرق آسیا

تمام طریقت های عارفانه درکنار یک مذهب یا شریعت خاصی پیدا شده و رشد و نمو پیدا کرده است . درحدود 1000 سال پس ازمرگ بودا ، فردی با نام « بودید هارما » از هــند به چیــن رفت و یک مکتب عرفانی جدید بر پایه بودائیگری را بـــا نــام ذن یا ذن مدی تیشن در شرق آسیا به ویژه برمه ، چین و ژاپن بــنیان نهاد . بودا پیغمبر نبود ، بلکه به عنوان یک متفکر یک سلسله توصیه ها و تمرینهائی را برای رسیدن به آرامش ، مهربانی ، ایثار و ... بنیان نهاد .

سابقه ی آشنائی من با طریقت ذن

در سال 1351 دکتر پــرویز فـــروردین که روانپــزشکی و روانــکاوی را در آمــریــکا آمـــوخته بود با نگارش کتابی بــه عنــوان « ذن یا مکتب درمانی شرق » ما را با روشی که خودش به خوبی و خیلی عمیق در آمریکا از استاتید چینی و ژاپنی آموخته بود ، آشنا کرد .

شعار او این بود : « جهان بیمارستان ، انسان بیمار ، و ذِن ، درمان »

دکتر فروردین یک عارف و استاد ذن بود که چند سالی خیلی از مطالب و معارف را به ما آموخت و بعد با فرار یا هجرت از تهران به یکی از روستاهای البرز میانی پرواز کرد و مانند سیمرغ در آنجا آشیانه ساخت و پس از مدتی تماس خود را با همه ترک کرد و به یک عزلت آگاهانه و خود خواسته روی آورد . اگر زنده است در پناه رحمت الهی سلامت باشد و اگر فوت شده خدایش بیامرزد .

کتاب ریلاکسیشن و مدیتیشن


که در 290 صفحه توسط انتشارات دکــلمه گــــران - تلفن : 66468667 بـــا تیــــراژ5000 نــــسخه چاپ و منتشر شده ، بدون تردید یکی از بهترین کتابهائی است که در زمینه های مدی تیشن ، هیپنوتیزم ، درک درست استرس و درمــان غیرداروئی صحیح آن ، تکنیکهای ریلاکس شدن ، درمان سردردهــای تنشی ، مقابله با استرسهای شدید هیجانی ، روشهای آرام مــاندن در شرایط استرس و... توسط اینجانب ترجمه شده است . این کتاب بعدها توسط یک انتشارات دیگر تجدید ترجمه و بارها چاپ و تجدید چاپ شد و چند کتاب دیگر هم از تألیف های جــیمز هویت ترجمه و روانه بازار کتاب شده است .

به باور من ، کتاب آرامش بیکران که درسالهای 1974 و 1975 پرفروش ترین و پراعتبار ترین کتاب علمی و عــملی در زمینه ی مدی تیشن است و من با صداقت ، مطالعه ی این کتاب را که توسط نشر نواندیش تلفن های : 5 ـ 88849184 صورت گرفته ، به عنوان بهترین و معترترین کتاب در زمینه ی آشنائی کاربردی با مدی تیشن معرفی می کنم .


طریقت ذن و طریقت مانی

درخیال پردازیهای ایران دوستانه ی من ، آئین سلحشوری همراه با جوانمردی که درشرایـط کنونی درشرق آسیــا وجود و حــضوری چشمگیر دارد ، می تواند به صورت کامــل یا نسبی تــحت تـاثیر آئین مانی بوده باشد که به روایت تـاریخ دو بار مانی با پای لنگ به چین سفرکرد و بسیاری از معــابد بـــاستــانی چــین که قرنها بودائی تصور می شدند ، معلوم شد که مــعابد مـــانوی هستند . اگر در یکی از کتیبه های هخامنشی به این مضمون اشــاره شده که تیـــر و نــیزه سربـــازان پارسی تا کجا رفته ، باید به این موضوع هم اشاره کرد که تــعالیم مانی از ســاحل اقیانوس کبیر تا ساحل اقیانوس اطلس درفرانسه [ که درآن چند دژ مــانوی است ] و حتی درشمال آفریقا یا تمام دنیای مــتمدن در دوران ساسانیان گسترش یــافته بود ...

سالکان و رهروان طریقت ذن ، تعالیم اولیه خود را در ذوندها یا خانــقاههائی زیر نظر اســتادانی که بسیار محــترم و عـزیز هستند می آموزند و برای کمال و تعالی به سیر آفاق و انفس می پردازند و پیاده و با اندکی غذا به سفرهای طولانی می روند و برای ایمن بودن از دزدان و اراذل به آموزش هنرهای رزمی می پرداختند . من در ژاپن با این ذندوها و کتابهای ذن اصیل آشنا شدم و با علت تاریخی پیدایش هنرهای رزمی در چین و ژاپن آشنا شدم .

کتاب ذن مدی تیشن و طریقت هنرهای رزمی از انتشارات جمال الحق ، با تعطیلی این انتشارات و روی آوری مدیر نازنین آن در یک مسیر معنوی ، آماده است که برای تجدید چاپ و انتشار به هر انتشاراتی که مایل است تقدیم کنم که خدمتی به جوانان و جوانمردان است .


با تشکر و سپاس از همراهی شما با وبسایت هیپنوتیزم ایران
همیشه با مطالب جدید در انتظار شما هستیم
من دکتر جمالیان هستم
و بازدید از کارنامه کاری اینجانب که حاصل سالها تحقیق و فعالیت اینجانب در زمینه هیپنوتیزم و روان درمانی می باشد باعث خرسندی است.

برای مشاهده می توانید از منوی وبسایت قسمت معرفی استفاده نمایید.

Jasmine Rose Profile

دکتر رضا جمالیان

با سلام در وبسایت هیپنوتیزم ایران تلاش بر بهبود و ارائه دستاورد های و تجربیات اینجانب در زمینه هیپنوتیزم درمانی و علوم مرتبط شده است.
امیدوارم همیشه همراه ما باشید.
 
создание веб сайтов в Коростене