Сайт joomix.org
مقالات
images/iacf2nn.jpg

آشنایی بیشتر با آقای دکتر پرویز روز بیانی

بنیانگزار هیپنوتیزم روان شناسانه در ایران


درحدود 40 سال پیش، زمانیکه اخبار مرتبط با هیپنوتیزم و حتی هیپنوتیزم درمانی در روزنامه ها و مجلات کشور با علاقه و هیجان تعقیب می گردید، تنها اسامی چند هیپنوتیزور غیر پزشک به چشم می خوردند که با دعاوی اغراقی درمانی و آموزشی زیادی همراه بودند، شهرت بدی برای هیپنوتیزم به وجود آورده بودند .

متأسفانه در دهه های گذشته ـ حتی تا حدود زیادی امروز ـ اکثریت، اگر نگوئیم تمام اساتید دانشکده های پزشکی و روانشناسی کمترینِ اطلاعی از هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی نداشتند و ندارند و بجای اینکه این شخصیت های آکادمیک افراد سودجو و فرصت طلب را مورد انتقاد قرار بدهند ، هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی را مورد شماتت و انکار قرار می دادند .

زمانیکه آقای دکتر هادی منافی وزیر بهداشت و درمان و معاون رئیس جمهور به ریاست سازمان نظام پزشکی رسید ، تصمیم گرفت با این خلافکاریها مبارزه و مقابله کنند و در آن زمان، گام اول را تشکیل یک انجمن پزشکی یا بالینی برای هیپنوتیزم تشخیص دادند . به عنوان هیأت مدیره ای برای شروع به کار در آن دوران وانفسایی که افرادی آکادمیک یا دانشگاهی که مسلط به هیپنوتیزم علمی باشند بسیار اندک بودند ، افراد زیر بعنوان اولین هیأت مدیره انجمن تخصصی هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی ابتدا در یک انتخابات پرشور انتخاب و در نتیجه از سوی وزارت کشور ، اجازه فعالیت گرفتند :

1 ــ آقای دکتر پرویز روز بیانی که Ph.D یا دکترای روان شناسی خود را از دانشگاه مانیل [ در فیلیپین ] گرفته بود و به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در دانشکدۀ پزشکی بیمارستان روزبه مشغول خدمات دانشگاهی از جمله آموزش هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی بودند و عده زیادی از بزرگان مملکت هم برای آشنایی با هیپنوتیزم ، به بیمارستان روزبه و ایشان مراجعه می کردند ...

 

 

2 ــ دکتر رضا جمالیان ــ یعنی نویسنده این سطور ــ فرزند کوچک خانواده ای هستم که پدر مادرم در چند دهۀ پیش زیر نظر دکتر بکتاش ــ یک عارف بزرگ که از ترکیه به ایران آمده بود ــ در مدتهایی طولانی و با هزینۀ سنگینی با هیپنوتیزم و علوم پوشیده آشنا شده بودند ... اینجانب در زمان استادیاری هم در یک فرصت مطالعاتی دانشگاهی که به دانشگاه هاروارد در آمریکا رفته بودم و بصورت اتفاقی از یک هم وطن دندانپزشک در دانشکدۀ دندانپزشکی دانشگاه بوستون ، متوجۀ برگزاری یک دورۀ هیپنوتیزم پزشکی و دندانپزشکی در آن دانشگاه شدم و پس از کسب اطلاعات بنیادی در زمینۀ هیپنوتیزم و فرا روان شناسی ، با انبوهی از کتابهای هیپنوتیزم به ایران آمدم و به علت نظر بدی که همکاران دانشگاهی نسبت به هیپنوتیزم داشتند ، بصورت خیلی پوشیده به مطالعۀ کتابها و کسب تجربه مشغول بودم ...

3 ـ دکتر مرتضی مهاجر در آن زمان استاد روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی و معاون آموزشی آن دانشگاه بود که در زمان تحصیل ِ روانپزشکی در آمریکا ، با هیپنوتیزم بخوبی آشنا شده بودند . آقای دکتر مرتضی مهاجر با مدیریت و حمایت از انجمن نقش بسیار مهمی در تشکیل انجمن هیپنوتیزم ایران داشت ، ولی حتی در یکی از جلسات هیأت مدیره هم شرکت نکرد و در آن زمان در یک صحبت خصوصی به اینجانب گفتند که : هیچ روانپزشک آکادمیکی در برنامه های درمانی خود ، از هیپنوتیزم استفاده نمی کند ...

4 ـ دکتر شکرالله عبدالله زاده استادیار روانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی که در بیمارستان  امام حسین در خیابان نظام آباد به خدمات آموزشی مشغول بودند .

5 ـ این اعضای هیأت مدیره زیر نظر آقای دکتر هادی منافی متخصص جراحی به کار مشغول شدند . آقای دکتر هادی

منافی بنیانگزار هیپنوتیزم پزشکی در ایران هستند و اگر علاقه ، پشتکار و حمایت ایشان نبود ، هرگز هیپنوتیزم علمی                         و آکادمیک در ایران شکل نمی گرفت .

در تمام نقاط جهان و در ایران هم اعضای تمام انجمن های پزشکی تنها از اساتید برجسته که لزوماً همۀ آنها در رشتۀ خود متخصص هم هستند شکل می گیرند و در انجمنی که از سوی آقای دکتر منافی از وزارت بهداری و کشور