Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

برای اولین بار

آموزش و فراگیری روشهای هیپنوتیزم درمانی در ایران

نه تنها تاکنون کتاب یا حتی مقاله ای در زمینه معرفی و راهنمایی روشهای تدریس هیپنوتیزم درمانی در ایران منتشر نشده ، بلکه به عقیدۀ جان واتکینس ph.D. در سطح جهانی هم کتابهایی برای راهنمایی استادان یا مربیانی که قصد آموزش هیپنوتیزم را به دیگران دارند ، بسیار محدود و معدود است .

جان واتکینس شجاعانه برای اولین بار دست به تألیف کتابی با عنوان روشهای هیپنوتیزم درمانی زده که نیمۀ نظری یا تئوری آن در 320 صفحه توسط انتشارات اطلاعات با تکنولژیهای فاخر در ویرایش ، حروف چینی ، صفحه بندی و تصحیح مطالب به زیور چاپ رسیده و از جمله در 25 عنوان ، به این پرسش که جوابهای آن در هیچ کتاب دیگری نیست : ــ نظریه های توجیه کنندۀ ماهیت هیپنوتیزم - در فصلی مبسوط و مشروح جواب داده است .   

در فصولی از این کتاب ، مضامینی مانند : آموزش هیپنوتیزم کاربردی ، حساسیت به هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم پذیری ، تکنیکهای مقدماتی در القای خلسه ، تکنیکهای پیشرفته در القای خلسۀ هیپنوتیزمی و تکنیکهای عمیقتر کردن خلسۀ هیپنوتیزمی بصورت گسترده مورد بحث و آموزش قرار گرفته است . 

پروفسور جان واتکینس ـ دانش آموختۀ دانشگاه معتبر کلمبیا ـ زمانی که در آمریکا ضرورت تأسیس انجمن هیپنوتیزم بالینی و آزمایشگاهی احساس شده بود ، هیأت مؤسس در جستجوی برجسته ترین فرد برای ادارۀ این انجمن ، پروفسور جان واتکینس را انتخاب کردند ...

همسر دانشمند واتکینس که او نیز روان شناس برجسته ای است ، خانم هلن واتکینس است که در کتاب روشهای هیپنوتیزم درمانی که مصور است ، در بیشتر تصاویر، خانم هلن واتکینس در حال اجرا یا هدایت تکنیکها نشان داده شده است . این کتاب را می توانید از طریق تلفن 29993242 انتشارات اطلاعات به قیمت پانزده هزار تومان خریداری کنید .

اولین کتاب آموزش سیستماتیک هیپنوتیزم بالینی

کتاب منتشر شدۀ روشهای هیپنوتیزم درمانی نیمۀ نخست کتابی است که در نیمۀ دوم آن ــ بقیۀ کتاب ــ با این محتویات ــ توسط اینجانب ترجمه ، تنظیم و تایپ شده و پیش از چاپ آماده برای ارائه و تدریس به کسانی است که مایل به یادگیری یک دورۀ جامع و اصیل در زمینه هیپنوتیزم درمانی هستند .

در جلد اول 7 بخش ترجمه شده و در جلد دوم ، مطالب زیر در ادامۀ آن 7 بخش وجود دارند :

* فصل 8 ـ هیپنوتیزم درمانگر و درمانهای تلقینی

ـ چه زمانی هیپنوتیزم درمانی تلقینی مناسب است ؟

ـ انتقاداتی بر هیپنوتیزم درمانی تلقینی .

ـ شخصیت هیپنوتیزم درمانگر .

ـ اهداف روانکاوانه در هیپنوتیزم تلقینی .

ـ دلایل پسیکو دینامیک برای اینکه چرا درمانهای تلقینی در نهایت می توانند مفید و موثر باشند .

ـ سطوح تلقینات هیپنوتیزمی .

* حملۀ مستقیم بر روی علائم بیماری .

* تأثیرات غیرمستقیم از طریق تلقینات غیراختصاصی .

ـ تقویت عزت نفس [ EGO --  STRENGTHENING ]

ـ آثار تجمعی تلقینات

ـ پیوند دادن تلقینات با یکدیگر

ـ پیوند زدن تلقینات با انگیزه های بیماران

ـ تلقینات به کار رفته در زمان هیپنوتیزم و تلقیناتِ بعد از هیپنوتیزمی

ـ جا به جائی علائم و جایگزینی آنها

ـ تلقینات هیپنوتیزمی به عنوان تاکتیکی در درمان بینش یا نگرش

* فصل 9 ـ کاربرد هیپنوتیزم در جراحی ، بیهوشی و کنترل درد

ـ تجربۀ درد

ـ تفاوت احساسی درد با رنج و تعب

ـ تئوری درد « کنترلِ دروازه »

ـ دردِ پوشید